Клініко-морфологічна характеристика папілярної карциноми щитоподібної залози на тлі тиреоїдиту хашімото
ARTICLE PDF

Ключові слова

папілярна карцинома щитоподібної залози, тиреоїдит Хашімото, інвазія, мультфокальний ріст, метастази в лімфатичних вузлах

Як цитувати

Tkachenko, R., Kuryk, O., & Golovko, A. (2019). Клініко-морфологічна характеристика папілярної карциноми щитоподібної залози на тлі тиреоїдиту хашімото. Клінічна та профілактична медицина, 1(7), 41-46. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(7).2019.06

Анотація

Мета роботи –вивчення клініко-морфологічних особливостей папілярної карциноми щитоподібної залози (ПКЩЗ)на тлі автоімунного тиреоїдиту Хашімото (ТХ).
Матеріалі методи дослідження. Проаналізовано 236 клінічних спостережень ПКЩЗ пацієнтів хірургічного стаціонару Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами впродовж 2012-2018рр. У пацієнтів із ПКЩЗ оцінювалирозміри пухлини, наявність інвазії в тиреоїдну тканину та в капсулу залози, мультифокального росту, метастазіву лімфатичних вузлахVI групи та метастазів у лімфатичних вузлахII-IV груп. Для статистичного аналізу використовували точний тест Фішера та t-критерій Стьюдента. Різницю вважали вірогідноюза p<0,05.
Результати. Із 236 випадків ПКЩЗу 72 пацієнтів діагностовано ТХ (30,5%),у 56 – інші проліферативно-гіперпластичні процеси або вузлову тиреопатологію (23,7%),108 пацієнтів (45,8%) не мали супутньої патології. Жінок було142 (60,2%), чоловіків – 94 (39,8%), p<0,05. Серед пацієнтів із ПКЩЗ і ТХ було 53 жінки (73,6%) і 19 чоловіків(26,3%), p<0,05. У пацієнтів із ТХпорівняно з групою без супутньої тиреопатологіївідзначено вірогідно більшу кількість мікрокарцином, тобто розмір пухлин на тлі ТХ був меншим – карциноми діаметром >1 см виявлено у групі з ТХу 23 (31,9%) випадках, без ТХ– у 57 (52,8%), p<0,05. У пацієнтів без ТХвірогідно частіше мали місце інвазія карциноми в тиреоїдну тканину: з ТХ – 32 (44,4%) випадки, без ТХ – 66 (61,1%), p<0,05,у капсулу вузла з екстраорганною інвазією: з ТХ – 17 (23,6%) спостережень, без ТХ –42 (38,9%),p<0,05, мультифокальний ріст:із ТХ – 15 (20,8%) випадків, без ТХ – 48 (44,4%), p<0,05. У пацієнтів із ТХвірогідно частіше визначено метастази в лімфатичних вузлахVI групи:без ТХ – 36 (50,0%) спостережень, із ТХ – 43 (39,8%), p<0,05, а в пацієнтів без ТХ – частіше в латеральних шийних лімфатичних вузлах:із ТХ – 7 (9,7%) випадків, без ТХ – 31 (28,7%),p<0,05.
Висновки. ПКЩЗ на тлі ТХ вірогідно частіше трапляєтьсяв жінок. ПКЩЗ у поєднанні з ТХ має менш агресивний перебіг запоказниками розмірів пухлинного вузла, інтратиреоїдної та екстраорганної інвазії, мультифокального росту та метастазування в латеральні шийні лімфатичні вузли.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(7).2019.06
ARTICLE PDF

Посилання

Ahn D., Heo S.J., Park J.H., Kim J.H., Sohn J.H., Park J.Y., Park S.K., Park J.(2011). Clinical relationship between Hashimoto's thyroiditis and papillary thyroid cancer. Acta Oncol., 50 (8), 1228–1234. doi: 10.3109/0284186X.2011.602109

Anand A., Singh K.R., Kushwaha J.K., Hussain N., Sonkar A.A. (2014). Papillary Thyroid Cancer and Hashimoto's Thyroiditis: An Association Less Understood.Indian J. Surg.Oncol., 5(3), 199-204. doi: 10.1007/s13193-014-0325-4

