Підслизова кавернозна гемангіома стравоходу. рідкісний клінічний випадок ендоскопічної діагностики та лікування методом ендоскопічної дисекції в підслизовому шарі (esd)
ARTICLE PDF

Ключові слова

кавернозна гемангіома стравоходу, ендоскопічна ультрасонографія, ендоскопічна підслизова дисекція

Як цитувати

Yakovenko, V., Kiosov, A., Denisenko, A., Kovalenko, V., & Fen, S. (2019). Підслизова кавернозна гемангіома стравоходу. рідкісний клінічний випадок ендоскопічної діагностики та лікування методом ендоскопічної дисекції в підслизовому шарі (esd). Клінічна та профілактична медицина, 1(7), 33-40. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(7).2019.05

Анотація

Кавернозна гемангіома стравоходу – рідкісне, доброякісне судинне новоутворення стравоходу, яке має безсимптомний перебіг і може бути виявленим випадково під час проведення діагностичної відеогастроскопії.
Мета роботи – в рідкісному клінічному спостережені описати випадок діагностики та комплексного підходу до вибору ендоскопічного методу лікування підслизового доброякісного судинного новоутворення стравоходу (кавернозної гемангіоми).
Матеріал і методи. Пацієнтку 46 років направлено в навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ЗДМУ, відділення ендоскопічної діагностики та лікування для проведення відеоезофагогастродуоденоскопії з метою огляду та вибору методу лікування підслизового новоутворення верхньої третини стравоходу, виявленого в одній із клінік міста.
Результати. Застосовано комплексне обстеження пацієнтки з підслизовим утворенням верхньої третини стравоходу, з виконанням відеоезофогастроскопії ендоскопами високої розподільної здатності (ЕГДС), ендоскопічної зондовоїультрасонографії (ЕУС) і комп’ютерної томографії (КТ) із внутрішньовенним контрастуванням водорозчинною неіонною йодовмісною контрастною речовиною. За результатами ЕГДС у верхній третині стравоходу виявлено підслизове новоутворення, синюшного кольору, з широкою основою, протяжністю до 3 см, висотою до 2 см, рухливе, м’яко-еластичної консистенції за результатами інструментальної пальпації. За даними ЕУС у проекції підслизового шару стравоходу виявлено неоднорідне, гіпоехогене новоутворення з множинними дрібними гіперехогеними включеннями (кальцинатами), без ознак інвазії в м’язовий шар. На КТ у верхній третині стравоходу виявлено округлої форми новоутворення розміром 20×15×30 мм, із чіткими та рівними контурами, структура неоднорідна з включенням кальцинату. Хворій виконано ендоскопічну операцію – видалення підслизового новоутворення методом ендоскопічної дисекції в підслизовому шарі (ESD).
Висновок. Кавернозна гемангіома стравоходу – рідкісне судинне підслизове новоутворення стравоходу, яке має безсимптомнийперебіг, але великий потенціал до ускладнень, таких як кровотеча, яка іноді може бути фатальною. Вчасна діагностика та міні-інвазійні ендоскопічні методи лікування є профілактикою ускладнень і методом вибору в лікуванні підслизових новоутворень стравоходу.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(7).2019.05
ARTICLE PDF

Посилання

Godzhello E.A., Hrustaleva M.V., Bulganina N.A., Shestakov A.L., Mitrakova N.N., Kirsanova T.V. (2018). Kompleksnayadiagnostika i lechenieredkogonovoobrazovaniyapischevoda (klinicheskoenablyudenie)[Comprehensive diagnosis and treatment of rare esophageal neoplasms (clinical observation)].Klin. ieksperiment. hir. Zhurn. im. akad. B.V. Petrovskogo. 6 (2). 87–92.

Trahtenberg A.H. (Ed.) (2015). Atlas videoendoskopicheskihvnutriprosvetnyihoperatsiy v klinicheskoyonkologii:nauchno-prakticheskoeizdanie[Atlas of video endoscopic intraluminal operations in clinical oncology: scientific and practical publication]. Moscow :Prakticheskayameditsina.18-26.

Chella, B., Nosotti, M., Baisi, A., Lattuada, E., Mazzone, A., Santambrogio, L. (2005). Unusual presentation of a transparietal cavernous hemangioma of the esophagus. Diseases of the Esophagus. 18(5). 349–354.

Alkan U, Geller A, Shvero J. (2017). Patient with Huge Upper Esophageal Hemangioma. Int J OtorhinolaryngolClin. 9(1). 25-27.

Santamaria-Barria, J. A., Banki, F., Rajendran, S., Floyd, C. (2016). Hemangioma of the cervical esophagus: A rare case of dysphagia mimicking a large esophageal polyp on endoscopy. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 152 (3).e59–e61.

Inoue, H., Ikeda, H., Hosoya, T., Onimaru, M., Yoshida, A., Eleftheriadis, N., Kudo, S. (2012). Submucosal endoscopic tumor resection for subepithelial tumors in the esophagus and cardia. Endoscopy.44 (03). 225–230.