ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОПЕРЕДНЬО ВИСЛОВЛЕНИХ ПОБАЖАНЬ ЩОДО МЕДИЧНИХ ВТРУЧАНЬ У МЕДИЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА
ARTICLE PDF

Ключові слова

автономія, самовизначення пацієнта, попереднє медичне розпорядження, принципи біоетики, інформована згода, відмова від лікування.

Як цитувати

Пучкова, Г., & Богуцька, Л. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОПЕРЕДНЬО ВИСЛОВЛЕНИХ ПОБАЖАНЬ ЩОДО МЕДИЧНИХ ВТРУЧАНЬ У МЕДИЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА. Клінічна та профілактична медицина, 1(15), 58-65. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.07

Анотація

Мета дослідження. Метою статті є дослідження впровадження принципу автономії у медичному праві України, визначення відповідності медичного законодавства України вказаному принципу у частині реалізації права особи на висловлення побажань щодо надання медичної допомоги у майбутньому на випадок, коли вона не матиме змоги особисто висловити такі побажання.

Матеріал і методи. Авторами досліджено європейські стандарти та релевантну практику Європейського суду з прав людини стосовно права особи на участь у процесі прийняття рішення щодо надання медичної допомоги, наукові роботи фахівців у галузі медичного права, присвячені праву пацієнта на інформовану згоду на медичне втручання, праву на відмову від лікування та етичним стандартам правового регулювання відносин за участю пацієнтів з застосуванням формально-логічного методу, порівняльно-правового методу, структурного аналізу та правового моделювання.

Результати. В ході проведеного дослідження встановлено наявність прогалин у нормативному регулюванні права пацієнта на участь у процесі прийняття рішення при наданні медичної допомоги, в частині, яка передбачає врахування попередніх побажань пацієнта, що несе потенційну небезпеку порушення права на повагу до приватного і сімейного життя, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Висновки. Запропоновано усунення зазначених прогалин шляхом ратифікації Україною Конвенції Ов'єдо, закріплення у національному законодавстві інституту попередньо висловлених побажань, визначення правового механізму складання, зміни та відкликання попереднього медичного розпорядження, визначення уповноваженої особи на випадок неможливості пацієнта самостійно висловлювати власні побажання щодо надання медичної допомоги з урахуванням європейського досвіду, культурних особливостей українського суспільства, стану функціонування інституційної та правової систем та рівня розвитку біології та медицини.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.07
ARTICLE PDF

Посилання

Ostrovska, B.V. (2018). Bioetychni pryntsypy yak utverdzhennia v mizhnarodnomu pravi novoho rivnia zakhystu prav liudyny [Bioethical principles as an affirmation in international law of a new level of human rights protection.]. Legal Journal of the National Academy of Internal Affairs, 2, 38-54.

Kovaleva, O. M. (2020). Informovana zghoda: medychni, etychni ta pravovi aspekty [Informed consent: medical, ethical and legal aspects]. Ukrainian Therapeutic Journal, 2, 69-74. [in Ukrainain]

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine/ https://rm.coe.int/168007cf98.

Khendel, N.V. (2016). Zakhyst biomedychnykh prav liudyny u Yevropeiskomu sudi z prav liudyny. [Protection of biomedical human rights in the European Court of Human Rights]. URL: https://ukrainepravo.com/international_law/european_court_of_human_rights/zakhyst-biomedychnykh-prav-lyudyny-u-evropeys%60komu-sudi-z-prav-lyudyny/. [in Ukrainain].

Sprava «Arskaia proty Ukrainy», zaiava № 45076/05 (2016). Problemi byoetyky v svete sudebnoi praktyky Evropeiskoho Suda po pravam cheloveka [Case “Arskaya v. Ukraine” Problems of bioethics in the light of the practice of the European Court of Human Rights, Council of Europe. European Court of Human Rights]. 138. [in Ukrainain].

Lykhova, S.Ia. (2020). Kryminalno-pravova okhorona avtonomii patsiienta v Ukraini. [Criminal protection of patient autonomy in Ukraine]. Legal Bulletin, 4(57), 175-181. [in Ukrainain].

Anishchenko, M.A. (2018). Pryntsyp avtonomii patsiienta: problemy pravovoi rehlamentatsii v Ukraini [The principle of patient autonomy: problems of legal regulation in Ukraine]. Current issues of pharmaceutical and medical science and practice, 2(27), 225-229. [in Ukrainain].

Zakon Ukrainy pro Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: vid 16.01.2003. 435-IV [Law of Ukraine on the Civil Code of Ukraine: type 16.01.2003. 435-IV] (2003). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine [Civil code of Ukraine], 40-44, 356. [in Ukrainain].

Zakon Ukrainy pro Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: vid 19.11.1992. 2801-XII. [Law of Ukraine Fundamentals of Ukrainian legislation on health protection] (1993). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, 19. [in Ukrainain].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii ekstrenoi medychnoi dopomohy: vid 05.06.2019.1269. [Order of the Ministry of Health of Ukraine On approval and implementation of medical and technological documents for standardization of emergency medical care: 05.06.2019.1269]. Retrieved from: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-05062019--1269-pro-zatverdzhennja-ta-vprovadzhennja-mediko-tehnologichnih-dokumentiv-zi-standartizacii-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi. [in Ukrainain].

Zakon Ukrainy Pro zastosuvannia transplantatsii anatomichnykh materialiv liudyni: vid 17.05.2018. № 2427-VIII [Law of Ukraine On the application of transplantation of anatomical materials to humans: 17.05.2018. № 2427-VIII] (2018). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 28, 232. [in Ukrainain].

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Retrieved from: https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf.

Case Lambert and others v. France (46043/14). Retrieved from: https://hudoc.echr.coe.int.

Sprava «Hlass proty Spoluchenoho Korolivstva» (2008). [Case “Glass v. the United Kingdom”]. Medical Law Magazine, 2 (II), 76-78 .

Sprava “Relihiina hromada Svidkiv Yehovy v m. Moskva proty Rosiiskoi Federatsii” (Zaiava № 302/02) [Case Jehovah’s witnesses of Moscow v. Russia]. Retrieved from: https://hudoc.echr.coe.int. [in Russian].

Eric, Widera, Shaida, Talebreza (2015). Advance Directives: Navigating Conflicts Between Expressed Wishes and Best Interests. Am Fam Physician, 480-484 Retrieved from: https://www.aafp.org/afp/2015/0401/p480.html.

Gianluca, Montanari Vergallo (2020). Advance Healthcare Directives: Binding or Informational Value? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 98 – 109. Retrieved from: DOI: https://doi.org/10.1017/S0963180119000823.

Macedo, J. C. (2020). Contribution to improve advance directives in Portugal. MOJ Gerontol Ger. Retrieved from: DOI: 10.15406/mojgg.2020.05.00225.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.