ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ
ARTICLE PDF

Ключові слова

профілактична медицина, токсикологія, післядипломна освіта, медична реформа

Як цитувати

Проданчук, М. Г., Калашніков, А. А., & Курділь, Н. В. (2019). ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ. Клінічна та профілактична медицина, 4(9-10), 12-21. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.02

Анотація

Резюме. Зміни в багатьох сферах господарської діяльності в Україні, впровадження новітніх технологій, поява нових об’єктів санітарно-епідеміологічного нагляду і підвищення рівня екологічної небезпеки, ставлять нові завдання у сфері профілактичної медицини що, у свою чергу, потребує вдосконалення теоретичних знань і практичної підготовки фахівців.

Мета роботи – провести теоретичне обґрунтування нових підходів до післядипломної підготовки лікарів профілактичної (превентивної) медицини в Україні у зв’язку із трансформацією системи охорони здоров’я в систему громадського здоров’я України та впровадження нової моделі післядипломної освіти – системи безперервного професійного розвитку.

Матеріали та методи. Нормативно-правові акти України у сфері медичної освіти і в сфері діяльності санітарно-епідеміологічної служби України. Теоретико-методологічну основу дослідження склали методи: бібліосемантичний, логіко-структурного підходу і контент-аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення. Розглянута система підготовки спеціалістів профілактичної медицини, що була створена за роки незалежності України відповідно до потреб системи Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Проведено аналіз проблемних питань, що пов’язані з сучасною до- і післядипломною підготовкою лікарів профілактичної медицини в умовах нового законодавства в сфері освіти і науки в Україні. Висвітлені пріоритетні напрямки розвитку системи післядипломної підготовки фахівців з профілактичної медицини на основі моделі безперервної професійної освіти. Обґрунтовано новий погляд на спеціальність «токсикологія» як перспективну сферу науково-практичної діяльності і ключовий інструмент системи «громадського здоров’я». Запропонована модель системи підготовки лікаря-токсиколога за стандартами країн Європейського Союзу. Обґрунтована перспектива подальших досліджень в цьому напрямі.

Висновки. Реформування системи охорони здоров’я України в бік створення європейської системи «громадського здоров’я» вимагає докорінної зміни моделі до- і післядипломної підготовки лікарів профілактичної (превентивної) медицини, а саме створення нової професійної групи «громадське здоров’я», де одну з ключових позицій має отримати спеціальність «токсикологія».

 

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.02
ARTICLE PDF

Посилання

Pro podalʹshe udoskonalennya atestatsiyi likariv: nakaz Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny №359 vid 19.12.1997 r. (Nakaz vtratyv chynnistʹ na pidstavi Nakazu Ministerstva okhorony zdorov'ya № 446 vid 22.02.2019) / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-98 (data zvernennya: 30.09.2019).

Pro atestatsiyu profesionaliv z vyshchoyu nemedychnoyu osvitoyu, yaki pratsyuyutʹ v systemi okhorony zdorov'ya: nakaz Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny №588 vid 12.08.2009 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0895-09 (data zvernennya: 30.09.2019).

Dovidnyk kvalifikatsiynykh kharakterystyk profesiy pratsivnykiv. Vypusk 78. Okhorona zdorov'ya: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ya Ukrayiny vid 29 bereznya 2002 r. № 117 / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02 (data zvernennya: 30.09.2019).

Pro zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo realizatsiyi Kontseptsiyi rozvytku systemy hromadsʹkoho zdorovʺya: Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18 serpnya bereznya 2017 roku №560-r / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2017-%D1%80 (data zvernennya: 30.09.2019).

Zdorovʹe-2020: osnovy evropeyskoy polytyky y stratehyya dlya XXI veka. Evropeyskoe rehyonalʹnoe byuro VOZ. – Kopenhahen: ERB VOZ, 2013. – 224 s. URL:file:///C:/Users/user/Downloads/Health2020-Long-Rus.pdf.

Pro zatverdzhennya pereliku haluzey znanʹ ta spetsialʹnostey, za yakymy zdiysnyuyutʹsya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity: postanova Kabminu vid 29.04.2015 r. №226 / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF (data zvernennya: 30.09.2019).

Natsionalʹnyy klasyfikator Ukrayiny. Klasyfikator profesiy. DK 003:2010: nakaz Derzhspozhyvstandartu Ukrayiny №327 vid 28.07.2010 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (data zvernennya: 30.09.2019).

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro systemu bezperervnoho profesiynoho rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorovʺya: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28 bereznya 2018 roku №302 / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF (data zvernennya: 30.09.2019).

Deyaki pytannya bezperervnoho profesiynoho rozvytku likariv: nakaz Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny № 446 vid 22.02.2019 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19 (data zvernennya: 30.09.2019).

Ynstrument samootsenky vypolnenyya osnovnykh operatyvnykh funktsyy obshchestvennoho zdravookhranenyya v Evropeyskom rehyone VOZ (2015). Evropeyskoe rehyonalʹnoe byuro VOZ. Kopenhahen: ERB VOZ, 135. Available at: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/public-health-services/publications/2015/self-assessment-tool-for-the-evaluation-of-essential-public-health-operations-in-the-who-european-region-2015.

Foldspang A. (2016). From potential to action. Public health core competences for essential public health operations. A manual. ASPHER Publication: ASPHER, 38. Available at: file:///C:/Users/user/Downloads/booklet-competencesephos-volume-2.pdf.

Plan zakhodiv Ministerstva okhoroni zdorovʺya Ukrayiny shchodo orhanizatsiyi nadannya ekstrenoyi toksykolohichnoyi dopomohy Ukrayini: nakaz Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny № 782 vid 08.10.2012 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. Aviealeble at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0782282-12

Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology. Ofitsiynyy sayt. Aviealeble at: http://www.eurotox.com/ert.

EUROTOX Education Program. Elektronnyy dokument. Aviealeble at: http://www.eurotox.com/education/courses/