УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ARTICLE PDF

Ключові слова

державне управління, медична реабілітація, охорона здоров’я, санаторно-курортне лікування, санаторно-курортний продукт, послуги, рекреація, інформація.

Як цитувати

Нагорянський, А. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Клінічна та профілактична медицина, 2(16), 63-69. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.08

Анотація

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних підходів та розроблення пріоритетних напрямів удосконалення державного управління щодо забезпечення системи медичної реабілітації та рекреації в Україні.

Матеріал і методи. Для реалізації поставленої мети застосовувався комплекс взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема конкретно-пошукові методи (виявлення, відбір, теоретичний аналіз, синтез, актуалізація, класифікація) використовувалися для узагальнення нормативних, документальних, друкованих та електронних джерел інформації з питань державного управління системи медичної реабілітації та санаторно-курортних послуг.

Результати. Досліджено теоретичні засади державного управління системи медичної реабілітації. Проаналізовано сучасний стан медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування в системі охорони здоров’я України, а саме: нормативно-правове забезпечення діяльності медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування в системі охорони здоров’я Україні. Обґрунтовано пріоритетні напрями удосконалення державного управління щодо забезпечення системи медичної реабілітації та рекреації в Україні та запропоновані шляхи удосконалення державного управління системою медичної реабілітації як складової частини державної політики у сфері охорони здоров’я.

Висновки. Підтримку розвитку сфери санаторно-курортної діяльності необхідно здійснювати з використанням методології програмно-цільового управління, що передбачає розробку та ухвалення комплексних програм, спрямованих на реалізацію конкретних заходів розвитку курортного потенціалу, підвищення якості та ефективності санаторно-курортних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази курортного господарства на рівні держави й регіонів.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(16).2021.08
ARTICLE PDF

Посилання

Zakharov, A. V. (2000). Problems of management of social rehabilitation. Problems of rehabilitation, 1/127, 132.

Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care: the law of Ukraine. Available from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Almaty Declaration: adopted by the International Conference on Primary Health Care on September 12, 1978. Available from: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/almaata78.shtml.

Krupa, V. V. (2018). Content and importance of medical rehabilitation in the general training of a specialist in physical rehabilitation, 126 – 130.

Ranker, K. (1980). Fundamentals of rehabilitation: a scientific review. 61.

Malakhov, V. O., Kosheleva, G. M., Rodin, O. V. Physical and rehabilitation medicine in Ukraine: problems and prospects Available from: http://kurort.gov.ua/index.php/uk/novini/95-fizichna-tareabilitatsijna-meditsina.

Mysula, I. R. (2005). Medical and social rehabilitation: textbook. way. Ternopil: TSMU. 402.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.