АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЬОВОГО РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ХВОРИМИ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
ARTICLE PDF

Ключові слова

артеріальний тиск, цільовий рівень, артеріальна гіпертензія ішемічна хвороба серця.

Як цитувати

Гідзинська, І., Мороз, Г., Грива, А., Розанова, В., & Трофімова, О. (2020). АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЬОВОГО РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ХВОРИМИ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Клінічна та профілактична медицина, 4(14), 26-32. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.01

Анотація

Мета роботи – узагальнити результати досягнення цільового рівня артеріального тиску (АT) хворими на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією (АГ), які перебувають на диспансерному обліку кардіологів Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).

 Матеріали і методи. Узагальнено результати 1120 записів кардіологів в електронних медичних картках у системі «Ескулап» та проведено аналіз досягнення цільового рівня АT у 512 хворих на ішемічну хворобу серця з АГ, які перебували під диспансерним наглядом кардіологів терапевтичного відділення Консультативно-діагностичного центру ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та були оглянуті упродовж 2019 року. Частка осіб жіночої статі становила 30,1±2,0%, вік пацієнтів – від 37 до 91 року, середній по групі – 72,1±0,4 роки, середній вік жінок – 72,8±0,6 років, чоловіків – 71,8±0,4 років. Первинна підготовка таблиць та проміжні розрахунки проводились на персональному комп’ютері з використанням Microsoft Excel 2007 та стандартного статистичного пакета STATISTICA 6,0. Для змінних найменувань та рангових змінних первинна обробка включала в себе розрахунок відсотків (Р), для кількісних показників – розрахунок середнього арифметичного (М) та стандартної помилки (m). Відмінності між вибірками оцінювались за параметричним критерієм Стʼюдента (t).

Результати дослідження та їх обговорення. Результати засвідчили, що цільового рівня АT (<140/90 мм рт.ст.) було досягнуто у 343 з 512 пацієнтів (67,0±2,1%), у 70,1±2,4% пацієнтів чоловічої статі та 59,7±4,0% – жіночої (р>0,05). Найвищий показник досягнення цільового рівня АT – 83,3±6,8% – у віковій групі 50-59 років, найнижчий – 61,5±3,2% – у віковій групі 70-79 років (р<0,05). Отримані показники значно вищі в порівнянні з результатами дослідження EUROASPIRE IV, в якому цільового рівня АT досягли 38% пацієнтів чоловічої статі та 47% жінок в Україні та 35% чоловіків і 48% жінок – в Європі.

Висновки. Встановлено, що цільового рівня АT (<140/90 мм рт.ст.) досягли 67,0±2,1% хворих на ішемічну хворобу серця з АГ, які перебували на диспансерному обліку кардіологів (70,1±2,4% пацієнтів чоловічої статі та 59,7±4,0% – жіночої), що значно перевищує відповідні результати дослідження EUROASPIRE IV та підтверджує ефективність запроваджених в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС заходів щодо лікування хворих на АГ.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.01
ARTICLE PDF

Посилання

Diachuk D.D., Moroz G.Z., Hidzynska I.M., Kravchenko A.M., Lasytsia T.S., Dzizinska O.O., Vovk K.V. (2015) Lokalnyi protokol medychnoi dopomohy khvorym na arterialnu hipertenziiu: dosvid rozrobky ta vprovadzhennia na ambulatorno-poliklinichnomu etap [Іntegrated critical pathway for patients with arterial hypertension: experience of development and implementation on primary care stage] K.: TOV «NVP Interservis». 141 s.

Diachuk D.D., Moroz G.Z., Hidzynska I.M., Lasytsia T.S.(2018) Poshyrenist faktoriv ryzyku sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan v Ukraini: suchasnyi pohliad na problemu. [The Prevalence of Risk factors for Сardiovascular Diseases in Ukraine ].

Ukrainian Journal of Cardiology. 1, 91-101. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukzh_2018_1_12

Khvoroby systemy krovoobihu yak medyko-sotsialna i suspilno-politychna problema. Analitychno-statystychnyi posibnyk [Diseases of the circulatory system as a medical, social and socio-political problem. Analytical and statistical manual ]/ Pid red.. Kovalenka V.M., Kornatskoho V.M. Kyiv. 2014. 278 s.

Candal Kendir Marjan van den Akker, Rein Vos &Job Metsemakers (2018) Cardiovascular disease patients have increased risk for comorbidity: A cross-sectional study in the Netherlands. European Journal of General Practice. 24(1), 45–50. DOI: https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1398318

Williams, В., Bryan, W., Giuseppe, М., & Wilko, S. (2018) 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 39 (33). 3021–3104/ https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119

Knuuti J, Wijns W, Saraste A Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C., Prescott, E., F Storey R. (2020) 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC) Eur Heart J. 41 (3), 407-477. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz425.

Unger T., Borghi C., Charchar F., Khan N. A, Poulter N. R., Prabhakaran D., Ramirez A., Schlaich M., Stergiou G. S., Tomaszewski M., Wainford R. D., Williams B., Schutte A. E. (2020) 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension. 75. Р. 1334–1357 DOI: https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026

Kotseva K, De Bacquer D., De Backer G., et al. on behalf of the EUROASPIRE (2016) Investigators. Lifestyle and risk factor management in people at high risk of cardiovascular disease. A report from the European Society of Cardiology EUROASPIRE IV cross-sectional survey in fourteen European regions Eur J Prev Cardiol. 23(18). 2007-2018 DOI: 10.1177/2047487316667784

Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19.1 million participants (2017) Lancet. 389. Р. 37-55. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31919-5

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.