Редакційний штат

Персональний склад Редакційної ради електронного видання наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина»

 1. Дячук Дмитро Дмитрович– доктор медичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Вдовиченко Юрій Петрович– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, перший проректор і професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України», лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Україна
 1. Гриценко Володимир Ілліч– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор ДУ «Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України», Україна
 1. Грузєва Тетяна Степанівна– доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця», Україна
 1. Коваленко Володимир Миколайович– доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН України», Віце-президент НАМН України, Україна
 1. Князевич Василь Михайлович– доктор медичних наук, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я «Національна академія державного управління при Президенті України», Україна
 1. Кузнєцова Світлана Михайлівна– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Україна
 1. Лазоришинець Василь Васильович– доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Заслужений лікар України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України», Україна
 1. Нетяженко Василь Захарович– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», високоповажний член «Європейського товариства кардіологів», «Міжнародної спільноти внутрішньої медицини», Україна
 1. Пархоменко Олександр Миколайович– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач наукового відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска НАМН України»», Україна
 1. Страфун Сергій Семенович– доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України», Україна
 1. Усенко Олександр Юрійович– доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, директор ДУ «Інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України», завідувач кафедри хірургії та трансплантології «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України», лауреат Державної премії України, Україна
 1. Файнзільберг Леонід Соломонович– доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України», Україна
 1. Ященко Юрій Борисович– доктор медичних наук, професор, завідувач наукового відділу організації медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Геринг Евальд– доктор медичних наук, професор, заступник керівника ортопедо-травматологічної клініки Ганноверського університету (Німеччина).

Персональний склад Редакційної колегії наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина»

 1. Бевзенко Тетяна Борисівна – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри нефрології та нирково-замісної терапії «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України», Україна
 1. Буряк Олександр Григорович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Україна
 1. Вежновець Тетяна Андріївна − доктор медичних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту післядипломної освіти «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», Україна
 1. Гандзюк Володимир Андрійович – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Гладкевич Анатолій Володимирович – доктор медичних наук, старший дослідник університетського медичного центру Гронінгенського університету (Нідерланди)
 • Електронна пошта: communicatie@rug.nl;
 1. Головко Сергій Вікторович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри урології «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця»,Заслужений лікар України, Начальник клініки урології національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», Головний уролог Міністерства оборони України, Україна
 1. Грузєва Тетяна Степанівна − доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», Україна
 1. Зюков Олег Леонідович − доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, головний лікар, заступник директора з клінічної роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Кобиляк Назарій Миколайович − кандидат медичних наук, асистент кафедри ендокринології «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», Україна
 1. Курик Олена Георгіївна − доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна
 1. Мельник Володимир Степанович − доктор медичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової діяльності, декан медичного факультету №1 «Національний медичний університет імені О. О. Богомольця», професор кафедри неврології, Україна
 1. Павлюкович Наталія Дмитрівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Україна
 1. Снєжицький Віктор Олександрович − доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН Білорусі, ректор Гродненського державного медичного університету (Білорусь)