ОЦІНКА АСОЦІАЦІЙ МІЖ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК: ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ІЗ НЕФРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ І ГРУПАМИ КРОВІ СИСТЕМ АВ0 І РЕЗУС
ARTICLE PDF

Ключові слова

хронічна хвороба нирок, гломерулонефрит, нефротичний синдром, група крові, система АВ0

Як цитувати

Камінський, В. Я., Ковальчук, Л. Є., & Яцишин, Р. І. (2019). ОЦІНКА АСОЦІАЦІЙ МІЖ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК: ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ІЗ НЕФРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ І ГРУПАМИ КРОВІ СИСТЕМ АВ0 І РЕЗУС. Клінічна та профілактична медицина, 4(9-10), 53-60. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.07

Анотація

Мета – оцінити ступінь ризику розвитку хронічної хвороби нирок: гломерулонефриту з нефротичним синдромом за антигенами груп крові систем АВ0 і резус (Rh).

Матеріал і методи. Обстежено 119 хворих (76 чоловіків і 43 жінки) на хронічну хворобу нирок: первинний гломерулонефрит із нефротичним синдромом. Середній вік пацієнтів складав 39,65±14,16 року. Для верифікації морфологічної форми захворювання хворим проводили пункційну біопсію нирки. Для визначення популяційного розподілу фенотипів систем груп крові АВ0 і Rh проведено опитування 1 428 здорових осіб.

Результати та обговорення. Більшу ймовірність розвитку хронічної хвороби нирок: гломерулонефриту з нефротичним синдромом виявлено для носіїв антигенів 0 Rh+ і АВ Rh+. Цікавим виявився той факт, що серед хворих значно рідше, ніж серед здорових, реєстрували носіїв фенотипу 0 Rh. Це може вказувати на певну резистентність до виникнення цього захворювання в таких людей. У Rh-позитивних жінок визначено більшу схильність до розвитку хронічної хвороби нирок: гломерулонефриту з нефротичним синдромом за наявності груп крові 0 (χ2=6,98; р=0,008) та АВ (φ=2,32; р=0,010). Шанс виникнення досліджуваної патології у Rh-позитивних жінок проти Rh-негативних був у 2,19 раза вищим, ніж у чоловіків. Найвищі шанси захворіти були в Rh-позитивних жінок із групами крові АВ і 0 проти В, відповідно в 4,49 раза та 4,34 раза порівняно з чоловіками.

Висновки. Найвищий ризик захворіти мають чоловіки з фенотипами А Rh і В Rh проти 0 Rh; жінки – АВ Rh+, а також 0 Rh+ проти А Rh+ і В Rh+. Резистентними до виникнення захворювання можуть бути особи обох статей із групами крові 0 Rh і В Rh+.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(9).2019.07
ARTICLE PDF

Посилання

Bochkov N. P., Puzyrev V. P., Smirnikhina S. A. (2011). Klinic heskaya genetika. ClinicalGenetics. M., 592.

Arslan B., Gürkan O., Çetin B., Arslan Ö. A., Göv T., Yazıcı G. et al. (2018). Evaluationof ABO blood group sand blood-based biomarkers as a predictor of growth kinetics of renalangiomy olipoma. Int.Urol.Nephrol., 50(12), 2131–2137. https://doi.org/10.1007/s11255-018-2012-9

Capriolli T. V., Visentainer J. E. L., Sell A. M. (2017). Lack of association between Kidd blood group system and chronic kidney disease. Rev.Bras.Hematol.Hemoter., 39(4), 301–305. https://doi.org/10.1016/j.bjhh.2017.05.007

Capuzzo E., Bonfanti C., Frattini F., Montorsi P., Turdo R., Previdi M. G. et al. (2016). The relationship between ABO blood group and cardiovascular disease: Results from the Cardiorisk program. Ann.Translat.Med., 4(10), 1–5. https://doi.org/10.21037/atm.2016.03.58

DeMartino M., Waldert M., Haitel A., Schatzl G., Shariat S. F., Klatte T. (2014). Evaluationof ABO blood group as a prognostic marke rinrenal cell carcinoma (RCC). BJU Int., 113(5B), 62–66. https://doi.org/10.1111/bju.12436

