Фелештинський, Я. і Дадаян , В. (2019) «Лапароскопічна алопластика троакарних гриж параумбілікальної ділянки», Клінічна та профілактична медицина, 2(8), с. 47-52. doi: 10.31612/2616-4868.2(8).2019.05.