Особливості впливу анемій на перебіг гострого коронарного синдрому
ARTICLE PDF

Ключові слова

анемія, гострий коронарний синдром, ретромбоз, геморагічні ускладнення

Як цитувати

Kostiukevych, O. M., Mishcheniuk, O. Y., & Benkovska, L. K. (2018). Особливості впливу анемій на перебіг гострого коронарного синдрому. Клінічна та профілактична медицина, 2(5-6), 71-77. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2-5.2018.08

Анотація

Мета – визначити внесок анемій у перебіг гострого коронарного синдрому (ГКС) і розвиток його ускладнень.

Матеріал і методи. Проаналізовано загальноклінічні та лабораторно-гематологічні показники 59 пацієнтів із гострим коронарним синдромом (ГКС), які лікувались у Державній науковій установі “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) 2016-2017 роками. Методи: загальноклінічні, лабораторні, статистичні.

Результати. У 9 хворих (20,93%) без анемічного синдрому (АС) на момент госпіталізації виникала нозокоміальна анемія. У 7 із них (77,78%) причиною їх під  час перебування в стаціонарі були геморагічні ускладнення, в 2 випадках (22,22%) причину не визначено. Предиктором розвитку АС із добрим рівнем ефективності (р=0,003) під час госпіталізації був вік пацієнта понад 75 років – у таких хворих ризик виникнення анемії зростав у 3,80 раза (95% ДІ 1,57-19,18). У пацієнтів із ГКС і наявністю гіпохромної та нормохромної анемії (50,00% і 100% відповідно) частіше, ніж у хворих без неї (14,28% проти 17,54%), траплялися геморагічні події (5 із 10 проти 7 із 49, р=0,022 і 2 із 2 проти 10 із 57, р=0,038). За наявності на момент виникнення ГКС у хворих гіпохромної анемії ризик розвиту геморагічних подій на терапії становив 3,19 (95% ДІ 1,35-11,36). Визначено превалювання частоти ретромбозів у хворих на ГКС з анемією над такою в пацієнтів без неї: 7 із 16 (43,75%) проти 3 із 43 (6,97%) осіб (р=0,002). Ризик виникнення повторного тромботичного епізоду в хворих з анемією, які перенесли ГКС, був у 3,81 раза (95% ДІ 1,86-7,80) більшим, ніж в осіб без неї.

Висновки. У хворих на ГКС вік понад 75 років є предиктором розвитку АС. Гіпохромна та нормохромна анемія за ГКС збільшують частоту геморагічних подій. Анемія в пацієнтів із ГКС є фактором розвитку повторного тромботичного епізоду.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2-5.2018.08
ARTICLE PDF

Посилання

1. Lawler P. R., Filion K. B., Dourian T. (2013). Anemia and mortality in acute coronary syndromes: A systematic review and meta-analysis. Am. Heart. J., 165 (2), 143–153.
2. Bindra K., Berry C., Rogers J. (2006). Abnormal haemoglobin levels in acute coronary syndromes. Q. J. Med., 99, 851–862.
3. Sabatine M. S., Morrow D. A., Giugliano R. P. (2005). Association of hemoglobin levels with clinical outcomes in acute coronary syndromes. Circulation, 111, 2042–2049.
4. Bolińska S., Sobkowicz B., Zaniewska J. (2011). The significance of anaemia in patients with acute ST-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Kardiol. Pol., 69 (1), 33–39.
5. Salisbury A. C., Alexander K. P., Reid K. J. (2010). Incidence, correlates and outcomes of acute, hospital-acquired anemia in patients with acute myocardial infarction. Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes, 3, 337–346.
6. Meron O., Cladellas M., Recasens L. (2012). In-hospital Acquired Anemia in Acute Coronary Syndrome. Predictors, In-hospital Prognosis and One-year Mortality. Rev. Esp. Cardiol., 65 (8), 742–748.
Creative Commons License

TЦя робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.