МІЖВІЗИТНА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У СІЛЬСЬКИХ ЧОЛОВІКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ: МОЖЛИВОСТІ МОДИФІКУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ARTICLE PDF
SUPPLEMENTARY MATERIALS

Ключові слова

артеріальний тиск, міжвізитна варіабельність, артеріальна гіпертензія.

Як цитувати

Німцович, Т., Міхалєв, К., Кравченко, А., Гур’янов, В., Чурсіна, Т., Міщенюк, О., & Станіславська, С. (2020). МІЖВІЗИТНА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У СІЛЬСЬКИХ ЧОЛОВІКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ: МОЖЛИВОСТІ МОДИФІКУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Клінічна та профілактична медицина, 3(13), 62-76. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(13).2020.08

Анотація

Мета: встановити можливості модифікування міжвізитної варіабельності артеріального тиску (МВАТ) у сільських чоловіків з артеріальною гіпертензією (АГ) шляхом застосування антигіпертензивної терапії (АГТ), з урахуванням корекції дисліпідемії та окремих аспектів стилю життя, а також змін прихильності до фармакотерапії (ПФ).

Матеріал і методи. У проспективному дослідженні включили 160 сільських чоловіків з неускладненою есенційною АГ (середній вік 50 ± 6 років). Надлишкова маса тіла була у 73 (45,6 %) пацієнтів. Активно курили 85 (53,1 %) осіб. Вживання алкоголю ≥1 разу на тиждень констатували 77 (48,1 %) чоловіків. МВАТ (систолічного (САТ) і діастолічного артеріального тиску (ДАТ)) оцінювали за показником стандартного відхилення (SD) і коефіцієнтом варіації (КВ). Призначали фіксовану комбінацію периндоприлу й амлодипіну (П/А), з додаванням індапаміду (ІНД) за потреби. Для корекції дисліпідемії призначали аторвастатин (10-40 мг/добу). Оптимальна ПФ (за даними опитувальника MGLS) була у 37 (23,1 %) пацієнтів.

Результати. У динаміці 1-річного спостереження (1РС) досягнення цільових показників САТ/ДАТ (<140/90 мм рт. ст.) відбулось в усіх пацієнтів, а «підсилених» рівнів (<130/80 мм рт. ст.) – у 159 (99,4 %) випадках. Більше ніж 90 % пацієнтів досягнули умовних «порогових» рівнів МВАТ: SD (CАТ) <4,8 мм рт. ст.; КВ (CАТ) <3,9 %; SD (ДАТ) <3,7 мм рт. ст.; КВ (ДАТ) <5,1 %. Для прогнозування зниження SD (САТ) >9,7 мм рт. ст. при 1РС побудували шестифакторну модель логістичної регресії: 1) поліпшення й утримання оптимальної ПФ за MGLS (β = 1,27; р<0,001); 2) зниження індексу маси тіла >1,3 кг/м2 (β = 0,57; p=0,035); 3) модифікування статусу вживання алкоголю (β = 0,72; p=0,007); 4) оптимальна прихильність до терапії аторвастатином у дозі 30-40 мг/добу (β = 1,25; p<0,001); 5) модифікування статусу куріння (β = 0,43; р=0,097); 6) зниження САТ >46,7 мм рт. ст. (β = 0,47; р=0,098). Ймовірність зниження SD (САТ) >9,7 мм рт. ст. при 1РС зростала у міру збільшення суми β-коефіцієнтів факторних ознак.

Висновки. У сільських чоловіків з АГ, при 1РС, застосування АГТ (П/А, з додаванням ІНД за потреби) дозволило суттєво знизити МВАТ у переважній більшості випадків. Установлено адитивний вплив модифікування окремих клінічних факторів, а також досягнення й утримання оптимальної ПФ, на зниження МВАТ (САТ) при 1РС.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(13).2020.08
ARTICLE PDF
SUPPLEMENTARY MATERIALS

Посилання

Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N., Poulter, N., & Prabhakaran, D. et al. (2020). 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension, 75(6), 1334-1357. https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.120.15026.

Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., & Burnier, M. et al. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal, 39(33), 3021-3104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

Svishchenko, I., Bagrii, A., Iena, L., Kovalenko, V., Koval, S., & Mellina, I. et al. (2008) Rekomendatsii Ukrainskoi Asotsiatsii kardiolohiv z profilaktyky ta likuvannia arterialnoii hipertenzii [Guidelines of Ukrainian Society of Cardiology on prevention and treatment of arterial hypertension]. Kyiv: PP VMB, 80 [In Ukrainian].

Harrington, R., Califf, R., Balamurugan, A., Brown, N., Benjamin, R., & Braund, W. et al. (2020). Call to Action: Rural Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association and American Stroke Association. Circulation, 141(10). doi: 10.1161/cir.0000000000000753.

Parati, G., Ochoa, J., Lombardi, C., & Bilo, G. (2013). Assessment and management of blood-pressure variability. Nature Reviews Cardiology, 10(3), 143-155. https://doi.org/10.1038/nrcardio.2013.1.

Nardin, C., Rattazzi, M., & Pauletto, P. (2019). Blood Pressure Variability and Therapeutic Implications in Hypertension and Cardiovascular Diseases. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 26(5), 353-359. https://doi.org/10.1007/s40292-019-00339-z.

Diaz, K., Tanner, R., Falzon, L., Levitan, E., Reynolds, K., Shimbo, D., & Muntner, P. (2014). Visit-to-Visit Variability of Blood Pressure and Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality. Hypertension, 64(5), 965-982. doi: 10.1161/hypertensionaha.114.03903.

Webb, A., Fischer, U., Mehta, Z., & Rothwell, P. (2010). Effects of antihypertensive-drug class on interindividual variation in blood pressure and risk of stroke: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 375(9718), 906-915. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(10)60235-8.

Webb, A., & Rothwell, P. (2011). Effect of Dose and Combination of Antihypertensives on Interindividual Blood Pressure Variability. Stroke, 42(10), 2860-2865. https://doi.org/10.1161/strokeaha.110.611566.

Rothwell, P., Howard, S., Dolan, E., O'Brien, E., Dobson, J., & Dahlöf, B. et al. (2010). Effects of β blockers and calcium-channel blockers on within-individual variability in blood pressure and risk of stroke. The Lancet Neurology, 9(5), 469-480. https://doi.org/10.1016/s1474-4422(10)70066-1.

Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redón, J., Zanchetti, A., & Böhm, M. et al. (2013). 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal Of Hypertension, 31(7), 1281-1357. https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.

Shirley, M., & McCormack, P. (2015). Perindopril/Amlodipine (Prestalia®): A Review in Hypertension. American Journal Of Cardiovascular Drugs, 15(5), 363-370. https://doi.org/10.1007/s40256-015-0144-1.

Mazza, A., Lenti, S., Schiavon, L., Sacco, A. P., Dell’Avvocata, F., Rigatelli, G., & Ramazzina, E. (2017). Fixed-Dose Triple Combination of Antihypertensive Drugs Improves Blood Pressure Control: From Clinical Trials to Clinical Practice. Advances in Therapy, 34(4), 975–985. https://doi.org/10.1007/s12325-017-0511-1.

Catapano, A., Graham, I., De Backer, G., Wiklund, O., Chapman, M., & Drexel, H. et al. (2016). 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. European Heart Journal, 37(39), 2999-3058. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw272.

Diaz, K., Muntner, P., Levitan, E., Brown, M., Babbitt, D., & Shimbo, D. (2014). The effects of weight loss and salt reduction on visit-to-visit blood pressure variability. Journal Of Hypertension, 32(4), 840-848. https://doi.org/10.1097/hjh.0000000000000080.

