Науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні досягнення і перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини»

м. Київ                                                                                                       23   квітня  2020 р.

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (DOC)

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (PDF)

Вельмишановний колего!

23 квітня 2020 р. у Києві, на базі Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) (м. Київ, вул. Верхня, 5), буде проведена науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні досягнення і перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини». Організатором конференції є ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, яка включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2020 рік.

Програмні питання конференції:

  1. Актуальні питання громадського здоров’я.
  2. Інноваційні підходи до планування та проведення профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я населення.
  3. Досвід упровадження програм моніторингу за станом здоров’я пацієнтів відповідно до стратегії ризик-менеджменту неінфекційних захворювань.
  4. Організаційно-методологічні та клінічні аспекти надання медичної допомоги пацієнтам з коморбідними станами у практиці внутрішньої медицини.
  5. Актуальні питання серцево-судинних захворювань: теоретичні і практичні аспекти поєднаного перебігу з коморбідною патологією.
  6. Раціональна фармакотерапія у клініці внутрішньої медицини з позицій доказової медицини.
  7. Актуальні питання анестезіологічного забезпечення оперативних утручань.
  8. Інноваційні, у т.ч. мінінвазивні технології у хірургічній практиці.
  9. Досвід упровадження телемедичних технологій у клінічній практиці.
  10. Фундаментальні дослідження в медицині: перспективи впровадження у клінічну практику.