Тематична спрямованість журналу

Видання журналу здійснюється за напрямами профілактичної та клінічної медицини, зокрема з висвітленням результатів наукових досліджень,  які виконуються у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Рубрики журналу:

  • Клінічна медицина;
  • Профілактична медицина;
  • Громадське здоров’я та соціальна медицина;
  • Проблемні та дискусійні матеріали;
  • Актуальні події (звіти про наукові форуми та ін.);
  • Огляди, лекції тощо.

Автори подають підготовлені українською або російською, або англійською мовами статті, які містять результати оригінальних наукових, науково-практичних, науково-методичних досліджень, котрі мають наукову та практичну цінність, і раніше не були опубліковані. Для публікації приймаються також лекції, проблемні та оглядові статті.

Студенти вищих навчальних закладів, враховуючи статтю, подають і відгук наукового керівника.

Редакційна колегія має право відмовити автору (авторам) у публікації його (їх) статті. Підставинами для відмови в публікації матеріалу можуть бути:

а) Невідповідність поданого матеріалу тематиці журналу;

б) Невідповідність поданого матеріалу вимогам щодо оформлення статей журналу;

в) Негативний відгук наукового керівника на поданий матеріал;

г) Недотримання автором статті вимог чинного законодавства про авторське право і суміжні права;

д) Негативна рецензія з висновком рецензента про неможливість виправлення рукопису статті;

ж) Висновок наукового редактора про неможливість публікації статті.

Журнал здійснює публікації в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична реабілітація, ерготерапія», 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров’я».