ЕКСТРАПАНКРЕАТИЧНА ІНФЕКЦІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ ПАНКРЕАТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ.
ARTICLE PDF

Ключові слова

панкреатична інфекція, екстрапанкреатична інфекція, мультирезистентність.

Як цитувати

Дронов, О., Ковальська , І., Горлач , А., & Щигель , І. (2020). ЕКСТРАПАНКРЕАТИЧНА ІНФЕКЦІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ ПАНКРЕАТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ. Клінічна та профілактична медицина, 2(12), 71-78. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.04

Анотація

Мета дослідження Визначити вплив екстрапанкреатичної інфекції (ЕПІ) на антибактеріальну резистентність збудників панкреатичної інфекції у хворих на гострий інфікований некротичний панкреатит.

Матеріали і методи Проведено повздовжнє ретроспективне дослідження «випадок -контроль». Об’єкт дослідження – хворі на інфікований гострий некротичний панкреатит (ГНП). Предмет дослідження – набута антибіотикорезистеність збудників панкреатичної інфекції (ПІ) у пацієнтів з ГНП. До групи «контроль» було включено 27 пацієнтів, які мали позитивну бактеріальну культуру з джерел ПІ. Група ризику - 21 хворий, в яких було зафіксовано додаткові вогнища ЕПІ. Бактеріологічний моніторинг проведено в два етапи: первинна ідентифікація збудника ПІ та завершення стаціонарного лікування. Мікробіологічна ідентифікація збудника ЕПІ проводилася до первинного визначення патогену ПІ, та в проміжку між І та ІІ етапами дослідження. За результатами профілю резистентності збудників ПІ до АМП всіх хворих було розділено на чотири кластери: І – хворі з антибіотикочутливими штамами бактерій (АМR «─»), ІІ – хворі з визначеними MDR-бактеріями (multidrug-resistant), ІІІ – хворі з XDR-бактеріями (extensively drug-resistant), IV – хворі з PDR бактеріями (pandrug-resistant).

Результати Порівняльний аналіз у групах встановив статистично значущі відмінності АБР за кластерами AMR «-», XDR та PDR, за кластером MDR статистично значущої відмінності у хворих не виявлено. Це дає змогу стверджувати, що наявність ЕПІ у пацієнтів на ГНП впливає на розвиток АБР збудників ПІ у бік збільшення XDR- та PDR- штамів (р=0.008 та р=0.04 відповідно). При цьому, у пацієнтів на інфікований ГНП з наявною ЕПІ ризик розвитку XDR-інфекції в 2,4 рази перевищував ризик розвитку даного рівня АБР у пацієнтів з відсутністю ЕПІ (ВР–2,4 (95% ВІ-1,16–4,91), р=003). Також, ЕПІ збільшує ризик розвитку панрезистентної ПІ у 8 разів (ВР–8,0 (95% ВІ–1,04–61,5) р=0,04). Для кожного хворого на інфікований ГНП з ЕПІ, ризик розвитку XDR-штамів становить 36%, а PDR штамів - 25%.

Висновки Наявність екстрапанкреатичних вогнищ інфекції є фактором ризику розвитку АБР штамів мікроорганізмів, що персистують у вогнищах панкреатичної інфекції. Саме у цієї категорії пацієнтів ризик ідентифікації екстенсивно резистентних штамів зростає в 2,4 рази (р=0,03), а панрезистентних штамів - у 8 разів (р=0,04), у порівнянні з хворими на інфікований ГНП без ЕПІ.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.04
ARTICLE PDF

Посилання

Brown L. A., Hore T. A., Phillips A. R., Windsor J. A., Petrov M. S. (2014). A systematic review of the extra-pancreatic infectious complications in acute pancreatitis. Pancreatology, 14,(6), 436 – 443. doi: 10.1016/j.pan.2014.09.010.

Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery and development of new antibiotics. (2017). World Health Organization. 1 – 4.

Grajales-Figueroa G., Díaz Hernández H. A., Chacón Portillo M. A., Uscanga L. F., Peláez-Luna M., Hernández Calleros J. (2019). Increased mortality from extrapancreatic infections in hospitalized patients with acute pancreatitis. Gastroenterology Research and Practice, 28, 1 – 7. https://doi.org/10.1155/2019/2789764

Jain S., Mahapatra S. J., Gupta S., Shalimar, Garg P. K. (2018). Infected pancreatic necrotic due to multidrug-resistant organisms and persistent organ failure predict mortality in acute pancreatitis. Clinical and Translational Gastroenterology, 9, (10), 1 – 8. DOI: 10.1038/s41424-018-0056-x.

Magiorakos A. P., Srinivasan A., Carey R. B., Carmeli Y., Falagas M. E., Giske C. G., Harbarth S., Hindler J. F., Kahlmeter G., Olsson-Liljequist B., Paterson D. L., Rice L. B., Stelling J., Struelens M. J., Vatopoulos A., Weber J. T., Monnet D. L. (2012). Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clinical Microbiology and Infecion, 18, (13), 268 - 281. doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x.

Ning C., Huang G., Shen D., Bonsu A.A., Ji L., Lin C., Cao X., J. Li. (2019). Adverse clinical outcomes associated with multidrug-resistant organisms in patient with infected pancreatic necrosis. Pancreatology, 19 (7), 935 – 940.

Pando E., Alberti P., Hidalgo J., Vidal L., Dopazo C., Caralt M., Blanco L., Gomez-Gavara C., Bilbao I., Balsells J., Charco R. (2018). The role of extra-pancreatic infections in the prediction of severity and local complications in acute pancreatitis. Pancreatology, 18, (5), 486 – 493. https://doi.org/10.1016/j.pan.2018.05.481.

Werge M., Novovic S., Schmidt P. N., Gluud L.L. (2016). Infection increases mortality in necrotizing pancreatitis: A systematic review and meta-analysis. Pancreatology, 16, 5, 698-707. doi: 10.1016/j.pan.2016.07.004.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.