КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУСУ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГРИБКОВИХ ТІЛ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЧАСТОТУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ СУБАНТРАЛЬНІЙ АУГМЕНТАЦІЇ КІСТКИ
ARTICLE PDF

Ключові слова

грибкове тіло синуса, ендоскопічна ринохірургія, інфратурбінальний доступ, субантральна аугментація, ускладнення, остеїт.

Як цитувати

Шкорботун, Я. (2021). КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУСУ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГРИБКОВИХ ТІЛ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЧАСТОТУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ СУБАНТРАЛЬНІЙ АУГМЕНТАЦІЇ КІСТКИ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 13-20. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.02

Анотація

Резюме. Одним із характерних рентгенологічних симптомів грибкового тіла верхньощелепних синусів є ознаки мукопериоститу та локального остеіту. Стан мукоперіосту та прилеглої кістки в альвеолярній бухті верхньощелепного синусу є визначальними при прогнозуванні результатів дентальної імплантації та субантральної аугментації. Для уникнення зайвого травмування тканин при видаленні грибкового тіла, в останній час широко застосовуються ендоскопічні доступи до осередку через антростому в середньому носовому ході та інфратурбінальний доступ.

Мета дослідження: Оцінити стан кістки та мукоперіосту верхньощелепного синусу у пацієнтів з грибковим тілом після ендоринохірургічного втручання через антростому з додатковим остеопластичним інфратурбінальним доступом.

Методи і матеріали: Проаналізовано дані 102 пацієнтів, яким виконувалось хірургічне лікування з приводу грибкового тіла верхньощелепного синуса, а в подальшому - була проведена субантральна аугментація кістки та дентальна імплантація. У пацієнтів першої групи (67 осіб) – ендоскопічне втручання виконувалось через антростому в середньому носовому ході, а у пацієнтів 2-ї групи (35 осіб) – застосовували додатковий остеопластичний інфратурбінальний доступ.

Оцінювались дані комп’ютерної томографії перед ендоскопічним втручанням на синусі та перед субантральною аугментацією.

Результати: Частота виявлення ознак та вираженість остеїту за Kannedy Osteitis Score, після втручання суттєво не змінилась, і склала при повторному дослідженні 0,90±0,07 у хворих групи №1 та 0,77±0,08 – групи №2. Сумарна частота розвитку ускладнень при субантральній аугментації у групах порівняння склала – 17,91±4,68% та 17,14±6,37% відповідно. Симптоми остеїту у пацієнтів з грибковим тілом верхньощелепного синусу після ендосокпічного їх видалення, у перші 4 – 6 місяці спостереження мають тенденцію до регресування, але не зникають.

Висновки: Частота виявлення остеїту при комп’ютерній томографії у пацієнтів з грибковими тілами верхньощелепних синусів через 4,8 місяців після ендоскопічного видалення має тенденцію до зниження і складає 77,61±5,09% при доступі через середній носовий хід та 74,29±7,39% у пацієнтів із комбінованим інфратурбінальним доступом. Застосування додатково інфратурбінального доступу у пацієнтів з грибковим тілом не має негативного впливу на результати наступної субантральної аугментації та дентальної імплантації.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.02
ARTICLE PDF

Посилання

Kostenko, Y, Mochalov, I, Kaminsky, R, et al. (2018). Primenenie sinteticheskogo osteoplasticheskogo materiala EASYGRAFT® pri subantralnoy augmentatsii verkhney chelusti.[Syntetic osteoplastic material EASYGRAFT® application for maxilla subantral augmentation]. Georgian Medical News, Dec, (285), 32-36.

Bhalla, N., Dym, H. (2021). Update on Maxillary Sinus Augmentation. Dent Clin North Am, Jan; 65(1), 197-210.

Testori, T., Yu, SH, Tavelli, L, Wang, HL. (2020). Perforation Risk Assessment in Maxillary Sinus Augmentation with Lateral Wall Technique. Int J Periodontics Restorative Dent. May/Jun, 40(3), 373-380.

Ritter, A., Rozendorn, N., Avishai, G., Rosenfeld, E., Koren, I., & Soudry, E. (2019). Preoperative Maxillary Sinus Imaging and the Outcome of Sinus Floor Augmentation and Dental Implants in Asymptomatic Patients. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, Vol. 129 (3), 209-215.

Fanucci, E, Nezzo, M, Neroni, L, Montesani, L Jr, Ottria, L, Gargari, M. (2014). Diagnosis and treatment of paranasal sinus fungus ball of odontogenic origin: case report. Oral Implantol (Rome), Apr 4, 6(3), 63-6.

Yoon, Y.H., Xu, J., Park S.K., et al. (2017). A retrospective analysis of 538 sinonasal fungus ball cases treated at a single tertiary medical center in Korea (1996-2015). International Forum of Allergy & Rhinology, Nov 7(11), 1070-1075.

Salamah, M. A., Alsarraj, M., Alsolami, N., Hanbazazah, K., Alharbi, A. M., Khalifah, W. Sr. (2020). Clinical, Radiological, and Histopathological Patterns of Allergic Fungal Sinusitis: A Single-Center Retrospective Study. Cureus, 12(7), e9233.

Shkorbotun, Ya.V. (2020). Porivnannia chastoty vyiavlennia okremykh rentgenologychnykh oznak pry khronichnomu verkhnyoschelepnomu synusiti grybkovogo ta negrybkovogo henezu. [Comparison of the Frequency of Detection of Some Radiological Signs in Chronic Maxillary Sinusіtis of Fungal and Non-Fungal Origin]. Ukrainskiy zhurnal medytsyny, bioogoii ta sportu, 5(6), 202-207.

Garofalo, P, Griffa, A, Dumas, G, Perottino, F.(2016). "Gauze Technique" in the Treatment of the Fungus Ball of the Maxillary Sinus: A Technique as Simple as It Is Effective. Int J Otolaryngol, 4169523.

Fokkens, W.J., Lund, V.J., Hopkin, C., Hellings, P.W., Kern, R., Reitsma, S, et al.(2020). European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 Rhinology, Feb 20, 58(Suppl S29), 1-464.

Polev, G.A., Avdeeva, K.S. (2016). Infraturbinalniy dustup k alveolarnoy bukhte verkhnechelustnoy pazukhi [Infraturbinal access to maxilla sinus]. Rossiyskaia otolaryngologia, 6(85), 81-86.

Lee, J.T., Kennedy, D.W., Palmer, J.N., Feldman, M., Chiu, A.G. (2006). The incidence of concurrent osteitis in patients with chronic rhinosinusitis: a clinicopathological study. Am J Rhinol, 20, 278–282.

Grjibovski, A.M., Ivanov, S.V. Gorbatova, M.A. (2016). Opisatelnaya statistika s ispolzovaniem paketov statisticheskikh program statistica i SPSS. [Descriptive statistics using statistica and spss software]. Science & Healthcare, 1, 7-23.

Monje, A., Diaz, K. T., Aranda, L., Insua, A., Garcia-Nogales, A., Wang, H.L. (2016). Schneiderian Membrane Thickness and Clinical Implications for Sinus Augmentation: A Systematic Review and Meta-Regression Analyses. Journal of Periodontology, 1-24.

On, S.W., Cho, S.W., Yang, B.E. (2019). A review of rare complications of maxillary sinus floor augmentation. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg., 45(6), 351-356.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.