ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ СЕРЕД УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
ARTICLE PDF

Ключові слова

поширеність інвалідів війни, групи інвалідності, аналіз динамічного ряду

Як цитувати

Гавловський, О. Д., Голованова, І. А., Хорош, М. В., & Товстяк, М. М. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ СЕРЕД УЧАСНИКІВ ВІЙНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ. Клінічна та профілактична медицина, 4(9-10), 22-30. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.03

Анотація

У будь-якому збройному конфлікті є поранені як серед військовослужбовців, так і серед мирного населення. Для таких постраждалих, крім надання безпосередньої медичної допомоги, є необхідність встановлення рівня стійкої втрати працездатності. Операція об’єднаних сил має численні негативні економічні, політичні, соціально-психологічні наслідки: значна кількість людей після демобілізації повертаються в громадянське суспільство травмованими фізично та психічно, вносячи у нього особливості мілітаризованої свідомості. Наслідки посттравматичної хвороби у військовослужбовців нерідко призводять до тривалої або незворотної інвалідизації та значного економічного збитку.

Мета дослідження – вивчення динаміки поширеності інвалідів війни серед усіх осіб з інвалідністю та визначення й аналіз їх перебування на групах інвалідності.

Матеріал і методи. Вивчено кількість інвалідів війни та кількість інвалідів війни за групами. Для дослідження динаміки вказаних показників використовували дані Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни. Часовий охват спостереження складав 2016-2018 роки. Статистичні дані оцінювали за допомогою методу аналізу динамічного ряду з визначенням абсолютного рівня та темпу приросту. Для порівняння показників у різних областях України застосовували методику ранжування.

Результати. За результатами аналізу динаміки інвалідності в цілому по Україні втявлено зменшення кількості інвалідів війни (середній темп зниження складає 9,5%). Найбільшими ці показники є в Київській, Харківській, Чернігівській і Дніпропетровській областях. Щодо кількості інвалідів по групах встановлено, що кількість інвалідів І групи має тенденцію до зниження по всій Україні; кількість інвалідів ІІ групи має слабко виражену тенденцію до зниження за рахунок Вінницької, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей; кількість інвалідів ІІІ групи поступово збільшується по всій Україні, за винятком Закарпатської області.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.03
ARTICLE PDF

Посилання

Beliaieva N. M., Yavorovenko O. B., Kurylenko I. V., Haliutina O. Iu. (2017). Osoblyvosti invalidnosti uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii ta yikh sotsialnoho zakhystu. [Features of disability of participants of anti-terrorist operation and their social protection]. Vinnytsia, 37.

Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi tsilʹovoyi prohramy «Natsionalʹnyy plan diy z realizatsiyi Konventsiyi pro prava invalidiv» na period do 2020 roku»: Postanova KMU vid 1 serpnya 2012 r. № 706 [On approval of the National Target Program "National Action Plan for the Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities" for the period up to 2020 ": CMU Resolution of 1 August 2012 No. 706.]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-п .

Shevchuk V. I., Beliaieva N. M., Storozhuk L. O., Yavorovenko O. B., Semeniuk M. V. (2018). Osnovni pokaznyky medyko-sotsialnoi reabilitatsii osib z invalidnistiu v Ukraini za 2017 rik: Analityko-informatsiinyi dovidnyk. [Key Indicators of Medical and Social Rehabilitation of Persons with Disabilities in Ukraine for 2017: Analytical and Information Handbook]. Vinnytsia: FOP Rohalska I.O., 122.

Law of Ukraine "On the status of war veterans, guarantees of their social protection" URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/.

Ipatov A.V., Khaniukova I. Ya., Hondulenko N. O. (2017). Analiz roboty sluzhby medyko-sotsialnoi ekspertyzy ta osnovnykh pokaznykiv pervynnoi invalidnosti za 2016 rik [Analysis of the work of medical and social examination service and main indicators of primary disability for 2016]. Ukrainian Herald of Medical and Social Expertise, 1, 14-18.

Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2019. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. URL: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16May-15Aug2019_EN.pdf

Ivashchenko S. N., Shakhlina L. Ya., Lazarieva O. B. (2016). Osoblyvosti pobudovy fazovoi modeli fizychnoi reabilitatsii viiskovosluzhbovtsiv, shcho postrazhdaly vnaslidok boiovykh dii [Features of construction of the phase model of physical rehabilitation of the military personnel affected by the fighting]. Scientific Journal MP Dragomanov National Pedagogical University. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports), 3, 63-67.

Kyrychenko A. H., Lukianchenko T. M., Khomiakov V. M., Drapaliuk N. A. (2016). Dynamika pervynnoi invalidnosti uchasnykiv ATO na prykladi Dnipropetrovskoi oblasti [Dynamics of primary disability of ATO participants on the example of Dnipropetrovsk region]. Journal of Marine Medicine, 2, 207-211.

Kasynets S. S., Holovanova I. A., Palamarchuk D. V., Doroshenko O. O. (2017). Medyko-sotsialni aspekty ekspertyzy uchasnykiv boiovykh dii v Poltavskii oblasti [Medico-social aspects of expertise of combatants in Poltava region]. Topical Issues in Modern Medicine, 17, 4 (2), 160–163.

Beliaieva N. M., Yavorovenko O. B., Kurylenko I. V., Danylenko Yu. A., Pavlichenko H. V. (2016). Prychyny ta vazhkist invalidnosti v uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii [Causes and severity of disability in participants in the anti-terrorist operation]. Biomedical and biosocial anthropology, 27, 187-191.

Kasynets S. S., Holovanova I. A., Palamarchuk D. V., Kravtsiv I. S. (2018). Osnovni napriamky reabilitatsii uchasnykiv boiovykh dii v Poltavskii oblasti [The main directions of rehabilitation of participants of hostilities in Poltava region]. Chronicle of traumatology and orthopedics, 1-2, 49–52.

Issues of Medical and Social Expertise: CMU Resolution No. 1317 of December 3, 2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-п.

Beliaieva, N. M., Kurylenko, I. V., Yavorovenko, O. B., Banadyha, I. F., Maika, A. S., Porohkhniak, L. L., Remez, O. I., Danylenko, Y. A., Veremii, L. H., & Pavlichenko, H. V. (2018). Suchasni aspekty medyko-sotsialnoi reabilitatsii invalidiv-uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii [Modern aspects of medico-social rehabilitation of disabled people participating in the anti-terrorist operation]. Bulletin of social hygiene and health organization of Ukraine, 3, 25-29.

Key indicators of disability and activity of medical and social expert commissions of Ukraine: Analytical and informational directories for 2016-2018.

Key Indicators of Medical and Social Rehabilitation of Persons with Disabilities in Ukraine: Analytical and Information Directories for 2016-2018.