КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ. ЦІЛЕСПРЯМОВАНА КОРЕКЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ
ARTICLE PDF

Ключові слова

хронічна ішемія головного мозку, комплексне лікування, програмна електростимуляція м'язів.

Як цитувати

Черній, Т., Фокіна, Д., & Черній , В. (2020). КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ. ЦІЛЕСПРЯМОВАНА КОРЕКЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ. Клінічна та профілактична медицина, 4(14), 33-43. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.02

Анотація

Резюме. Судинна церебральна патологія, обумовлена повільно прогресуючою дифузною недостатністю кровопостачання мозкової тканини, призводить до прогресуючого погіршення функціонування головного мозку, є предиктором розвитку інсульту, формуючи розвиток імунної неспроможності мозкової тканини. Перспективний напрямок захисту мозку від хронічної ішемії - безпосередній вплив на системи нейротрансмітерів і нейромодуляторів мозку, нормалізація співвідношення процесів збудливої і гальмівної нейротрансмісії, індивідуальний підхід до відновлення порушених функцій, активація додаткових резервів мозкової діяльності, що досягається за рахунок використання оригінальних програм формування м'язових рухів, заснованих на різних методах лікування.

Мета роботи .Розробка методу комплексного лікування хворих з хронічною ішемією мозку (ХІМ),мозковим інсультом, що включає цілеспрямовану корекцію когнітивних порушень та відновлення рухових функцій.

Матеріали та методи. Проведено клініко-неврологічне обстеження за даними фрагменту наукового дослідження: «Удосконалення профілактики, лікування та реабілітації хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця з коморбідною патологією в амбулаторних та стаціонарних умовах». У період з 2016 по 2019 роки було комплексно обстежено в динаміці 118 чоловік у віці від 51 до 78 років з хронічною ішемією мозку без супутньої гіпертензії, на тлі гіпертонічної хвороби, з ХІМ і перенесеним інсультом в анамнезі без рухових розладів, та з порушеннях довільних рухів, з формуваннями стійкого неврологічного дефіциту. Серед обстежених пацієнтів було 40 чоловіків і 78 жінок. Діагноз був підтверджений даними загальноклінічного, неврологічного, лабораторного, інструментального обстеження, нейропсихологічного тестування (MMSE, DASS-21).Додатково до протоколу, хворі з ХІМ отримували комплекс препаратів, спрямованих на корекцію нейромедіаторного обміну: Іпідакрін гідрохлориду моногідрату, холіну альфосцерат, цитиколін протягом 14 днів. У хворих з порушенням довільних рухів додатково застосували апаратно-програмний комплекс «Тренар-01» в програмі «Донор».

Результати та обговорення. Доповнення протоколу лікування хворих з ХІМ у всіх досліджуваних групах комплексом препаратів, спрямованих на усунення холінергічної недостатності призводило до корекції когнітивних порушень при хронічній ішемії мозку. Застосування апаратно-програмного комплексу «Тренар-01»у процесі лікування багаторазово підвищує силу і функцію стимульованих м'язів, що дозволяє швидше нормалізувати статичні та рухові порушення.

Висновки. Комплекс препаратів, спрямованих на усунення холінергічної недостатності, застосування апарату для електростимуляції з біокеруванням «Тренар-01» призводить до корекції когнітивних порушень та відновлення довільних рухів у хворих з ХІМ , що перенесли мозковий інсульт з руховими розладами.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.02
ARTICLE PDF

Посилання

ChukanovaYe.I., KhodzhamzharovB.E., ChukanovaA.S.(2012). Khronicheskayaishemiyamozga (etiologiya, patogenez, lecheniye).Profilaktikainsul'taisosudistoydementsii[Chronic cerebral ischemia (etiology, pathogenesis, treatment)].RMZH,10, 517.

GusevYe.I., Konovalov A.N., Skvortsova V.I. i dr. (2010)Khronicheskayanedostatochnost' mozgovogokrovoobrashcheniya [Chronic cerebrovascular insufficiency]Nevrologiya. Natsional'noyerukovodstvo. M.: GEOTAR. Media., 336.

