ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗІ СТАРЕЧОЮ АСТЕНІЄЮ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ПІД ВПЛИВОМ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
ARTICLE PDF

Ключові слова

похилий вік, реабілітація, фізична терапія, інсулінорезистентність, метаболічний синдром, геріатрія.

Як цитувати

Коваль, Н. (2020). ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ ФІЗИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗІ СТАРЕЧОЮ АСТЕНІЄЮ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ПІД ВПЛИВОМ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ . Клінічна та профілактична медицина, 4(14), 79-87. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.07

Анотація

Мета дослідження. визначення ефективності програми фізичної терапії за параметрами фізичного функціонування у осіб похилого віку зі старечою астенією та інсулінорезистентністю.

Матеріал і методи. Обстежено 96 осіб похилого віку. Контрольну групу склали особи без ознак інсулінорезистентності та старечої астенії. Основну групу 1 (ОГ1) склали особи з інсулінорезистентністю та старечою астенією, які не виявили бажання співпрацювати з фізичним терапевтом та/або самостійно активно покращувати рівень свого здоров’я (низький рівень терапевтичного альянсу); їм надавалися рекомендації згідно програми ВООЗ CINDI (модифікація харчування, розширення побутової та тренувальної фізичної активності). До основної групи 2 (ОГ2) включали пацієнтів, які виявили згоду до активних дій щодо покращення стану власного здоров’я під контролем фізичного терапевта (високий рівень терапевтичного альянсу). Для них було розроблено програму фізичної терапії із застосуванням кінезітерапії, масажу, нутрітивної корекції, освіти пацієнта та його родини, елементів когнітивного тренінгу та ерготерапії тривалістю 1 рік. Динаміку стану оцінювали за результатами китичної динамометрії, Timed Up and Go test, 6-хвилинної проби, Шкалою оцінки рухової активності літніх людей, індексу Бартел.

Результати. У осіб похилого віку із старечою астенією та інсулінорезистентністю виявлено статистично значуще погіршення параметрів фізичного функціонування у порівнянні із станом однолітків (сили, витривалості, координаційних якостей за результатами проведених тестів), що підвищує ризик несприятливих наслідків для здоров’я, втрати автономності та смерті. Застосування засобів фізичної терапії у осіб ОГ1 призвело до статистично значущого покращення параметрів фізичного функціонування, зменшення інтенсивності ознак старечої астенії та ризику падіння, зниження ступеня залежності при побутовому функціонуванні, що свідчить про біопсихосоціальний ефект програми. Низький рівень терапевтичного альянсу осіб групи ОГ2 призвів до незадовільного виконання або невиконання наданих рекомендації та асоціювався із відсутністю покращення їх фізичного статусу та високим ризиком падіння.

Висновки. Засоби фізичної терапії доцільно включати в програми реабілітації хворих похилого віку з коморбідною патологією – старечою астенією та інсулінорезистентністю.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.07
ARTICLE PDF

Посилання

British Geriatrics Society. Fit for Frailty. Consensus best practice guidance for the care of older people living with frailty in community and outpatient settings (2014). Jun. Available from: http://www.bgs.org.uk/campaigns/fff/fff_full.pdf.

Morley J.E., Vellas B., van Kan G.A., Anker S.D., Bauer J.M. at al. (2013). Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc, Jun 14 (6), 392-397. DOI: 10.1016/j.jamda.2013.03.022.

Turner G., Clegg A. (2014) British Geriatrics Society; Age UK; Royal College of General Practioners. Best practice guidelines for the management of frailty: a British Geriatrics Society, Age UK and Royal College of General Practitioners report. Age Ageing, Nov 43(6), 744-747. doi: 10.1093/ageing/afu138.

Vermeiren S., Vella-Azzopardi R., Beckwée D., Habbig A.K., Scafoglieri A, Jansen B, Bautmans I; Gerontopole Brussels Study group (2016). Frailty and the Prediction of Negative Health Outcomes: A Meta-Analysis. J Am Med Dir Assoc, 1;17(12), 1163.e1-1163.e17. doi: 10.1016/j.jamda.2016.09.010.

Lauze M., Martel D. D., Aubertin-Leheudre, M. (2017). Feasibility and Effects of a Physical Activity Program Using Gerontechnology in Assisted Living Communities for Older Adults. J Am Med Dir Assoc. 18(12), 1069-1075. doi:10.1016/j.jamda.2017.06.030

Ckybchyk V.A., Bablyak S.D. (2018) Syndrom starechoyi asteniyi (frailty) — suchasna problema herontolohichnoyi medytsyny [Frailty — current problem of geriatric medicine] HYPERTENSION, № 4 (60), 12-18. DOI: 10.22141/2224-1485.4.60.2018.141770

George K., Alberti M. M., Zimmet P., Shaw J., IDF Epidemiology Task Force Consensus Group (2005). The metabolic syndrome - a new worldwide definition. Lancet, Sep 24-30, 366 (9491), 1059-1062. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67402-8.

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) (2001). JAMA, 285, 2486-2897. DOI: 10.1001/jama.285.19.2486

Petretto D. R., Pili R., Gaviano L., Matos López, C., Zuddas C. (2016) Active ageing and success: A brief history of conceptual models. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 51(4), 229-241. DOI: https://doi.org/10.1016/j.regg.2015.10.003

Taylor D. (2014) Physical activity is medicine for older adults. Postgrad Med J. Jan, 90(1059), 26-32. doi: 10.1136/postgradmedj-2012-131366.

White Book on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe. (2018) Eur J Phys Rehabil Med. Apr 54(2), 125-321.

Aravitska M. H., Lazareva O. B. (2017) Dynamika yakosti zhyttya khvorykh ozhyrinnyam pid vplyvom prohramy fizychnoyi reabilitatsiyi [Dynamics of quality of life of obese patients under the influence of the physical rehabilitation program] Sports medicine and physical rehabilitation, 1, 72-78.

A strategy to prevent chronic disease in Europe. A focus on public health action. The CINDI vision. (2004) WHO. Available from: https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/publications/pre-2009/a-strategy-to-prevent-chronic-disease-in-europe.-a-focus-on-public-health-action.-the-cindi-vision

Podsiadlo D., Richardson S. (1991) The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc, Feb. 39(2), 142-148. doi: 10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x.

American College of Sports Medicine. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription (10th ed.). Philadelhia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2018. 456.

Tinetti M.E., Williams T.F., Mayewski R. (1986) Fall risk index for elderly patients based on number of chronic disabilities. Am J Med, 1986, Mar 80(3), 429-434. doi: 10.1016/0002-9343(86)90717-5.

Mahoney F., Barthel D. (1965) Functional evaluation: the Barthel Index. Md. State Med. J, 14, 61–65.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.