Том 2 № 5-6 (2018): Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина
Клінічна та профілактична медицина

ISSN-L: 2616-4868

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток  6  до наказу Міністерства  освіти і науки України 07.05.2019  № 612

спеціальності – 222, 224, 227, 228, 229

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Статті, опубліковані в журналі отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Видавець: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Проблематика: клінічна медицина, профілактична медицина, громадське здоров’я та соціальна медицина.

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

Клінічна медицина

O. O. Lytvak, B. V. Khabrat, A. B. Khabrat, B. M. Lysenko
22-32
Оптимізація відновлювальної терапії в жінок із синдромом полікістозних яєчників після хірургічного лікування
ARTICLE PDF
M. I. Boyko, I. S. Chornukulsky
33-42
Патогенетичні особливості розвитку варикоцеле та його ускладнень і вдосконалення хірургічного лікування
ARTICLE PDF
G. Ye. Samoilenko, O. V. Syniachenko, Yu. O. Syniachenko, R. V. Pylypenko
43-49
Эффективность и пути оптимизации эндоваскулярной лазерной коагуляции при варикозном расширении вен нижних конечностей
ARTICLE PDF
T. V. Cherniy
50-62
Усовершенствование диагностики и лечения цереброваскулярных осложнений артериальной гипертензии у больных с хронической ишемией мозга
ARTICLE PDF
L. K. Benkovska, O. Y. Mishcheniuk, O. M. Kostiukevych
63-70
Прогностичне значення окремих біохімічних показників крові у виникненні ускладнень гострого коронарного синдрому
ARTICLE PDF
O. M. Kostiukevych; O. Y. Mishcheniuk, L. K. Benkovska
71-77
Особливості впливу анемій на перебіг гострого коронарного синдрому
ARTICLE PDF

Матеріали конференції. Тези доповідей

A. I. Denysenko
123-124
Оцінка використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні для лапароскопічних втручань у дорослих
THESE PDF
V. I Cherniy, A. I. Denysenko
125-126
Принципы анестезии и интенсивной терапии в малоинвазивной хирургии
THESE PDF
D. D. Stashenko, V. S. Ruchkin, M. O. Orlov, Ye. V. Horshkova
127-128
Знеболювання в ендоскопічній хірургії органів грудної порожнини
THESE PDF
O. G. Kotenko, D. O. Fedorov, O. M. Ostapishen, K. O. Uswick
129-130
Роль лапароскопічного доступу в хірургічному лікуванні злоякісних і доброякісних новоутворень печінки
THESE PDF
O. Yu. Ioffe, M. S. Kryvopustov, Yu. P. Tsyura, O. P. Stetsenko, T. V. Tarasyuk
131-132
Двоетапне хірургічне лікування хворих із суперожирінням
THESE PDF
O. K. Slyepov, M. V. Ponomarenko, O. S. Skyba, O. V. Markevych, O. H. Shypot, I. I. Shtanʹko
133-134
Досвід лапароскопічного лікування хірургічної та урологічної патології в дітей
THESE PDF
P. B. Lysunets, V. Yu. Shevchenko, G. V. Zadorozhny, N. N. Nesterenko, I. V. Tkachuk, N. V. Chernoknyzhnaia
135-136
Ближайшие и отдаленные осложнения лапароскопических противорефлюксных операций (клинические случаи)
THESE PDF
Yu. B. Yashchenko, O. H. Buriak, I. E. Zabolotna
137
Застосування інтегрованих систем оцінки тяжкості стану новонароджених у критичних станах
THESE PDF
O. H. Buriak, Yu. B. Yashchenko
138-139
Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених. Критерії діагностики за результатами змін показників легеневого гомеостазу
THESE PDF
O. H. Buriak
140
Активність процесів ліпопероксидації як маркер паренхіматозної дихальної недостатності у новонароджених
THESE PDF
V. A. Gandzyuk
141
Визначення ефективності системи передового позиційного управління функціональним підходом та результатів експертної оцінки
THESE PDF (English)
V. A. Gandzyuk
142
Самоорганізація міждисциплінарної медико-профілактичної установи за функціональним методом
THESE PDF (English)