СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ У ПЕРИОПЕРАЦІЙНОМУ ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ
ARTICLE PDF

Ключові слова

периопераційний енергомоніторинг, споживання кисню, енергетичний (калорійний) еквівалент кисню, рівень метаболізму.

Як цитувати

Черній, В., & Денисенко , А. (2020). СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ У ПЕРИОПЕРАЦІЙНОМУ ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ. Клінічна та профілактична медицина, 2(12), 79-89. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.05

Анотація

Мета дослідження. Розробити спосіб периопераційного енергомоніторингу та впровадити його в клінічну практику.

Матеріал і методи. Для дослідження були залучені 125 пацієнтів, яким проводилися різні оперативні втручання під загальним знеболюванням з використанням інгаляційного анестетика севофлюрана та наркотичного анальгетика фентаніла в умовах низько-поточної штучної вентиляції легень. Методи периопераційного моніторингу «Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної практики» WFSA (World Federation Of Societies of Anaesthesiologists, 2010) були доповнені використанням непрямої калориметрії.

Результати. Проаналізувавши літературні дані, було виявлено тісний кореляційний зв'язок між енергетичним еквівалентом кисню (ЕЕО2) та респіраторним коефіцієнтом (RQ). Автори отримали відповідну формулу однофакторної лінійної регресії, яка мала вигляд: ЕЕО2 = 1,157 × RQ + 4,037. Використовуючи основні принципи газообміну в легенях Бора-Енгоффа, був розроблений метод периопераційного енергомоніторингу, на основі непрямої калориметрії з урахуванням реальних значень енергетичного еквівалента кисню пацієнтів. Розроблена універсальна формула визначення рівня метаболізму хворого (МR, кал/хв) у вигляді:

МR = [0,863×VE×(PECO2/ PaCO2)×(FiO2 – FeO2)] (1,157×RQ+4,037)

де, VE - загальна вентиляція легень за хвилину (мл/хв), PECO2, PаCO2 - парціальний тиск відповідно в суміші газів, яка видихається та в артеріальній крові (мм рт.ст.). FiO2 та FEO2 - фракція кисню в газовій суміші, яка вдихається та видихається в одиницях (%/100). Метод реалізований у вигляді комп'ютерної програми, створеної на основі розробленої формули. В роботі представлені методи інтенсивної периопераційної терапії з урахуванням рівня метаболізму.

Висновок. Метод периопераційного енергомоніторингу істотно доповнює «Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної практики», WFSA (2010), підвищує периопераційну безпеку пацієнтів за рахунок виявлення порушень метаболізму та проведення відповідної патогенетичної корекції.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.05
ARTICLE PDF

Посилання

Thorell A., Mac Cormick A. D., Awad S., et al. (2016). Guidelines for Perioperative Care in Bariatric Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations. World J. Surg., 40 (9), 2065-2083. https://doi.org/ 10.1007/s00268-016-3492-3.

Stakhovskyi O.E. (2019). Multymodalna prohrama shvydkoho vidnovlennia khvorykh na rak sechovoho mikhura pislia radykalnoi tsystektomii z ileotsystoneoplastykoiu. Urolohiia, 23 (1), 53-59. https://doi.org/10.26641/2307-5279.23. 1.2019.161664.

Merry A., Cooper J., Soyannwo O., et al. (2010). International Standards for a Safe Practice of Anesthesia 2010. Can. J. Anaesth., 57 (11), 1027–1034. https://doi.org/10.1007/s12630-010-9381-6.

Tusman G., Sipmann F. S., Bohm S. H. (2012). Rationale of Dead Space Measurement by Volumetric Capnography. Anesth. Analg., 114, 866–874. PMID: 22383673. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e318247f6cc.

Lusk. G. (1924). Animal calorimetry. Analysis of the oxidation of mixtures of carbohydrate and fat. A correction. J. Biol. Chem., 59, 41-42.

Peronnet F., Massicotte D. (1991). Table of Nonprotein Respiratory Quotient: An Update. Can. J. Spt. Sci., 16(1), 23-29.

Frankenfield D., Roth-Yousey L., Compher. C. (2005). Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy, nonobese and obese adults: A systematic review. Journal of the American Dietetic Association, 105 (5), 775–789. https://doi.org/10.1016/j.jada.2005.02.005. PMID 15883556.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.