Мета і проблематика

Метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень у профілактичній і клінічній медицині (зокрема тих, що виконуються у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС), інформування медичної спільноти про новітні досягнення діагностики, лікування та профілактики захворювань, клінічні випадки в лікарській практиці,  актуальні події сучасної та зарубіжної медицини тощо.

Проблематика:

 • Клінічна медицина;
 • Профілактична медицина;
 • Громадське здоров’я;
 • Соціальна медицина

Журнал здійснює публікації в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями:

 • 222 «Медицина»;
 • 224 «Технології медичної діагностики та лікування»;
 • 225 «Медична психологія»;
 • 227 «Фізична реабілітація, ерготерапія»;
 • 228 «Педіатрія»;
 • 229 «Громадське здоров’я»

Рубрики журналу:

 • Клінічна медицина;
 • Профілактична медицина;
 • Громадське здоров’я та соціальна медицина;
 • Клінічні випадки;
 • Проблемні та дискусійні матеріали;
 • Актуальні події (звіти про наукові форуми, знаменні дати та ін.);
 • Огляди, лекції тощо.

Автори подають підготовлені українською або російською, або англійською мовами статті, які містять результати оригінальних наукових, науково-практичних, науково-методичних досліджень, котрі мають наукову та практичну цінність, і раніше не були опубліковані. Для публікації приймаються також лекції, проблемні та оглядові статті.

Студенти вищих навчальних закладів, подаючи статтю, надають також і відгук наукового керівника.

Редакційна колегія має право відмовити автору (авторам) у публікації його (їх) статті. Підставинами для відмови в публікації матеріалу можуть бути:

а) Невідповідність поданого матеріалу тематиці журналу;

б) Невідповідність поданого матеріалу вимогам щодо оформлення статей журналу;

в) Негативний відгук наукового керівника на поданий матеріал;

г) Недотримання автором статті вимог чинного законодавства про авторське право і суміжні права;

д) Негативна рецензія з висновком рецензента про неможливість виправлення рукопису статті;

ж) Висновок наукового редактора про неможливість публікації статті.