Вивчення ставлення до власного здоров’я пацієнтів багатопрофільного закладу: інструментарій та основні результати
ARTICLE PDF

Ключові слова

профілактичні медичні огляди, фактор ризику, анкетування пацієнтів, ризикована поведінка, здоровий спосіб життя

Як цитувати

Гандзюк, В. (2019). Вивчення ставлення до власного здоров’я пацієнтів багатопрофільного закладу: інструментарій та основні результати. Клінічна та профілактична медицина, 2(8), 28-35. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(8).2019.03

Анотація

Серед основних детермінант, які формують цілісне уявлення про стан здоров’я населення, виділяють такі: спосіб життя, вплив генетичних факторів, стан системи надання медичних послуг і соціально-економічне становище країни. У статті запропоновано для впровадження на первинному рівні надання медичної допомоги населенню авторський опитувальник щодо самооцінки стану власного здоров’я, важливості профілактики та ризикованої поведінки та проаналізовано основні результати, що саме дозволяють охарактеризувати уявлення пацієнтів про здоровий спосіб життя та стан власного здоров’я.

Мета роботи: вивчити ставлення до власного здоров’я, проходження періодичних профілактичних оглядів, відповідальності за своє здоров’я контингенту, прикріпленого до обслуговування в Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС), і виявити основні фактори впливу.

Матеріал і методи. Використано бібліосемантичний метод, соціологічний і системного аналізу. Опитування проводили на етапі передлікарського консультування в рівних умовах для всіх пацієнтів способом активного інтерв’ю одним і тим самим інтервюєром.

Результати дослідження та їх обговорення. В опитуванні взяли участь 349 пацієнтів, із них – 159 чоловіків (45,6%) і 190 жінок (54,4%). Середній вік опитаних – 40,8±9,8 року (min 19 років, max 83 роки). Анкети для проведення опитування мають основні 7 блоків запитань, які сформовано так, аби мати змогу якнайповніше визначити рівень обізнаності пацієнта та якнайточніше його ідентифікувати.

Висновки. Проаналізувавши результати соціологічного опитування, проведеного серед контингенту, прикріпленого до обслуговування в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, встановили, що понад 95% опитаних розуміють поняття «засади здорового способу життя», «фактори ризику розвитку хронічних захворювань», «ризикована поведінка», «профілактичний медичний огляд тощо». Щодо оцінку стану власного здоров’я варто зазначити, що понад половину (62,8%) опитаних вважають його задовільним, водночас відзначаючи в себе наявність одного або декількох хронічних захворювань (переважно в стадії стійкої ремісії).

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні аналізу результатів анкетування та їх кореляції з даними обьєктивного дослідження, що дозволить визначити, крім ставлення до медичної профілактики та психотипу пацієнта, рівень прихильності пацієнта до призначень лікаря.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(8).2019.03
ARTICLE PDF

Посилання

Indeks zdorov'ya. Ukrayina–2018 he index of health. Ukrayina – 2018: Rezul`taty` zagal`nonacional`nogo doslidzhennya Results of a National Survey (2018). / Ukl. Stepurko T.G. ta in. Ky`yiv, Available at: http://health-index.com.ua/zvit_index_2018_ukr.pdf

Ly`nny`k S. O. (2012). Napryamy` realizaciyi v Ukrayini yevropejs`koyi strategiyi VOOZ shhodo profilakty`ky` ta borot`by` z neinfekcijny`my` zaxvoryuvannyamy` [Directions for the implementation in Ukraine of the WHO European strategy for the prevention and control of non-communicable diseases]. Naukovi praci Chornomors`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Petra Mogy`ly` kompleksu Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya: cientific Papers Peter Mohyla Black Sea State University of Kyiv-Mohyla Academy. Ser.: Derzhavne upravlinnya, 208, 196, 106-111. Available at: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2012/208-196-20.pdf

Psy`xologiya zdorov'ya lyudy`ny` [Psychology of human healt] (2011) / Za red. I. Ya. Koczana.– Lucz`k: RVV ―Vezha Voly`n. nacz. un-tu im. Lesi Ukrayinky`[ Volin. nat. to them. Lesya Ukrainka], 430. Available at: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25834/1/psihologiazdorovia.pdf

Ry`ngach N. O., Vlasy`k L. J., Vlasy`k L. I. (2017). Instrument VOOZ STEPS dlya epidemiologichnogo monitory`ngu faktoriv ry`zy`ku neinfekcijny`x zaxvoryuvan`: evolyuciya osnovny`x etapiv ta pidxody` do realizaciyi v Ukrayini [WHO's STEPS tool for epidemiological monitoring of risk factors for noncommunicable diseases: evolution of milestones and approaches to implementation in Ukraine]. Ukrayina. Ukraine. Nation's health, 3, 190–195. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_3_34.

Iashhenko Iu. B., Kondratiuk N. Yu. (2016). Obosnovany`e programmы rannego vыyavleny`ya y` korrekcy`y` faktorov ry`ska razvy`ty`ya ney`nfekcy`onnыx zabolevany`j y` vnedreny`e sostavlyayushhy`x эtoj programmы v povsednevnuyu prakty`ku mnogoprofy`l`nogo uchrezhdeny`ya [Rationale for the program of early detection and correction of risk factors for the development of non-communicable diseases and the introduction of components of this program in the daily practice of a multidisciplinary institution]. Scientific result, 2, 40–47.

Ezzati M. et al. (2006). Comparative Quantification of Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Risk Factors / Global Burden of Disease and Risk Factors. New York: Oxford University Press, 241–268. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42792/1/9241580348_eng_Volume1.pdf

WHO: Determinants of health. Available at: https://www.who.int/hia/evidence/doh/en/