АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МЕДИЧНИМИ КАДРАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ARTICLE PDF

Ключові слова

забезпеченість населення медичними кадрами, лікарі, середній медичний персонал, реформа медичної галузі.

Як цитувати

Гречишкіна, Н. В., Литвинова, Л., Донік, О., Артемчук, Л., & Тонковид, О. (2021). АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МЕДИЧНИМИ КАДРАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Клінічна та профілактична медицина, 1(15), 48-57. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.06

Анотація

Актуальність роботи обумовлена необхідністю постійного моніторингу кадрового забезпечення медичної галузі, що ускладнився реформуванням системи охорони здоров’я в умовах пандемії.

Мета. Проаналізувати динаміку кадрового забезпечення медичної галузі України за період 2012–2019 рр., визначити основні тенденції та їх причини, запропонувати шляхи покращення кадрової ситуації.

Матеріал і методи. Матеріалами дослідження стали офіційні статистичні дані звітів Центру медичної статистики МОЗ України «Медичні кадри та мережа закладів охорони здоров’я системи МОЗ України» за 2012–2019 рр.

Результати. Визначено негативну динаміку забезпеченості населення України лікарями та середніми медичними працівниками протягом останніх років, територіальну та фахову розбалансованість забезпечення медичним персоналом. Причиною дефіциту фахівців медичної галузі є відсутність чіткої стратегії щодо кадрової політики в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Висновки. В результаті проведеного дослідження з’ясовано, що процес відтворення, збереження та розподілу медичних кадрів по закладах та територіях є малокерованим і потребує регулювання та удосконалення. Кадрова політика держави повинна бути спрямована на матеріальне та моральне стимулювання медичних працівників, забезпечення захисту їх прав та соціальної захищеності, створення належних для них умов праці та відпочинку.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.06
ARTICLE PDF

Посилання

Korolenko, V. V., Yurochko, T. P. (2018). Kadrova polityka u sferi okhorony zdorov'ia Ukrainy v konteksti ievropejs'koi intehratsii [Personnel policy in the field of health care of Ukraine in the context of European interaction]. Kyiv. 96 s. [in Ukrainian].

Korchevs'ka, L. O., Kokorieva, O. V., Nikitiuk, O. M. (2019). Rol' kadrovoho potentsialu v zmitsnenni systemy okhorony zdorov'ia Ukrainy [The role of human resources potential in the improvement of the health care system of Ukraine]. Abstrakt of Papers ′19: Aktual'ni pytannia ekonomiky v zabezpechenni tsilej staloho rozvytku. (pp. 63–65). Kyiv. [in Ukrainian].

Korol'chuk, O. L. (2015). Do pytannia vyznachennia problemnykh aspektiv kadrovoho zabezpechennia sfery okhorony zdorov'ia v Ukraini [Prior to feeding the problematic aspects of personnel and health care in Ukraine]. Abstrakt of Papers ′15: Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky systemy okhorony zdorov'ia. (pp. 54–56). Kyiv. [in Ukrainian].

Batchenko, L. V., Shevchenko, O. B. (2016). Stan kadriv v medychnij haluzi: problemnyj stan [The state of personnel in the medical field: the problem state]. Manager, 4 (73), 18–24. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_4_5. Donets'k. [in Ukrainian].

Koba, N. M. (2012). Osnovni problemy derzhavnoi kadrovoi polityky z pidhotovky kerivnykiv okhorony zdorov'ia [The main problems of the sovereign personnel policy]. Ukrainian Scientific and Medical Youth Journal, 2, 16–22. [in Ukrainian].

Savina, T. V. (2017). Kadrove zabezpechennia sfery okhorony zdorov'ia v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku [Personnel protection of the health care sector in Ukraine: country and perspective of development]. Investments: practice and experience, 15, 95–98. [in Ukrainian].

Zaiats', H. S. (2013). Kadrove zabezpechennia okhorony zdorov'ia Ukrainy: aspekty modernizatsii.

[ Healthcare staffing in Ukraine: aspects of modernization]. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Economy, (23), 39–42. [in Ukrainian].

Nosulich, T. M. (2006). Kadrovyj potentsial systemy okhorony zdorov'ia: problemy ta perspektyvy rozvytku [Human resources of the health care system: problems and prospects]. Demography and social economy, 1, 173–179. [in Ukrainian].

Sazonets', I. L., Zyma, I. Ya. (2018). Vyznachennia problem ta osnovnykh napriamiv reformuvannia systemy okhorony zdorov'ia Ukrainy [Identification of problems and main directions of reforming the health care system of Ukraine.]. Public administration: improvement and development, (12). Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1343 [in Ukrainian].

Bojko, S.H. (2018). Tendentsii ta osoblyvosti derzhavnoi kadrovoi polityky u sferi okhorony zdorov'ia. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, (1). Retrieved from http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/12.pdf [in Ukrainian].

Hruzieva, T.S., Haliienko, L.I., Antoniuk, O.Ya., Vlasenko, S.V. (2017). Analiz kadrovoho zabezpechennia ta pryntsypiv pidhotovky fakhivtsiv dlia sluzhby hromads'koho zdorov'ia v Ukraini Visnyk sotsial'noi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorov'ia Ukrainy, (1), 29–38. [in Ukrainian].

Lekhan, V.M., Kriachkova, L.V., Borvinko, E.V., Kolesnyk, V.I. (2017). Perspektyvy pidhotovky kerivnykh medychnykh kadriv dlia zabezpechennia diial'nosti hromads'koi okhorony zdorov'ia. Visnyk problem biolohii i medytsyny, (2), 323–327. [in Ukrainian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.