Привітання Президента НАМН України, академіка НАМН України, член-кореспондента НАН України, професора Цимбалюка В.І. учасникам Міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2021 р.

Привітання Президента НАМН України, академіка НАМН України, член-кореспондента НАН України, професора Цимбалюка В.І. учасникам Міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2021 р.

Шановні учасники конференції, науковці, освітяни, працівники практичної охорони здоров’я та студентство!

Вітаю Вас з Всесвітнім днем здоров’я та з початком роботи традиційної щорічної Міжнародної науково-практичної конференції до цієї непересічної дати!

Організація такого форуму у провідному вищому медичному навчальному закладі країни спільно з Національною академією медичних наук України свідчить про пріоритетну увагу науково-освітньої спільноти до питань здоров’я населення та його благополуччя з особливим акцентом на заходи протидії глобальним загрозам та надзвичайним ситуаціям в охороні здоров’я, насамперед пандемії СOVID-19.

Поєднання наших зусиль в напрямі інтеграції академічної і вузівської науки створює надійну платформу для консолідованого підходу в боротьбі з сучасними викликами та загрозами для популяційного здоров’я за широкої участі управлінської, законодавчої, освітянської, інформаційно-просвітницької ланок, представників усіх причетних секторів суспільства.

Висока потреба в консолідації заходів протидії глобальному тягарю хвороб обумовлена сучасним епідеміологічним ландшафтом захворюваності, складним набором взаємопов’язаних детермінант здоров’я, руйнівним впливом проявів пандемії на національні системи охорони здоров’я. Це спричинює високу потребу в нових професійних знаннях, підходах, стратегіях, партнерствах, які сприятимуть адаптації послуг охорони здоров'я до викликів XXI століття; загальному охопленню населення такими послугами високої якості.

ВООЗ визначила 10 глобальних питань охорони здоров’я для відслідковування у 2021 році, які стосуються зміцнення солідарності для забезпечення безпеки у сфері охорони здоров’я; прискорення доступу до тестів, ліків і вакцин проти COVID-19; поліпшення здоров’я шляхом наближення послуг до населення; зменшення нерівності у здоров’ї; боротьби з інфекційними та неінфекційними хворобами, зі стійкістю до протимікробних препаратів; попередження порушень психічного здоров’я, прискорення ефективного відновлення після пандемії; здійснення глобального керівництва у сфері наукової роботи і збору даних.

Успішність вирішення пріоритетних проблем охорони здоров’я лежить у площині тісної міждисциплінарної, міжгалузевої, міжнародної співпраці, яку демонструє даний науковий форум.

Його програмою передбачено розгляд широкого кола науково-практичних проблем, включаючи тенденції здоров’я населення; діяльність та ресурсне забезпечення систем охорони здоров'я, у т. ч. кадрове та фінансове; розвиток електронної охорони здоров’я; розбудову служб громадського здоров’я; сучасні технології лікування та профілактики хвороб, медико-правове регулювання, психологічні аспекти здоров’я тощо. Цей вибір є закономірним з огляду на багатовимірність здоров’я у сучасному мінливому світі та на перешкоди в забезпеченні медико-соціальних потреб різних прошарків населення.

Принциповий розгляд тематики конференції, критична оцінка ситуації, визначення пріоритетних шляхів попередження та скорочення поширеності перешкод на шляху до забезпечення високого рівня здоров’я і благополуччя населення є надзвичайно важливим кроком у реалізації намічених форумом завдань та постановці перед науковцями нових цілей майбутніх наукових досліджень.

Надзвичайно приємно, що провідні академічні установи беруть активну участь в проведенні такого науково-практичного заходу та активно висвітлюють здобутки вітчизняної академічної науки.

Впевнений, що активне спілкування науковців, організаторів та фахівців охорони здоров’я, інших причетних сфер в рамках цього форуму дасть змогу запропонувати перспективні рішення, розширити професійні контакти, збільшити коло партнерів, започаткувати і реалізувати в майбутньому нові ініціативи.

Бажаю усім учасникам Міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2021 року натхнення, продуктивної творчої праці, плідної дискусії та вагомих результатів.  

Президент НАМН України,

академік НАМН України,

член-кореспондент НАН України,

професор                                                                                   В.І. Цимбалюк