ОБҐРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ
ARTICLE PDF

Ключові слова

актинічний кератоз, вторинна профілактика, функціонально-організаційна модель

Як цитувати

Ошивалова, О. О., & Зюков, О. Л. (2019). ОБҐРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АКТИНІЧНОГО КЕРАТОЗУ. Клінічна та профілактична медицина, 4(9-10), 31-40. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.04

Анотація

Відомо, що ефективна профілактика раку шкіри полягає у виявленні осіб із високим рівнем факторів ризику розвитку раку шкіри, вчасній діагностиці та активному лікуванні передракових уражень шкіри. Серед захворювань, які створюють підвищений ризик розвитку плоскоклітинного раку шкіри, виділяють актинічний кератоз. Отже, ефективна профілактика АК має вирішальне значення в обґрунтуванні мінімізації витрат і поліпшенні якості життя пацієнтів.

Мета – обґрунтування вдосконалення вторинної профілактики АК і розробка функціонально-організаційної моделі на підставі процесного підходу.

Матеріал і методи. У дослідженні застосовано методи системного та процесного підходу, системного та контент-аналізу; медико-статистичний, описового моделювання. Статистичний аналіз результатів дослідження проводилия в пакеті EZR v. 1.35.

Результати. Запропонована модель передбачає низку структурних елементів і притаманних їм функцій – від надання медичних послуг на рівні закладу охорони здоров`я до комунікативного, інформаційно-аналітичного, навчально-методичного та наукового, ресурсного та нормативно-правового забезпечення на територіальному та національному рівнях управління. До переваг запропонованої моделі належить її обґрунтованість результатами дослідження, міжнародних розробок, а також діючими нормативно-правовими документами, медичними стандартами. Реалізація моделі дозволить медичному працівнику обрати та застосувати необхідний комплекс профілактичних заходів відповідно до медико-технологічних стандартів медичної допомоги. Значення коефіцієнтів варіації за всіма виділеними перевагами моделі, які оцінювались у ході експертизи, не перевищували 10,0%, що свідчить про низький ступінь варіативності та одностайність оцінок експертів.

Висновки: Запропонована функціонально-організаційна модель удосконалення вторинної профілактики актинічного кератозу відповідає принципам комплексності та наступності надання медичної допомоги та забезпечує пацієнтів якісною й доступною медичною допомогою з оптимізацією наявних ресурсів.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.04
ARTICLE PDF

Посилання

Pro zatverdzhennia normatyviv nadannia medychnoi dopomohy ta pokaznykiv yakosti medychnoi dopomohy: Nakaz MOZ Ukrainy vid 28.12.2002r. №507 iz zminamy vid 16.07.2014r. Availelable at: http://zakon.rada. gov.ua/rada/show/ru/v0507282-02

Pro udoskonalennia dermatovenerolohichnoi dopomohy naselenniu Ukrainy Nakaz MOZ Ukrainy 07.06.2004r. №286 iz zminamy vid 04.07.2016r. Availelable at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286282-04

Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy a spetsialnistiu «onkolohiia»: Nakaz MOZ Ukrainy vid 17.09.2007r. №554. Availelable at: http://mozdocs. kiev.ua/view.php?id=9118

Oshyvalova O.O., Kaliuzhna L.D., Shponka I.S., Poslavska O.V. (2019). Imunohistokhimichni osoblyvosti vohnyshch aktynichnoho keratozu. Morfolohiia. Tom 13, №3. S.7-21. https://sites.google.com/a/dsma.dp.ua/confmorphology/home

Oshyvalova O. (2019). Efektyvnist vprovadzhennia lokalnoho protokolu medychnoi dopomohy khvorym na epidermalni dysplazii shkiry v bahatoprofilnomu medychnomu zakladi. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1, 1 (148), 307-313. Availelable at: https://vpbm.com.ua/ua/vyipusk-1-tom-1-(148),-2019/11975

Oshyvalova O. (2019). Klinichnyi profil patsiienta z poiednanym perebihom epidermalnykh dysplazii shkiry. Dermatolohiia ta venerolohiia, 1 (83), 33-36. Availelable at: http://idvamnu.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/2019_01

Actinic Keratosis Clinical Practice Guidelines: An Appraisal of Quality (2015). USA. Availelable at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588356/

Actinic Keratosis: Rationale and Management»/Australia (2014). Availelable at: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588356/

Аctinic keratoses - also known as solar keratoses (2013). United Kingdom. Availelable at: http://www.bad.org.uk/shared/get-file.ashx?id=1974&itemtype=document.