Zhivolupov C.A., Samartsev I.N., Syroyezhkin F.A. (2013) Sovremennayakontseptsiyaneyroplastichnosti (teoreticheskiyeaspektyiprakticheskayaznachimost') [The modern concept of neuroplasticity (theoretical aspects and practical significance)].Zhurnalnevrologiiipsikhiatrii, 113, 10,102-108.

KharchenkoYe.P., Klimenko M.N. (2004) Plastichnost' mozga [Plasticity of the brain].Khimiyaizhizn', 6, 26-33.

Odinak M.M., Zhivolupov S.A., Panomarev V.V., Rashidov N.A., Samartsev I.N. (2014) Vosstanovleniyesoznaniyakakproyavleniyeneyroplastichnosti [Recovery of consciousness as a manifestation of neuroplasticity]. Voprosyneyrokhirurgii, 1, 33-41.

Belenichev I.F., Cherniy V.I. i dr. (2015) Neyroprotektsiyaineyroplastichnost' [Neuroprotection and neuroplasticity]. K.: Logos, 512.

Cherniy V.I., Andronova I.A., Cherniy T.V. (2018)Ostrayaikhronicheskayaishemiyamozga. Postishemicheskiyekognitivnyyenarusheniya.Kontseptsiyaneyroplastichnosti [Acute and chronic cerebral ischemia.Postischemic cognitive impairment.The concept of neuroplasticity].Kiyev «Olfa», 52.

Damulin I.V., Zhivolupov S.A., Zaytsev O.S., Maksimova M.YU., Markin S.P., Samartsev I.N., Sanadze A.G., Strokov I.A. (2016) Neyromidin v klinicheskoypraktike [Neuromidin in clinical practice]. M.: OOO «Meditsinskoyeinformatsionnoyeagentstvo», 64.

Gomazkov O.A. (2014) Neyrogenezkakadaptivnayafunktsiyamozga [Neurogenesis as an adaptive brain function].InstitutbiomeditsinskoykhimiiimeniV.N.Orekhovicha.Moskva, 85.

Cherniy T.V., Andronova M.A., Cherniy V.I., Andronova I.A. (2018)Tselenapravlennayamedikamentoznayakorrektsiyakognitivnykhnarusheniy u bol'nykh s khronicheskoyishemiyeymozga [Targeted medical correction of cognitive impairment in patients with chronic cerebral ischemia]. Zhurnalnevrologíí̈ ím..B.M. Man'kovs'kogo, 6, 1, 5-16.

Biotekhnicheskiyesistemyupravleniyadvigatel'nymifunktsiyamicheloveka ISSN 2519-2205 (Online), ISSN 0454-9910 (Print) (2017) [Biotechnological systems for controlling human motor functions ISSN 2519-2205 (Online), ISSN 0454-9910 (Print)]. Kib.ivych. tekhn, 1, 187, 55.

Vovk M.I. (2017) Biotekhnicheskiyesistemyupravleniyadvigatel'nymifunktsiyamicheloveka [Biotechnical systems for controlling human motor functions].Kib.ivych. tekhn.,1, 187, 49–65.

ESH/ESC guidelinesfor the management of arterialhypertension: the TaskForcefor the Management of ArterialHypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). (2013) EurHeart J., 34, 2159–2219.

Klinichnyyprotokolnadannyamedychnoyidopomohykhvorymnadystsyrkulyatornuentsefalopatiyu [Clinical protocol of medical care for patients with dyscirculatory encephalopathy]. Kod MKKH-10.Dodatok do nakazu MOZ №487 vid 17-08-2007.

Xu J, et al. (2019) Safety and efficacy of EdaravoneDexborneol versus edaravone for patients with acute ischaemic stroke: a phase II, multicentre, randomised, double-blind, multiple-dose, active-controlled clinical trial.Stroke and Vascular Neurology, 4, e000221.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.