ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: ВІД ОСНОВ ЛІКАРЕЗНАВСТВА, МЕДИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ І САНІТАРНОЇ СТАТИСТИКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
ARTICLE PDF

Ключові слова

Соціально-гігієнічна наукова школа, медико-соціальний напрям, соціальна гігієна, підготовка кадрів, Київський університет Святого Володимира, Корчак-Чепурківський О.В.

Як цитувати

Грузєва, Т. (2021). ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: ВІД ОСНОВ ЛІКАРЕЗНАВСТВА, МЕДИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ І САНІТАРНОЇ СТАТИСТИКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я. Клінічна та профілактична медицина, (3), 4-12. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.01

Анотація

Метою роботи є дослідження етапів становлення Київської соціально-гігієнічної наукової школи, внеску її засновників у розвиток медико-соціального наукового напряму.

Матеріали і методи. Джерельну базу склали опубліковані наукові праці та архівні матеріали. В роботі використано історико-бібліографічний метод.

Результати. Становлення і розвиток Київської соціально-гігієнічної школи мають глибоке історичне коріння, що починається з наукових надбань багатьох поколінь дослідників, які узагальнено і трансформовано у навчальну дисципліну «державне лікарезнавство». Викладання цієї дисципліни було розпочато на однойменній кафедрі Київського університету Святого Володимира, а в подальшому – на кафедрі гігієни, медичної поліції, медичної географії та статистики. Викладання медико-соціальних питань тривалий час продовжувалося на мультидисциплінарних кафедрах. Сприяли становленню соціально-гігієнічного наукового напряму видатні гігієністи, у т.ч. професори Субботін В.А. та Орлов В.Д., які високо оцінювали значущість питань статистики, епідеміології та організації медико-санітарної роботи, всіляко сприяли їх викладанню в процесі навчання майбутніх лікарів. Вирішальну роль у становленні Київської соціально-гігієнічної наукової школи відіграв професор Корчак-Чепурківський О.В., який справедливо вважається її фундатором. Розроблені ним у 1903 р. курс з епідеміології та санітарної статистики та у 1906 р. курс «Основи соціальної гігієни і громадської медицини» заклали надійні підвалини поступального розвитку соціально-гігієнічної науки в Україні, сприяли утвердженню її теоретичних принципів, обґрунтуванню змісту, удосконаленню методології. Послідовне відстоювання вченим науково обґрунтованих результатів соціально-гігієнічних досліджень часто призводили до його переслідувань та утисків з боку влади. Наполягання Корчак-Чепурківського О.В. на диференціації соціально-гігієнічного напряму та створенні для цього окремої кафедри, обов’язковості викладання соціальної гігієни у закладах вищої медичної освіти мали вирішальне значення для заснування в подальшому кафедр соціальної медицини, підготовки наукових кадрів та фахівців охорони здоров’я.

Висновок. Шлях становлення Київської соціально-гігієнічної наукової школи, який був тривалим, непростим і часом трагічним, є свідченням поступального розвитку соціальної гігієни в Україні, висвітлює траекторію руху медико-соціального напряму, роль видатних особистостей, насамперед Корчак-Чепурківського О.В., у формуванні концептуальних засад та змісту соціально-гігієни, підготовці науково-педагогічних кадрів, які продовжили розпочату ним справу. 

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.01
ARTICLE PDF

Посилання

Hanitkevych, YA.V., Holyachenko, O.M. (2002). Oksentiy Korchak-Chepurkivsʹkyy-fundator natsionalʹnoyi vyshchoyi medychnoyi shkoly ta medychnoyi nauky (do 145-richchya z dnya narodzhennya) [Oksentiy Korchak-Chepurkivskyi, founder of the National Higher Medical School and Medical Science (to the 145th anniversary of his birth) ]. Bulletin of Social Hygiene and Health Care Organization of Ukraine, 4, 87.

160 rokiv Natsionalʹnomu medychnomu universytetu imeni O.O. Bohomolʹtsya (2001). [160 years of the Bogomolets National Medical University] / [YE.H. Honcharuk, A.O. Andrushchuk, I. I. Bobryk ta in.]. K.: Stolittya.

Barannik, P.I., Benyumov, R.YA., Makarenko, I.M. (1962).V.A. Subbotin – organizator i rukovoditel' pervoy kafedry gigiyeny na Ukraine [V.A. Subbotin - organizer and head of the first department of hygiene in Ukraine. Materialy k istorii gigiyeny i sanitarii na Ukraine / [pod red. D.N. Kalyuzhnogo, A.A. Grando]. K., 264–277.

Kahan S.S. (1965). Vydatnyy sanitarnyy diyach Ukrayiny – akademik AN URSR O. V. Korchak-Chepurkivsʹkyy [An outstanding sanitary figure of Ukraine is Academician of the USSR Academy of Sciences OV Korchak-Chepurkivsky]. K.: Zdorovʺya.

Kotsur V.P., Kotsur N.I., Tovkun L.P. (2013). O.V. Korchak-Chepurkivsʹkyy (1857 – 1947): shlyakh vid zemsʹkoho likarya do akademika UAN – VUAN – AN URSR: monohrafiya [О.В. Korchak-Chepurkivsky (1857 - 1947): the path from the Zemstvo doctor to the academician of the Ukrainian Academy of Sciences - Ukrainian Academy of Sciences - USSR Academy of Sciences: monograph]. Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy.

Kundiyev YU.I. (2006). Akademik Ovksentiy Vasylʹovych Korchak Chepurkivsʹkyy (trahichna dolya vchenoho) [Academician Ovksentiy Vasyliovych Korchak Chepurkivsky (tragic fate of the scientist) ]. Ukrainian Journal of Occupational Medicine, 1, 77.

Stupak F.YA. (2014). Akademik A.V. Korchak-Chepurkivsʹkyy [Academician A.V. Korchak-Chepurkivsky]. Bulletin of the Academy of Labor and Social Relations of the Federation of Trade Unions of Ukraine, 2, 122-126.

DAK Ukrayiny[SAC of Ukraine], f. 16, op. 465, spr. 5608, ark. 17 .

DAK Ukrayiny [SAC of Ukraine], f. 16, op. 465, spr. 6219, ark. 25.

DAK Ukrayiny [SAC of Ukraine], f. 18, op. 1, spr. 782, 3 ark.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.