Тематична спрямованість журналу

Видання журналу здійснюється за напрямами профілактичної та клінічної медицини, зокрема з висвітленням результатів наукових досліджень  які виконуються у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Рубрики журналу:

  • Клінічна медицина
  • Профілактична медицина
  • Громадське здоров’я та соціальна медицина
  • Проблемні та дискусійні матеріали
  • Актуальні події (звіти про наукові форуми та ін.)
  • Огляди, лекції тощо.

Автори подають підготовлені українською або російською або англійською мовами статті, які містять результати оригінальних наукових, науково-практичних,  науково-методичних досліджень, які мають наукову та практичну цінність і раніше не були опубліковані. Для публікації приймаються також лекції, проблемні та оглядові статті.

Студенти вищих навчальних закладів, окрім статті, подають і відгук наукового керівника.

Редакційна колегія має право відмовити автору (авторам) у публікації його (їх) статті. Підставами для відмови в публікації матеріалу можуть бути:

а) невідповідність поданого матеріалу тематиці журналу;

б) невідповідність поданого матеріалу вимогам щодо оформлення статей журналу;

в) негативний відгук наукового керівника на поданий матеріал;

г) недотримання автором статті вимог чинного законодавства про авторське право і суміжні права;

д) негативна рецензія з висновком рецензента про неможливість виправлення рукопису статті;

ж) висновок наукового редактора про неможливість публікації статті.

Журнал здійснює публікації в галузі знань 22 «Охорона здоров’я” за спеціальностями: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 225 Медична психологія, 227 Фізична реабілітація, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я.