Конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція “Мініінвазійні методи лікування та їх анестезіологічне забезпечення: досвід, проблеми і перспективи”

У Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)      8-9 листопада 2018 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Мініінвазійні методи  лікування та їх анестезіологічне забезпечення: досвід, проблеми і перспективи”.

Конференція була присвячена найсучаснішим малотравматичним технологіям в абдомінальній хірургії, урології та гінекології, а також особливостям знеболювання з використанням інноваційних методів і засобів для наркозу.

Основні наукові проблеми які обговорені на конференції: оптимізація методів хірургічного втручання за рахунок впровадження сучасних ендовідеоскопічних, лапароскопічних, гістероскопічних технологій, диференційованої мультимодальної аналгезії, досягнення адекватного знеболювання шляхом використання синергічного ефекту різних анальгетиків в периопераційному періоді.

Детально з наукової точки зору розглянуті питання впровадження в медичну практику «хірургії швидкого шляху» («FastTrack-surgery») та системи «ERAS – Enhanсed Recovery After Surgery» (швидке відновлення після хірургічних операцій). Цей підхід змінив чимало стандартів підготовки та ведення хворих у периопераційному періоді, дозволив зменшити стресові та інші дезадаптивні реакції, що значно скоротило час до повного відновлення пацієнтів після оперативного втручання.

На чотирьох засіданнях заслухано 38 доповідей.

Особливий інтерес у учасників та гостей конференції викликали майстер-класи «живої хірургії» провідних спеціалістів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (к.м.н. доцента Сербула М.М., к.м.н. доцента Журавчака А.З., к.м.н. Лисенка Б.М.), які продемонстрували високотехнологічні хірургічні методики з використанням найновішого обладнання, апаратури та інструментарію.  В он-лайн-режимі з операційних транслювалися оперативні втручання з приводу сечокам’яної хвороби (мінічерезшкірна нефролітотрипсія), субмукозної міоми матки (гістероскопічна міомектомія), морбідного ожиріння (рукавна резекція шлунка), грижі стравоходного отвору діафрагми (фундоплікація по Ніссену). Учасники конференції мали можливість обговорити деталі цих оперативних втручань як в ході операції так і під час «круглого столу».

У конференції взяли участь учені, лікарі–хірурги, анестезіологи, гінекологи, урологи з 13 регіонів України. Серед учасників було 5 членів-кореспондентів НАМН України,  20  докторів медичних наук, 27  кандидатів наук.

В дні проведення конференції у приміщення ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС функціонували виставки лікарських засобів та виробів медичного призначення, які були представлені фірмами-виробниками.

На завершення конференції прийнято резолюцію.