ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ЄДИНОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ARTICLE PDF

Ключові слова

медична інформаційна система, ХНІЗ, профілактика.

Як цитувати

Мазепа, Ю. С., & Шестак , Н. В. (2020). ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ЄДИНОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Клінічна та профілактична медицина, 1(11), 18-23. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(11).2020.02

Анотація

Дана робота є фрагментом НДР «Наукове обґрунтування створення якісно нової системи профілактики неінфекційних захворювань та удосконалення моделі керованої медичної допомоги на рівні багатопрофільного закладу охорони здоров'я в умовах функціонування єдиної медичної інформаційної системи».

Мета роботи – проаналізувати переваги впровадження медичних інформаційних систем в закладі охорони здоров’я для покращення роботи з профілактики ХНІЗ на прикладі Державної наукової установи «Науково-практичний центр клінічної та профілактичної медицини» Державного управління справами (далі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).

Матеріали і методи. У роботі використані методи структурно-логічного аналізу та бібліосемантичний метод дослідження. Бібліосемантичний метод застосовувався для з’ясування стану вивчення проблем ХНІЗ, сучасних медичних інформаційних систем в Україні та світі та шляхів їх розв’язання через аналіз даних ВООЗ, літературних джерел, електронних ресурсів. Метод структурно-логічного аналізу дозволив виділити, логічно структуризувати та установити зв’язки між впровадженням єдиної медичної інформаційної системи та результатом роботи з пацієнтами з ХНІЗ.

Результати дослідження та їх обговорення. У статті якісно проаналізовані переваги впровадження медичних інформаційних систем в закладі охорони здоров’я. Застосування медичної інформаційної системи у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС для профілактики ХНІЗ показало свої переваги, які можуть бути впроваджені у будь-якому закладі охорони здоров’я. Адже, саме інформатизація дала змогу, застосовуючи медичну інформаційну систему, базу даних пацієнтів, розробити комп’ютерну мережу, яка об’єднала усі відділення закладу, створила інформаційну підтримку роботи науковців, лікарів з питань роботи з факторами ризику при ХНІЗ, забезпечила сучасну інформаційно-аналітичну систему моніторингу стану здоров’я населення, створила інформаційно-довідкові системи для забезпечення навчального процесу з окремих питань та підходів, у тому числі і до профілактики ХНІЗ, налагодила узагальнення результатів, що забезпечило бібліотечну та патентно-ліцензійну роботу в науковій установі.

Висновки. Використання єдиної медичної інформаційної системи в закладі охорони здоров’я – дієвий спосіб поширення, контролю, доступності інформації, забезпечення тривалої комунікації між пацієнтом та лікарем з питань, що стосуються профілактики ХНІЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(11).2020.02
ARTICLE PDF

Посилання

Dyachuk D. D., Yakobchuk A. V., Markhon I. P., Kubatko V. M. (2011). Innovatsiyni avtomatyzovani tekhnolohiyi v orhanizatsiyi medyko-sanitarnoyi dopomohy u bahatoprofil omu ambulatorno-poliklinichnomu zakladi [Innovative automated technologies in the organization of health care in a multidisciplinary outpatient clinic]. Visn. soc. hygiene and org. health care of Ukraine, 2, 42-44.

Mintser O. P., Babintseva L. YU., Banchuk M. V. (2012). Zasady stvorennya yedynoyi derzhavnoyi systemy informatsiynoho zabezpechennya zakladiv okhorony zdorovya[Principles of creation of a unified state system of information support of health care institutions]. Honey. computer science and engineering, 3, 5-12.

Rudenko S. V., Romanenko N. V. (2010). Rol systemy ynformatyzatsyy zdravookhranenyya v povyshenyy kachestva medytsynskykh usluh [The role of the health informatization system in improving the quality of medical services]. Humanities University, 1, 95-99.

Enabling Medication Management through Health Information Technology : Evidence Report (2011). Hamilton : McMaster Evidence-based Practice Center, 951 p.

Schwarze J. (2010). Organizational aspects of information management. In Proc. of Intern. Sem. Information Management in Practice and Education. Budapest, 2, 402-409.

Edward H. Shortliffe and James J. (2006). Cimino Biomedical Informatics : Computer Applications in Health Care and Biomedicine. 3 ed. Springer.

The U. S. Government and Global Non-Communicable Disease Efforts: Global Health Policy. Available at: https://www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/the-u-s-government-and-global-non-communicable-diseases/.

66th WHA (2013). Follow-up to the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases, WHA 66.10, May 27. https://apps.who.int/iris/handle/10665/150161.