ОЦІНКА ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ НАСЕЛЕННЯМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМ ПРОБЛЕМ
ARTICLE PDF

Ключові слова

алкоголь, поширеність вживання, рівні вживання, моделі вживання, смертність, епіднагляд та оцінка

Як цитувати

Замкевич, В. Б., Дячук, М. Д., & Грузєва, Т. С. (2019). ОЦІНКА ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ НАСЕЛЕННЯМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМ ПРОБЛЕМ. Клінічна та профілактична медицина, (3-4), 93-99. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(10).2019.03

Анотація

Розбудова системи громадського здоров’я передбачає вирішення основних оперативних функцій громадського здоров’я, у т. ч. епіднагляду та оцінки стану здоров'я та благополуччя населення з урахуванням ризиків для здоров’я. З огляду на значущість алкоголю як чинника ризику розвитку захворювань вивчення його поширеності в популяції, моделей вживання, наслідків для здоров’я є важливою проблемою громадського здоров’я.

Мета дослідження – виявлення сучасних тенденцій вживання населенням алкоголю та пов’язаної з цим чинником ризику шкоди для здоров’я в Україні та країнах Європейського регіону ВООЗ.

Матеріал і методи. Для виконання дослідження використано бібліографічний, медико-статистичний та інформаційно-аналітичний методи. Науковою джерельною базою стали Європейська база даних «Здоров’я для всіх», Глобальна інформаційна система «Алкоголь і здоров'я» (GISAH) та Європейська інформаційна система «Алкоголь і здоров'я» (EISAH).

Результати. Встановлено суттєві відмінності в поширеності вживання алкоголю населенням різних регіонів світу в розрахунку на одну людину на рік, які досягають 16 разів, із найвищими показниками в ЄР ВООЗ. Для України характерними є високі рівні вживання алкоголю (8,6 л) і негативні тенденції до їх зростання впродовж 1991-2016 рр. на 45,8%. Причому в Україні переважає вживання населенням міцних алкогольних напоїв, тоді як в країнах Європейського Союзу – вина та пива. Збільшення вживання в Україні алкогольних напоїв і переважання міцних напоїв у структурі спожитої продукції (51,5%) є несприятливим прогностичним показником і вимагає вжиття профілактичних заходів. Негативними наслідками вживання алкоголю є поширеність алкогольної залежності (2,2%), розладів, пов’язаних з алкоголем (6%), значна частка смертей (20,5%), обумовлених цим чинником, у загальній структурі усіх смертей тощо. Вагомим є внесок алкоголю в формування показників дорожньо-транспортного травматизму, у т. ч. зі смертельними випадками, показників злочинності тощо.

Висновки. Епіднагляд за поширеністю вживання алкоголю, моделями вживання та оцінка пов’язаних з алкоголем проблем громадського здоров’я є важливою підставою для визначення напрямів та обґрунтування й вжиття заходів протидії.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(10).2019.03
ARTICLE PDF

Посилання

Health 2020 (2013). A European Regional Framework for Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 183.

Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2013-2020 (2013). Geneva: World Health Organization.

Coalition of Partners Expert Meeting on Strengthening Public Health Capacities and Services in Europe WHO Regional Office for Europe (2017). 23.

The case for investing in Public Health (2014). The strengthening public health services and capacity A key pillar of the European regional health policy framework Health 2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europ. 40.

European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services (2012). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 42.

Self-assessment tool for the evaluation of essential public health operations in the WHO European Region (2015). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 113.

Public health services (2017). In: WHO Regional Office for Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Healthsystems/public-health-services.

Еnsuring collaboration between primary health care and Public Health services (2018). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 40.

Gruzieva T. S., Пельо І. М. Сміянов В. А., Галієнко Л. І. (2016). Conceptual assumptions to create a system for preparation of healthcare human resources in Ukraine. Wiadomoњci Lekarskie, LXIХ, 6, 719-725.

Global strategy to reduce the harmful use of alcohol (2010). Geneva: World Health Organization, 44.

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020 (2012). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 75.

Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/hand le/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1.

Kevin D. Shield, Margaret Rylett, Jьrgen Rehm (2014). Public health successes and missed opportunities Trends in alcohol consumption and attributable mortality in the WHO European Region, 1990–2014. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 88.

Gruzieva T. S., Dufinets V. А., Zamkevych V. B. (2016). Peculiarities and tendencies of harmful alcohol consumption in Ukraine and European countries World Health Organization. Cyril-Methodius Days of the Social Services. Proceedings of the international expert-scientific conference. 2-nd ed. Budapest: Heraldika Kiado, 39–48.

Status report on alcohol consumption, harm and policy responses in 30 European countries (2018). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Global Information System on Alcohol and Health (GISAH): levels of consumption (2018). Geneva: World Health Organization. Available at: http://www.who.int/gho/alcohol/consumption_levels/en/.

European Health Information Gateway. Health for All explorer. Available at:https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/

European Health Information Gateway. Available at: https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.