КЛІНІЧНИЙ МАРШРУТ ПАЦІЄНТА З СИМПТОМАМИ ГОСТРОГО РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ, ВИЗНАЧЕНИМ (COVID-19)

КЛІНІЧНИЙ МАРШРУТ ПАЦІЄНТА З СИМПТОМАМИ ГОСТРОГО РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ, ВИЗНАЧЕНИМ ВИПАДКОМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)

(версія 2 від 22.05.2020 р.)

2020 р.

DOI: https://doi.org/10.31612/2019-ncov-2

Повний текст: завантажити у форматі PDF

Авторська група:

 1. Дячук Д.Д. – Директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, д.мед.н., ст.н.спів., член-кор. НАМН України
 2. Зюков О.Л. – Головний лікар, заступник директора з клінічної роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, д.мед.н., професор
 3. Ошивалова О.О. – Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи та якості надання медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, к.мед.н.
 4. Вовк Л.М. – Лікар-інфекціоніст кабінету інфекційних захворювань Консультативно-діагностичного центру Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, к.мед.н.
 5. Науменко О.В. – Завідувач Центру стаціонарної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії, к.мед.н.
 6. Мельник Н.Ю. – Завідувач Дитячого консультативно-лікувального центру Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, к.мед.н.
 7. Сімак І.М. – Завідувач станції швидкої медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 8. Черній Т.В. – Провідний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, д.мед.н., доцент
 9. Білошицька О.К. – Провідний інженер-програміст Інформаційно-технічного центру Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Взяли участь:

 1. Безпрозванна В.М. – Заступник головного лікаря з медичної частини Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, к.н.держ.упр.
 2. Рубан О.Є. – Заступник головного лікаря з медсестринства Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 3. Луганська Л.О. – Завідувач Центру первинної медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, завідувач Лікарської амбулаторії №5
 4. Горлач Т.М. – Завідувач Лікарської амбулаторії №6 Центру первинної медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
 5. Ласиця Т.С. – Завідувач Навчального центру «Інститут післядипломної освіти» Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, к.мед.н.
 6. Горбунова О.В. – Лікар-профпатолог кабінету профпатології Консультативно-діагностичного центру Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Рецензенти:

 1. Горачук В.В. – професор кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д. мед. н., професор
 2. Матюха Л.Ф. – завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д. мед. н., професор
 3. Борщов С.П. – в.о. завідувача наукового відділу і відділення інтенсивної терапії та детоксикації Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України, д.мед.н., ст.н.спів.

Схвалено Вченою радою
Державної наукової установи
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами
(протокол №4 від 24.04.2020 р.)

© Авторський колектив, 2020
© ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, 2020

ЗМІСТ

Список скорочень 5
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 6
1. Організаційні заходи закладу щодо надання медичної допомоги під час поширення COVID-19 6
ІІ. АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИЙ ЕТАП 8
ЦПМCД 8
1. Профілактика поширення захворювання: забезпечення безпеки пацієнтів та медичного персоналу 8
2. Проведення сортування потоків пацієнтів при відвідуванні ЦПМСД 9
3. Проведення сортування потоків звернень пацієнтів в телефонному режимі до ЦПМСД 9
4. Визначення випадку захворювання на COVID-19 10
5. Проведення огляду пацієнта та визначення тяжкості перебігу захворювання 10
6. Визначення тактики лікування пацієнтів 16
7. Моніторинг випадків 17
КДЦ 18
1. Профілактика поширення захворювання: забезпечення безпеки пацієнтів та медичного персоналу 18
2. Проведення діагностичних досліджень 19
3. Спеціалізована консультативна допомога 19
ІІІ. ЕКСТРЕННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА 19
СШМД 19
1. Профілактика поширення захворювання: забезпечення безпеки пацієнтів та медичного персоналу 19
2. Реєстрація виклику бригади 20
3. Дії бригади ЕМД на місці виклику при виявленні хворого (підозрілого) на COVID-19 на місці виклику 20
4. Ведення пацієнта 20
5. Госпіталізація 21
6. Оформлення медичної документації та критерії ефективності надання медичної допомоги 22
ІV. ГОСПІТАЛЬНИЙ ЕТАП 22
Стаціонарні відділення визначених ЗОЗ 22
1. Профілактика поширення захворювання: забезпечення безпеки пацієнтів та медичного персоналу 22
2. Визначення випадку захворювання на COVID-19 від 23
3. Проведення огляду пацієнта та визначення тяжкості перебігу захворювання 23
4. Визначення тактики лікування пацієнтів 25
5. Моніторинг випадків 26

Додатки, схеми, інструкції та реєстри до клінічного маршруту пацієнта 28-132
Перелік використаних інформаційних джерел 133
Лист внесення змін, доповнень 135