Індексація та архівування

Індексація видання

SCOPUS (Включено 06-07-2023)

Політика архівування

Журнал «Клінічна та профілактична медицина» є прихильником цифрового збереження наукових досліджень.

Редакція журналу прагне до постійної доступності та збереження наукових досліджень.

Цифровий архів

Повний текст усіх опублікованих статей доступний для завантаження на сайті журналу у розділі Архів.

Увесь цифровий архів журналу зберігається на захищеному сервері, резервне копіювання якого відбувається щодня.

Журнал також зберігається у Репозитарії Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Автори можуть архівувати опубліковану версію своїх статей в особистих або інституційних сховищах безпосередньо після публікації.

Архівування друкованих копій

Друковані копії журналу «Клінічна та профілактична медицина» каталогізуються й архівуються у бібліотеках таких установ: