Міщенюк, О. Ю., О. М. Костюкевич, Л. К. Беньковська, і А. М. Кравченко. «ВНЕСОК НОСІЙСТВА АЛЕЛЬНОГО ВАРІАНТА G1691A ГЕНА V ФАКТОРА КОАГУЛЯЦІЇ В РОЗВИТОК ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ФАКТОРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ В ОСІБ ІЗ ВТОРИННИМ ЛЕЙКОЦИТОЗОМ, ТРОМБОЦИТОЗОМ ТА ЕРИТРОЦИТОЗОМ». Клінічна та профілактична медицина, вип. 4, вип. 9-10, Жовтень 2019, с. 61-67, doi:10.31612/2616-4868.3(9).2019.08.