Bircan H.Y., Koc B., Akarsu C., Demiralay E., Demirag A., Adas M., et al. (2014). Is Hashimoto's thyroiditis a prognostic factor for thyroid papillary microcarcinoma? Eur. Rev. Med.Pharmacol. Sci., 2014, 18, 1910–1915. PMID: 25010622

Carvalho M.S., Rosario P.W., Mourao G.F., Calsolari M.R. (2017). Chronic lymphocytic thyroiditis does not influence the risk of recurrence in patients with papillary thyroid carcinoma and excellent response to initial therapy. Endocrine, 55, 954–958. https://doi.org//10.1007/s12020-016-1185-1

Cortes M.C.S., Rosario P.W., Mourao G.F., Calsolari M.R. (2018). Influence of chronic lymphocytic thyroiditis on the risk of persistent and recurrent disease in patients with papillary thyroid carcinoma and elevated antithyroglobulin antibodies after initial therapy. Braz. J. Otorhinolaryngol., 84, 448–452. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2017.05.005

Jankovic B., Le K.T., Hershman J.M. (2013). Clinical review: Hashimoto's thyroiditis and papillary thyroid carcinoma: Is there a correlation? J.Clin.Endocrinol.Metab., 98(2), 474–82. doi: 10.1210/jc.2012-2978

Jeong J., Kim H., Lee C. (2012). Coexistence of chronic lymphocytic thyroiditis with papillary thyroid carcinoma: clinical manifestation and prognostic outcome. J. Korean.Med. Sci., 27, 883–9.doi: 10.3346/jkms.2012.27.8.883

Kim S.S., Lee B.J., Lee J.C., Kim S.J., Jeon Y.K., Kim M.R., et al. (2011). Coexistence of Hashimoto's thyroiditis with papillary thyroid carcinoma: the influence of lymph node metastasis. Head Neck, 33, 1272–1277.https://doi.org/10.1002/hed.21594

Lai X., Xia Y., Zhang B., Li J., Jiang Y. (2017). A meta-analysis of Hashimoto's thyroiditis and papillary thyroid carcinoma risk. Oncotarget, 8, 62414–62424. DOI:10.18632/oncotarget.18620

Lee J., Kim Y., Choi J., Kim Y. (2013). The association between papillary thyroid carcinoma and histologically proven Hashimoto’s thyroiditis: a meta-analysis. Eur. J.Endocrinol., 168, 343–9. DOI: 10.1530/EJE-12-0903

MyshuninaT.M., GudaB.D., BolgovM.Yu., MikhailenkoN.I., TronkoN.D. (2018). Differentiated thyroid carcinomas associated with chronic thyroiditis: biological and clinical properties. Experimental Oncology, 40 (2), 128–131.

Paulson L., Shindo M., Schuff K. (2012). Role of chronic lymphocytic thyroiditis in central node metastasis of papillary thyroid carcinoma. Otolaryngol. Head Neck Surg.,147, 444–9.DOI:

1177/0194599812445727

Repplinger D., Bargren A., Zhang Y-W., Adler JT., Haymart M., Chen H.(2008). Is Hashimoto's thyroiditis a risk factor for papillary thyroid cancer? J. Surg. Res., 150 (1), 49–52. doi:10.1016/j.jss.2007.09.020

Zhang Y., Dai J., Wu T., Yang N., Yin Z. (2014). The study of the coexistence of Hashimoto's thyroiditis with papillary thyroid carcinoma. J. Cancer Res.Clin.Oncol., 140, 1021–1026.https://doi.org/10.1007/s00432-014-1629-z

Zhang Y., Ma X.P., Deng F.S., Liu Z.R., Wei H.Q., Wang X.H., et al. (2014). The effect of chronic lymphocytic thyroiditis on patients with thyroid cancer. WorldJ.Surg.Oncol., 12, 277. https://doi.org/10.1186/1477-7819-12-277