Franchini M., Liumbruno G. M., Lippi G. (2016). The prognostic value of ABO blood group in cancer patients. BloodTransfus., 14(5), 434–440. https://doi.org/10.2450/2015.0164-15

Huang J. Y., Wang R., Gao Y. T., Yuan J. M. (2017). ABO blood type and therisk of cancer – Findings from the Shanghai Cohort Study. PLoS ONE, 12(9), 1–12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184295

Kaminskyi V. (2019). The significance of hereditary factorin the development of chronic kidney disease (glomerulonephritis). Family Medicine, 3(83), 20–25. https://doi.org/10.30841/2307-5112.3.2019.178572

Lee C., You D., SohnM., Jeong I. G., Song C., Kwon T. et al. (2015). Prognosticvalueof ABO blood group inpatient swith renal cell carcinoma: single-institution results from a large cohort. J.CancerRes.Clin. Oncol., 141(8), 1441–1447. https://doi.org/10.1007/s00432-015-1908-3

Liu J., Zhang S., Liu M., Wang Q., Shen H., Zhang Y. (2018) Distribution of ABO/Rh blood groups and their association with hepatitis B virusinfectionin 3.8 millionChineseadults: a population-basedcross-sectionalstudy. J.Viral.Hepat., 25(4), 401-411. doi: 10.1111/jvh.12829

Markt S. C., Shui I. M., Unger R. H., Urun Y., Berg C. D., Black A. et al. (2015). ABO Blood Group Alleles and Prostate Cancer Risk: Results from the Breast and Prostate Cancer Cohort Consortium (BPC3). Prostate, 75(15), 1677–1681. doi:10.1002/pros.23035

Murkamilov I. T., Gordeev I. G., Kaliev R. R. (2016). The role of renalanemia and cardiovascular diseasein the progression of chronic glomerulonephritis. Terap.Arkhiv, 88(12), 57–61. https://doi.org/10.17116/terarkh2016881257-61

Spiezia L., Campello E., Valle F. D., Simion C., Colpo A., Simioni P. (2018). ABO blood group and the risk of post-thrombotic syndrome. Ann.Hematol., 97(6), 1057–1060. https://doi.org/10.1007/s00277-018-3255-3

Stakišaitis D., Juknevičienė M., Ulys A., Žaliūnienė D., Stanislovaitienė D., Šepetienė R. et al. (2018). AВ0 blood group polymorphismhasanimpactonpro state, kidney and bladder cancerin association with longevity. Oncol.Letters, 16(1), 1321–1331. https://doi.org/10.3892/ol.2018.8749

Sugrue D., vanHaalen H., Rai S., McEwan P. (2018). Economic Modelling of Chronic Kidney Disease: A Systematic Literature Review to Inform Conceptual Model Design. ValueinHealth, 21, 267. https://doi.org/10.1016/j.jval.2018.04.1805

Witasp A., Ekström T. J., Schalling M., Lindholm B., Stenvinkel P.,Nordfors L. (2014). How can genetics and epigenetic shelpthenephrologist improve the diagnosis and treatment of chronic kidney disease patients? Nephrol.Dial.Transplant., 29, 972–980. https://doi.org/10.1093/ndt/gfu021

Yang M., Xie J., Ouyang Y., Zhang X., Shi M., Li X. et al. (2017). ABO blood type isassociated with renaloutcomesin patients with IgAnephropathy. Oncotarget, 8(43), 73603–73612. https://doi.org/10.18632/oncotarget.20701

Zhou B., Wu N., Zhu C., Gao Y., Guo Y., Qing P. et al. (2017). ABO bloodgroupis a risk factor for coronary artery disease in patients with poor blood pressure control. Clin.Exp.Hypertens., 39(4), 366–370. https://doi.org/10.1080/10641963.2016.1267190

Zu B., You G., Fu Q., Wang J. (2017). Association between ABO Blood Groupand Riskof Congenital Heart Disease: A 6-year largecohortstudy. Sci.Reports, 7, 10–14. https://doi.org/10.1038/srep42804