Привітання ректора НМУ імені О. О. Богомольця учасникам Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2021 р.

Привітання ректора НМУ імені О. О. Богомольця учасникам Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2021 р.

Вельмишановні учасники конференції!

Від імені багатотисячного колективу одного з найстаріших вищих навчальних закладів України щиро вітаю Вас з відзначенням Всесвітнього дня здоров’я 2021 р. в рамках Міжнародного науково-практичного форуму з цієї нагоди!

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця разом з усією міжнародною спільнотою завжди бере участь у відзначенні важливих подій ВООЗ, однією з яких є Всесвітній день здоров’я. Щорічно у закладі організовуються заходи до цієї важливої події, які з 2007 року проходять у форматі Міжнародних науково-практичних конференцій. Метою таких заходів є привернення уваги науковців, практиків охорони здоров’я, політиків, громадськості, усіх причетних структур до найважливіших проблем охорони здоров’я та всебічний розгляд підходів до їх вирішення.

Ми гордимося тим, що в різні роки активними учасниками проведених в Університеті Міжнародних конференцій були представники Європейського регіонального бюро ВООЗ, у т. ч. нинішній регіональний директор Hans Henri P. Kluge, радники ЄРБ ВООЗ Джеральд Рокеншауб, Агіс Цурос, Галина Перфільєва, Кіз де Йонкере, представники Бюро ВООЗ в Україні Ігор Поканевич, Доріт Ніцан, Роберто Гнезото.

Надзвичайно важливо, що розгляд пріоритетних питань громадського здоров’я відбувається в потужному науково-експертному середовищі, за участю представників відомих наукових шкіл, практичної охорони здоров’я, управлінських та законодавчих структур, професійних асоціацій та громадських об’єднань в рамках міжгалузевого та мультидисциплінарного підходу.

Такий комплексний підхід обумовлено складністю і масштабністю наявних проблем в охороні здоров’я та появою нових, невідомих раніше, які потребують консолідації зусиль міжнародної спільноти. Адже глобальні загрози здоров’ю населення, обумовлені епідемією неінфекційних захворювань, стійкістю до ліків, старінням, міграцією та урбанізацією, розширенням нерівностей щодо здоров’я, погіршенням стану довкілля та змінами клімату, доповнилися у 2020 р. пандемією COVID-19, яка поставила під загрозу прогрес у боротьбі з хворобами та досягнення Цілей тисячоліття у сфері стійкого розвитку відносно здоров’я.

Пошук шляхів протидії глобальним загрозам здоров’ю у ХХІ столітті об’єднує прагнення медичних працівників, вчених, педагогів, менеджерів охорони здоров’я з різних країн світу сприяти формуванню глобальної солідарності в інтересах забезпечення безпеки в охороні здоров'я, доступності ліків та вакцин, у т. ч. проти СОVID-19, зміцненню національних систем охорони здоров’я, забезпеченню їх готовності до пандемій та інших надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я, поліпшенню показників здоров’я, підвищенню якості і доступності медичної допомоги, подоланню нерівностей щодо здоров’я тощо.

Саме тому програмою конференції передбачено розгляд широкого тематичного спектру питань, за участю науковців і практиків різних фахів, у т.ч. епідеміологів, інфекціоністів, спеціалістів громадського здоров’я, менеджерів, фахівців загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, геронтологів, фармакологів, фахівців соціальної сфери, представників пацієнтських організацій тощо.

Обговорення різнобічних проблем охорони здоров’я у контексті рекомендованих ВООЗ стратегій сприятиме посиленню доказової бази, обґрунтуванню перспективних шляхів їх вирішення.

Конференція з нагоди Всесвітнього дня здоров’я 2021 року є свідченням наших прагнень спільними зусиллями сприяти вирішенню пріоритетних проблем здоров’я населення з урахуванням сучасних тенденцій та ефективних механізмів протидії загрозам.

Впевнений, що висвітлення нових наукових досягнень, конструктивні дискусії та відвертий діалог, партнерський підхід до розв’язання актуальних проблем громадського здоров’я, сприятимуть вдосконаленню стратегій боротьби з причинами тягаря хвороб, удосконаленню напрямів та заходів збереження і зміцнення здоров’я, досягненню загального охоплення послугами охорони здоров’я та ефективності медичного обслуговування, формуванню сприятливого для здоров’я середовища, підвищенню якості життя населення.

Бажаю учасникам конференції успішної роботи, генерації нових ідей в контексті вирішення актуальних проблем охорони здоров’я!

Ректор НМУ імені О.О. Богомольця,

професор                                                                                       Ю.Л. Кучин