ЛОНГІТЮДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ЩО ПОВ'ЯЗАНА ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

учні; якість життя, що пов’язана зі здоров’ям; молодший шкільний вік; шкільна діяльність

Як цитувати

Сотнікова-Мелешкіна, Ж., Міхановська, Н., & Островська , Г. Є. (2020). ЛОНГІТЮДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Клінічна та профілактична медицина, 4(14), 62-69. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.05

Анотація

Сучасна медична спільнота розглядає оцінку якості життя як основний та надійний інструмент популяційних досліджень стану здоров’я, вкрай актуальних в умовах зберігання негативної тенденції щодо погіршення його серед школярів. Більшість з опитувальників розрахована на дітей з патологічними станами, а дослідження умовно здорових дітей малочисельні і стосуються переважно аспектів рівня фізичної активності та занять спортом, і не враховують впливу навчального процесу.

Мета дослідження. визначення динаміки змін якості життя, що пов’язана зі здоров’ям дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання за кількісними та якісними характеристиками

Матеріал і методи. Проведено проспективне дослідження упродовж чотирьох навчальних років шляхом опитування за допомогою адаптованої україномовної анкети для учнів молодшого шкільного віку (624 дитини віком 7-11 років) та їх батьків (616 осіб). Для статистичної обробки даних використано t-тест, множинний кореляційний та однофакторний дисперсійний аналіз у ліцензованому програмному пакеті SPSS Statistic v. 20, граф-моделі кореляційних структур та їх системний аналіз.

Результати. Встановлено вплив статі, віку та року навчання на шкалу взаємовідносин з однолітками, вірогідне зростання к 4-му класу шкільної активності за думкою дітей, та навпаки, її зниження за батьківською версією. Найвищий рівень якості життя встановлений за шкалою «Емоційна діяльність», а найнижчий – за шкільною діяльністю та відношеннями з дорослими. Протягом перших двох років навчання головними системоутворюючими структурами виступали емоційна та фізична діяльність, а у старшому віці більш важливою становилась шкільна активність. Найбільші якісні розходження у характері зв’язків між другим та третім роком навчання свідчили про критичність саме цього періоду навчання для дітей, а зниження коефіцієнту лабілізаціі про достатню компенсацію.

Висновки. За даними вивчення якості життя, що пов’язана зі здоров’ям у 4-річній динаміці навчання найбільш критичним визначався період переходу з другого до третього класу із збереженням синхронізованої системи самооцінювання свого стану. Рівень фізичного, емоційного та соціального функціонування мав певні статеві та вікові особливості і у більшій мірі залежав від періоду навчального процесу. Особливого впливу зазнавали шкали шкільної діяльності та соціалізації у своїй віковій групі. Дослідженням встановлено неконгруентність сприйняття шкільного життя та задоволеності від спілкування між дітьми та дорослими.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.05
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Nyankovsʹkyy, S.L., Yatsula, M.S., Nyankovsʹka, O.S, Tytusa, A.V. (2018). Dynamika stanu zdorovʺya shkolyariv v Ukrayini za danymy anketnoho opytuvannya [Dynamics of the state of health of schoolchildren in Ukraine according to the questionnaire]. Zdorovʹe rebenka, 13(5), 425-431. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.13.5.2018.141554

Novik, A.A., Ionova, T.I. (2007). Rukovodstvo po issledovaniyu kachestva zhizni v meditsine. Prakticheskoye posobiye [Guidelines for the study of quality of life in medicine. Practical guide]. Moscow, 320.

Kesztyüs, D., Wirt, T., Kobel, S., Schreiber, A., Kettner, S., Dreyhaupt, J., Kilian, R., Steinacker, J. M. (2013). Is central obesity associated with poorer health and health-related quality of life in primary school children? Cross-sectional results from the Baden-Württemberg Study. BMC Public Health. (13) Article number 260. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-260

Liu, W., Lin, R., Liu, W., Guo, Z., Xiong, L., Li, B. … Pallan, M. (2016). Relationship between weight status and health-related quality of life in Chinese primary school children in Guangzhou: a cross-sectional study. Health Qual Life Outcomes. 14(1), 166. https://doi.org/10.1186/s12955-016-0567-7

