Фелештинський, Я., & Дадаян , В. (2019). Лапароскопічна алопластика троакарних гриж параумбілікальної ділянки. Клінічна та профілактична медицина, 2(8), 47-52. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(8).2019.05