ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАДАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ
ARTICLE PDF

Ключові слова

офтальмологічна допомога
SWOT-аналіз
цикл надання високотехнологічної офтальмологічної допомоги
якість медичних послуг
інноваційні технології
маркетингове дослідження

Як цитувати

Дячук, Д. Д., & Зделова, Г. (2022). ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАДАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ. Клінічна та профілактична медицина, 4(22), 6-11. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.01

Анотація

Вступ. Нами розглянуто основні аспекти організації надання офтальмологічної допомоги дорослому населенню в Україні, проаналізовано проблеми та описано власний досвід впровадження інноваційних технологій удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування хвороб ока.

Мета. Проведення аналізу ринку надання медичних послуг пацієнтам з хворобами органів зору для визначення спроможності закладу охорони здоровʼя надавати повний цикл діагностики та хірургічного лікування в умовах однієї установи.

Матеріали і методи. Бібліосемантични та статистичний методи, для визначення ефективності управління був проведений SWOT-аналіз

Результати та їх обговорення.

За результати проведеного маркетингового аналізу встановлена можливість організації та забезпечення комплексного своєчасного високотехнологічного мікрохірургічного лікування офтальмологічних захворювань у пацієнтів на сучасному обладнанні на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і, що важливо, одним лікарем. Це дає можливість не лише підвищити якість офтальмологічних послуг, але й збільшити обсяг їх проведення, скоротити маршрут пацієнта та підвищити доступність до своєчасного високотехнологічного мікрохірургічного лікування офтальмологічних захворювань.

Висновки. Таким чином, представлена організаційна структура та впровадження повного циклу надання високотехнологічної офтальмологічної допомоги дорослим пацієнтам дозволить забезпечити постійне підвищення якості надання медичної допомоги населенню та, певною мірою, скороти витрати її на надання.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.01
ARTICLE PDF

Посилання

Popova, Tetiana, Gavkalova, Nataliia. (2021). Publichno-pryvatne partnerstvo v haluzi okhorony zdorovʺya [Public-private partnership in health care]. Ekonomichnyy analiz, 31,2, 126-135.

Kovalʹova, O. M., Volkova, O. O. (2019). Problemy formuvannya ekonomichnoyi ta finansovoyi systemy funktsionuvannya likuvalʹnykh zakladiv v umovakh reformy. Ekonomika, finansy, oblik ta pravo : stratehichni priorytety rozvytku v umovakh hlobalizatsiyi : zbirnyk tez dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, (Poltava, 20 kvitnya 2019 r.) : v 7-my ch [Problems of the formation of the economic and financial system of the functioning of medical institutions in the conditions of the reform. Economics, finance, accounting and law: strategic priorities of development in the conditions of globalization: a collection of abstracts of reports of the International Scientific and Practical Conference, (Poltava, April 20, 2019): in the 7th part]. Poltava : TSFEND, 6, 14-16.

Moiseyenko, R.O, Holubchykov, M.V, Slabkyy, H.O, Rykov, SO. (2019). Oftalʹmolohichna dopomoha v Ukrayini za roky nezalezhnosti Kyyiv [Ophthalmological care in Ukraine during the years of independence Kyiv]. 368.

Prus, N. V., Savchenko, N. H. (2018). Pidkhody do upravlinnya finansovymy resursamy v konteksti reformuvannya systemy okhorony zdorov'ya Ukrayiny [Approaches to the management of financial resources in the context of reforming the health care system of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 10, 27-32.

Purtov, Volodymyr, Pysarenko, Svitlana. (2020). Orhanizatsiyno-pravovi aspekty reformuvannya sfery okhorony zdorovʺya v ukrayini [Organizational and legal aspects of health care reform in Ukraine]. InterConf.

Saksonov, V. A. (2018). Pidkhody do obgruntuvannya udoskonalennya kadrovoho zabezpechennya oftalʹmolohichnoyi sluzhby v suchasnykh umovakh [Approaches to justifying the improvement of staffing of the ophthalmology service in modern conditions. Ukraine.]. Health of the nation, 3, 134-135.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.