Augustin M., Tu J. H., Knudsen K. M., Erntoft S., Larsson T., Hanke C. W. (2015). Ingenol mebutate gel for actinic keratosis: the link between quality of life, treatment satisfaction, and clinical outcomes. J Am. Acad. Dermatol., 72, 816–821. Availelable at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/25770879

Australian Cancer Incidence and Mortality (ACIM) books: Non-melanoma skin cancer, all types (2014). Australian Institute of Health and Welfare, Canberra. Availelable at: http://www.aihw.gov.au/acim-books.

Cancer Facts & Figures is an annual publication of the American Cancer Society (2018). Atlanta, Georgia. Availelable at: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2018/cancer-facts-and-figures-2018.pdf

Cockerell C. J. (2000). Histopathology of incipient intraepidermal squamous cell carcinoma ("actinic keratosis"). J Am Acad Dermatol. 42 (1 Pt 2). 11 - 7. Availelable at: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/10607351

Criscione V. D., Weinstock M. A., Naylor M. F., Luque C., Eide M. J., Bingham S. F. (2009). Actinic keratoses: natural history and risk of malignant transformation in the Veterans Affairs Topical Tretinoin Chemoprevention Trial. Cancer, 115(11), 2523–2530. Availelable at: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/19382202

Czarnecki D., Meehan C.J., Bruce F., Culjak G. (2002). The majority of cutaneous squamous cell carcinomas arise in actinic keratoses. J Cutan Med Surg., 6, 207 - 209. Availelable at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11951126

Evidence and consensus based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis International League of Dermatological Societies (ILDS) in cooperation with the European Dermatology Forum (EDF) (2015). Availelable at: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370093

Health system expenditure on cancer and other neoplasms in Australia: 2008-09 (2013). Cancer series no. 81. Cat. no. 78. Australian Institute of Health and Welfare., Canberra Availelable at: https://www.aihw.gov.au/reports/health-welfare-expenditure/health-system-expenditure-cancer-2008-09/contents/table-of-contents

Lebwohl M., Swanson N., Anderson L. L., Melgaard A., Xu Z., Berman B. (2012). Ingenol mebutate gel for actinic keratosis. N Engl J Med., 366, 1010–1019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22417254

Marks R., Rennie G., Selwood T. S. (1988). Malignant transformation of solar keratoses to squamous cell carcinoma. Lancet, 1(8589), 795–797. Availelable at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2895318

National Cancer Registry of Ukraine: short description of the database as of January (2018). Availelable at: http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm

Noels E. C., Lugtenberg M., van Egmond S., Droger S. M., Buis P. A. J., Nijsten Т. (2019). Insight into the management of actinic keratosis: a qualitative interview study among general practitioners and dermatologists. British Journal of Dermatology, 181, 1, 96-104. Availelable at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjd.17818

Non-melanoma skin cancer: General practice consultations, hospitalisation and mortality (2008). Australian Institute of Health and Welfare, Canberra. Availelable at: https://www.aihw.gov.au/ reports/cancer/non-melanoma-skin-cancer/contents/table-of-contents

Oshyvalova O., Rossokha Z. Modern view on epidermal dysplasia carcinogenesis. Exp. Oncol. (2019), 41 (3), 216-223. Availelable at: http://exp-oncology.com.ua/article/13504/modern-view-on-epidermal-dysplasia-carcinogenesis

Oshyvalova O., Ziukov О., Gurianov V. Prognostic model of skin cancer risk assessment. Wiadomości Lekarskie (2019). LXXII, Nr 5, cz I, 817-822. Availelable at: http://wl.medlist.org/2019_05_18/

Ratushny V., Gober M. D., Hick R., Ridky T. W., Seykora J. T. (2012). From keratinocyte to cancer: the pathogenesis and modeling of cutaneous squamous cell carcinoma. J Clin Invest., 122(2), 464–472. Availelable at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293185

Salasche S. J. (2000). Epidemiology of actinic keratoses and squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol., 42(1 Pt 2), 4 - 7. Availelable at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10607349

Staples M. P, Elwood M., Burton R. C et al. Non-melanoma skin cancer in Australia: the 2002

national survey and trends since 1985 (2006). Med J Aust., 184 (1), 6-10. Availelable at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16398622

World Health Organisation (2018). Cancer. Accessed 2018. Availelable at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cancer