ІНФАРКТ МІОКАРДА У ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ, ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА СТАН ЕРЕКТИЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
ARTICLE PDF

Ключові слова

інфаркт міокарду, еректильна дисфункція

Як цитувати

Макуха, Ю., Кравченко, А., Андрєєв, Є., & Алєксєєнко, О. (2021). ІНФАРКТ МІОКАРДА У ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ, ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА СТАН ЕРЕКТИЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ. Клінічна та профілактична медицина, 2(16), 17-24. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.02

Анотація

Метою роботи було визначення особливостей клінічного перебігу та дослідження стану еректильної функції у чоловіків молодого віку, котрі перенесли ІМ.

Було обстежено 112 хворих чоловіків, європеоїдної раси української популяції в віці до 50 років (середній 43,21 ± 2,8р), котрі перенесли ІМ

Клініко-анамнестичні дані вказують на схожість чоловіків молодого віку, котрі перенесли ІМ з їх однолітками. Так, не має суттєвих відмінностей за відсотком курців, обтяженої спадковості. Аналіз порушень еректильної функції за даними опитувальника IIEF-5 свідчить про наявність проблем у молодих чоловіків, котрі отримали ІМ.

Всі обстежені пацієнти поступили до стаціонару протягом 12 годин від появи перших симптомів ІМ, що дозволило виконати ургентну коронарографію із подальшим ендоваскулярним втручанням – стентуванням. За даними КВГ близько половини хворих (50 – 44,6%) мала трисудинне ураження, незважаючи на молодий вік пацієнтів.

Третина хворих отримувала в якості бета-адреноблокатора сучасний препарат 3 покоління – небівалол (37 пацієнтів – 33,0%), що для пацієнтів молодого віку є важливим, т.я. даний препарат не має негативного впливу на еректильну функцію чоловіків. 44 (39,3%) отримували бісопролол – більш звичний для тривалого застосування бета-адреноблокатор. 31 пацієнт мали протипокази до призначення бета-адреноблокаторів.

Висновки.

1. Інфаркт міокарда у чоловіків молодого віку характеризувався високою частотою ангінозної форми клінічного перебігу, багатосудинним ураженням вінцевих артерій, порушеннями ліпідного профілю, високою часткою пацієнтів з еректильною дисфункцією.

2. Еректильна дисфункція у чоловіків молодого віку є раннім маркером захворювання коронарних судин серця. Усі чоловіки з ЕД підлягають ретельному кардіологічному обстеженню з визначенням показників ліпідного профілю та рівнів тестостерону.

3. У хворих на ІХС симптоми ЕД необхідно активно виявляти, ініціювати цілеспрямовані зміни способу життя для зниження ризиків, а також враховувати при виборі препаратів для медикаментозного лікування.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.02
ARTICLE PDF

Посилання

Demohrafichna sytuatsiia u sichni-veresni 2020 roku: ekspres-vypusk [Demographic situation in January-September 2020: express issue]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/139.pdf.

Kilkist pomerlykh za okremymy prychynamy smerti: arkhiv za 2020 rik [Number of deaths by individual causes of death: archive for 2020]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html.

Макуха Ю. М., Андреев Е. В., Кравченко А. Н. (2019). Содержание общего тестостерона и особенности его фракционного состава у проживающих в крупном городском центре мужчин, перенесших інфаркт міокарда в возрасте до 50 лет. Лабораторная диагностика. Восточная Европа, 8, 2, 212-217.

Народжуваність і смертність (на 1000 осіб наявного населення). Retrieved from: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/view.asp?ma=000_0301&ti=%CD%E0%F0%EE%E4%E6%F3%E2%E0%ED%B3%F1%F2%FC+%B3+%F1%EC%E5%F0%F2%ED%B3%F1%F2%FC+%28%ED%E0+1000+%EE%F1%B3%E1+%ED%E0%FF%E2%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%ED%FF%29&path=../Quicktables/POPULATION/03/01/&lang=1&multilang=uk

Проблема ожирения: краткие статистические данные. Retrieved from: https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics

Еректильна дисфункція як предиктор ризику розвитку серцево-судинних захворювань у чоловіків із цукровимдіабетом 2-го типу (2019) / Тронько М.Д., Лучицький Є.В., Лучицький В.Є., Соколова Л.К. та ін. Endokrynologia, 24, 2. DOI: 10.31793/1680-1466.2019.24-2.171

2012 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC) (2012) / Steg G. et al. European Heart Journal, 33, 20, 2569–2619.

2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization (2019) / Neumann F. J. et al. Europeanheartjournal, 40, 2, 87–165.

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (2020). / Mach F. et al. European heart journal,. 41, 1, 111–188.

Erectile dysfunction as a predictor of 2-year prognosis in acute myocardial infarction (2017). / Apostolovic D., Stanojevic R., Jankovic-Tomasevic et al.. Clinical cardiology, 24, 4. DOI: 10.5603/CJ.a2017.0006

Nebivolol exerts beneficial effects on endothelial function, early endothelial progenitor cells, myocardial neovascularization, and left ventricular dysfunction early after myocardial infarction beyond conventional β1-blockade (2011). / Sorrentino S.A., Doerries C., Manes C., Speer T., Dessy C., Lobysheva I., et al.. J AmCollCardiol., 1, 57(5), 601-11. doi: 10.1016/j.jacc.2010.09.037

Sharp R., Gales B. (2017). Nebivolol versus other beta blockers in patients with hypertension and erectile dysfunction. TherAdv Urol., 9(2), 59–63. doi:10.1177/ 1756287216685027

Prediction of Cardiovascular Events and All-Cause Mortality With Erectile Dysfunction: A systematic review and meta-analysis of cohort studies (2013). / Vlachopoulos C.V., Terentes-Printzios D.G., Ioakeimidis N.K. et al. Circcardiovascqual outcomes, Jan 8.

Vroege J. A. (1999). The sexual health inventory for men (IIEF-5). International journal of impotence research, 11, No 3, 177.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.