Роль коморбідності у розвитку Long-COVID
ARTICLE PDF

Ключові слова

Long-COVID
коморбідність
нейропсихологічное дослідження
хронічна ішемія мозку

Як цитувати

Черній, Т., Черній, В., & Фокіна, Д. (2022). Роль коморбідності у розвитку Long-COVID. Клінічна та профілактична медицина, 4(22), 30-36. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.05

Анотація

Актуальність. Термін «постковидний синдром» був введений для опису хворобливих станів, що виникають у пацієнтів після перенесеної коронавірусної інфекції. На сьогоднішній день залишається великий інтерес і нагальна клінічна потреба у виявленні взаємозв’язків між впливом інфекції SARS-CoV-2 на цереброваскулярні зміни та підбір виправданої схеми лікування з точку зору патогенезу формування тривалих нейропсихологічних наслідків.

Мета дослідження: Дослідити роль коморбідності у розвитку Long-COVID. Вивчити та проаналізувати результати лікування патогенетично-обґрунтованою комбінацією препаратів Ксаврон, Тіворель та Ксилат у пацієнтів з астенічніми проявами Long-COVID.

Матеріали та методи: Впродовж 2021 р. було проведено клініко-неврологічне обстеження 50-ти пацієнтів віком від 47 до 76 років зівстановленим діагнозом хронічна ішемія мозку (ХІМ) та астенічним синдромом, що зберігався понад 3 місяці після перенесеної лабораторно підтвердженої інфекції SARS-CoV-2. Діагноз був підтверджений результатами клініко-неврологічного та нейропсихологічного дослідження з використанням шкал для оцінки когнітивної функції (MMSE), емоційного статусу (DASS-21), втоми (FAS) та розробленою нами шкалою оцінки неврологічного дефіциту (МОНД). Усі хворі лікувалися за клінічним протоколом, затвердженим МОЗ України та ДНУ НПЦПКМ ДУС. 20 пацієнтів додатково отримали 10-ти денний курс інфузій комбінацією препаратів Ксаврон в дозі 30 мг №10, Тіворель 100,0 №5 і Ксилат 200,0 №5 через день відповідно. Таким чином 50 хворих були розбиті на дві групи: перша – 20 осіб та друга – 30 осіб.

Результати та їх обговорення. Встановлено, що коморбідність – є одним з провідних факторів ризику формування ускладнень інфекції SARS-CoV-2. При проведенні кореляційного аналізу був виявлений стійкий позитивний зв’язок між кількістю балів оцінки коморбідності за шкалою CIRS-G та балом за МОНД. Також виражений позитивний коефіцієнт кореляції між коморбідністю та астенічним синдромом, оціненим за шкалою FAS. Комбінація препаратів Ксаврон, Тіворель та Ксилат є патогенетично обгрунтованою та бепечною при лікуванні пацієнтів з Long-COVID. Застососування даної комбінації лікарських засобів призводить до зменшення астенічного синдрому, що, в свою чергу, позитивно впливає на редукцію когнітивних проявів Long-COVID у вигляді «brain fog». Висновки: За умови комплексного та мультидисциплінарного підходу до лікування Long-COVID, комбінації лікарських засобів (Ксаврон, Тіворель, Ксилат) можуть бути ефективними для медикаментозної терапії помірних тривожно-депресивних розладів при комбінації з методами фізичної реабілітації та психологічної підтримки.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(22).2022.05
ARTICLE PDF

Посилання

Gromova, O.A., Torshin, I.Y.u, Semenov, V.A., Putilina, M.V., Chuchalin, A.G. (2020). Direct and indirectneurologicalmanifestationsof COVID-19. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry, 120(11), 11–21. https://doi.org/10.17116/jnevro202012011111.

Vink, M,Vink-Niese, A. (2020). Could Cognitive Behavioural Therapy Bean Effective Treatment for Long COVID and Post COVID-19 Fatigue Syndrome? Lessons from the Qure Study for Q-Fever Fatigue Syndrome. Healthcare (Basel), 8(4), 552. doi:10.3390/healthcare8040552.

Mahase, E. (2020). Long Covid could be four different syndromes, review suggests. BMJ, 371, m3981. doi:10.1136/bmj.m3981.

Sacchi, M.C., Tamiazzo, S., Stobbione, P., Agatea, L., DeGaspari, P, Stecca, A., Lauritano, E.C., Roveta, A., Tozzoli, R., Guaschino, R., Bonometti, R. (2021). SARS-CoV-2 infectionas a trigger of autoimmune response. Clin Transl Sci.,14(3), 898-907. doi: 10.1111/cts.12953.

WHO: A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphiconsensus (2021). 6 October 2021. doi: 10.1016 / S1473-3099(21)00703-9.

Halpin, S.J., McIvor, C., Whyatt , G., et al. (2021). Postdischarge symptoms and rehabilitation needs in survivors of COVID-19 infection: A cross-sectional evaluation. J MedVirol., 93(2), 1013-1022. doi:10.1002/jmv.26368.

NICE guideline [NG188] (2021). COVID-19 rapidguideline: managing the long-term effects of COVID-19. Published: 18 December 2020. Lastupdated: 11 November 2021. https://www.nice.org.uk/guidance/ng188.

Rezolyutsiya telemostu «Medykamentozna reabilitatsiya patsiyentiv z Long COVID». 2 veresnya 2021 roku m. Kyyiv [Resolution of the telebridge "Medical rehabilitation of patients with Long COVID"] (2021). September 2, 2021, Kyiv, Ukraine. (In Ukrainian)

Cherniy, T.V., Fokina, D.O., Cherniy, V.I. Kompleksne likuvannya khvorykh z khronichnoyu ishemiyeyu mozku. Tsilespryamovana korektsiya kohnityvnykh porushenʹ ta vidnovlennya rukhovykh funktsiy pislya perenesenoho mozkovoho insulʹtu [Black Comprehensive treatment of patients with chronic brain ischemia. Targeted correction of cognitive impairments and restoration of motor functions after a stroke]. Clinical and preventive medicine, 4, 14, 33-43. doi: https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.02(In Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.