Wu, X. Y., Han, L. H., Zhang, J. H., Luo, S., Hu, J. W., Sun, K. (2017).The influence of physical activity, sedentary behavior on health-related quality of life among the general population of children and adolescents: A systematic review. PLoS One. 2017. 12(11). Article number: e0187668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187668

Varni, J. W., Katz, E. R., Seid, M., Knight, T. S. (2010). The PedsQl 4.0 generic core Scales: sensitivity, responsiveness, and impact on clinical decision–making. Journal of Behavioral Medicine.. 25(2), 175-193. https://doi.org/10.1023/a:1014836921812

Novik, A. A., Ivanova, T., Kishtovich, A. V. (2003). Stratification of patients using Qol parameters by the method of integral profiles. Quality of life research. 12(7), 770-789. https://www.jstor.org/stable/4038411

Gatiyatullina, L. R., Maliyevskiy, V. A., Vinyarskaya, I. V., Konovalova, G. M. (2014). Pokazateli kachestva zhizni detey mladshego shkol'nogo vozrasta v respublike Bashkortostan. [Indicators of the quality of life of children of primary school age in the Republic of Bashkortostan]. Российский педиатрический журнал. 5(17), 34-38. ISSN: 1560-9561. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22598430

Weintraub, N., Bar-Haim Erez, A. (2009). Quality of Life in School (QoLS) Questionnaire: Development and Validity. The American Journal of Occupational Therapy. 63(6), 724-31. https://doi.org/10.5014/ajot.63.6.724

Moeijes, J., van Busschbach, J. T., Bosscher, R. J., Twisk, J. W. R. (2019). Sports participation and health-related quality of life: a longitudinal observational study in children. Quality of Life Research. 28(9), 2453-2469. https://doi.org/10.1007/s11136-019-02219-4

Hyndman, B., Benson, A. C., Lester, L., Telford, A. (2017). Is there a relationship between primary school children's enjoyment of recess physical activities and health-related quality of life? A cross-sectional exploratory study. Health Promotion Journal of Australia. 28(1), 37-43. https://doi.org/10.1071/he15128

Shoesmith, A., Hall, A., Hope, K., Sutherland, R., Hodder, R. K., Trost, S. G. … Nathan, N. (2020). Associations between in-school-hours physical activity and child health-related quality of life: A cross-sectional study in a sample of Australian primary school children. Preventive Medicine Reports. 20. Article number: 101179. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101179

Danylenko, H.M., Mikhanovska, N.H., Sotnikova-Meleshkina, ZH.V., Holubnycha, H. I. (2019). Kompleksnyy pidkhid shchodo vyznachennya psykhofiziolohichnoyi skladovoyi shkilʹnoyi dezadaptatsiyi u molodshykh shkolyariv za riznykh system osvity.[A comprehensive approach to determining the psychophysiological component of school maladaptation in primary school children in different education systems]. East European Scientific Journal. 6(46) p.2., 16-23. https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_June2.pdf

Laaksonen, C., Aromaa, M., Heinonen, O. J., Suominen, S., Salanterä, S. (2007). Paediatric health-related quality of life instrument for primary school children: cross-cultural validation. Journal of Advanced Nursing. 59(5), 542-550. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04347.x

Sposib otsinky yakosti zhyttya, zv`yazanoyi zi zdorov`yam molodshykh shkolyariv. [A method of assessing of health-related quality of life of primary school children]. pat. UA 28576: MPK (2006) A61B 1/00 A61B 5/00. № u200709955; publ. 10.12.2007, Bull. № 20. 4 с.

Catchpool, M., Gold, L., Grobler, A. C., Clifford, S. A., Wake, M. (2019). Health-related quality of life: population epidemiology and concordance in Australian children aged 11-12 years and their parents. BMJ Open. 3, 157-164. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022398

Ólafsdóttir, L. B., Egilson, S. T., Árnadóttir, U., Hardonk, S. C. (2019). Child and parent perspectives of life quality of children with physical impairments compared with non-disabled peers. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 26(7), 496-504. https://doi.org/10.1080/11038128.2018.1509371

Hemmingsson, H., Ólafsdóttir, L. B., Egilson, S. T. (2017). Agreements and disagreements between children and their parents in health-related assessments. Disability and Rehabilitation. 39(11), 1059-1072. https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1189603

Zosimov, A.N., Golik, V.P. (2000). Sistemnyy analiz v meditsine. [System analysis in medicine]. Kharkiv: Tornado

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.