Ishida, T., Miura, S., Fujimi, K., Ueda, T., Ueda, Y., & Matsuda, T. et al. (2016). Visit-to-Visit Variability and Reduction in Blood Pressure After a 3-Month Cardiac Rehabilitation Program in Patients With Cardiovascular Disease. International Heart Journal, 57(5), 607-614. https://doi.org/10.1536/ihj.16-026.

Maseli, A., Aeschbacher, S., Schoen, T., Fischer, A., Jung, M., & Risch, M. et al. (2017). Healthy Lifestyle and Blood Pressure Variability in Young Adults. American Journal Of Hypertension, 30(7), 690-699. https://doi.org/10.1093/ajh/hpx034.

Nimtsovych, T., Kravchenko, A., Mishcheniuk, O., Mikhaliev, К., & Chursina, T. (2020). Mizhvizytna variabelnist arterialnoho tysku u cholovikiv z arterialnoiu hipertenziieiu, shcho prozhyvaiut u silskii mistsevosti: zviazok z fibryliatsiieiu peredserd neklapannoho genezu [Visit-To-Visit Blood Pressure Variability In Rural Males With Arterial Hypertension: Association With Non-Valvular Atrial Fibrillation]. Clinical and Preventive Medicine, 2(12), 90–109. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.06. [In Ukrainian].

Pasyechko, N., Radetska, L., Yarema, N., Bob, A., Smatchylo, I., & Homitska, A. (2019). Komplaiens do likuvannia khvorykh z arterialnoiu hipertenziieiu ta ishemichnoiu khvoroboiu sertsia v ambulatornykh umovakh [Compliance for the treatment of patients with arterial hypertension and coronary heart disease in outpatient care]. Achievements of Clinical and Experimental Medicine, (1), 112-116. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10059.

Rogoza, A., Agaltsov, M., Sergeeva, M. (2005). Sutochnoe monitorirovanie arterialnogo davleniya: variantyi vrachebnyih zaklyucheniy i kommentarii [24-Hour blood pressure monitoring: medical opinions and comments]. Nizhniy Novgorod: DEKOM, 63 [In Russian].

Mitchenko, O. (2019). Novi rekomendatsii z diahnostyky ta likuvannia dyslipidemii (ESC/EAS, 2019) ta yikh implementatsiia v Ukraini [New guidelines for the management of dyslipidaemias (ESC/EAS, 2019) and their implementation in Ukraine]. Retrieved 12 July 2020, from http://www.athero.org.ua/JQuery-Slider%20UAS/indexpict.html. [In Ukrainian].

Parati, G., Ochoa, J., Lombardi, C., & Bilo, G. (2015). Blood Pressure Variability: Assessment, Predictive Value, and Potential as a Therapeutic Target. Current Hypertension Reports, 17(4). https://doi.org/10.1007/s11906-015-0537-1.

Kollias, A., Stergiou, G., Kyriakoulis, K., Bilo, G., & Parati, G. (2017). Treating Visit-to-Visit Blood Pressure Variability to Improve Prognosis. Hypertension, 70(5), 862-866. https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.117.10087.

Gupta, A., Mackay, J., Whitehouse, A., Godec, T., Collier, T., & Pocock, S. et al. (2018). Long-term mortality after blood pressure-lowering and lipid-lowering treatment in patients with hypertension in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. The Lancet, 392(10153), 1127-1137. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)31776-8.

Elliott, W., & Bistrika, E. (2017). Perindopril arginine and amlodipine besylate for hypertension: a safety evaluation. Expert Opinion On Drug Safety, 17(2), 207-216. https://doi.org/10.1080/14740338.2018.1397129.

Newman, C., Preiss, D., Tobert, J., Jacobson, T., Page, R., & Goldstein, L. et al. (2019). Statin Safety and Associated Adverse Events: A Scientific Statement From the American Heart Association. Arteriosclerosis, Thrombosis, And Vascular Biology, 39(2). https://doi.org/10.1161/atv.0000000000000073.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.