ВЕГЕТАТИВНА РЕАКТИВНІСТЬ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СТРЕПТОКОКОВИЙ ТОНЗИЛІТ НА ТЛІ ГЕРПЕС-ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
ARTICLE PDF

Ключові слова

Стрептококовий тонзиліт, вірус герпесу людини 6 типу, вегетативна реактивність, діти.

Як цитувати

Ольховська , В. (2021). ВЕГЕТАТИВНА РЕАКТИВНІСТЬ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СТРЕПТОКОКОВИЙ ТОНЗИЛІТ НА ТЛІ ГЕРПЕС-ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 28-35. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.04

Анотація

Резюме. Стрептококова інфекція у дітей, її ускладнення та несприятливі віддалені наслідки залишаються актуальною проблемою педіатрії. Науковці продовжують пошуки факторів, які формують перебіг хвороби. Одним із них є своєчасне і адекватне реагування вегетативної нервової системи, яка забезпечує як короткочасну, так і довгострокову стратегічну адаптацію організму. До порушень цієї адаптації може призводити наявність коморбідних станів, які зустрічаються все частіше. Зростає частка дітей. інфікованих вірусами герпес групи, в тому числі вірусом герпесу людини 6 типу (ВГЛ-6).

Метою дослідження було вивчення стану вегетативної реактивності (ВР) дітей, хворих на стрептококовий тонзиліт на тлі ВГЛ-6 інфекції. У 68 дітей віком 4 - 15 років з тонзилітом стрептококової етіології середньої тяжкості визначено вегетативну реактивність методом кардіоінтервалографії (КІГ) з подальшим аналізом варіабельності серцевого ритму (СР) в залежності від наявності або відсутності супутньої ВГЛ-6 типу інфекції. Дослідження проводили в гострому періоді хвороби та в періоді ранньої реконвалесценції. Контрольну групу склали 20 практично здорових дітей, аналогічних за віком і статтю. Статичну обробку отриманих результатів проведено за допомогою програм Excel і Statistica 6,0 з використанням параметричних і непараметричних методів дослідження.

Результати.

В гострому періоді стрептококового тонзиліту в дітей обох груп відбувалось зменшення гуморальної складової в регуляції функціонування системи та рівня активності парасимпатичної ланки ВНС, про що свідчило зниження показників Мо і ΔХ, не залежало від фонової, р > 0,05. Відбувалась активація впливу симпатичної ланки ВНС, зростала ступень централізації управління ритмом серця у всіх хворих, і це підтверджувалось підвищенням показників АМо і ІН. До періоду реконвалесценції відбувалось відновлення показників КІГ лише у хворих без супутньої ВГЛ-6 інфекції, при цьому відбувалась перебудова взаємозв’язків симпатичної та парасимпатичної ланок ВНС із посиленням ролі останньої. У хворих зі супутньої ВГЛ-6 інфекцією показники ΔХ та ІН суттєво відрізнялись від групи контролю, р˂0,05. Таким чином, у дітей, хворих на стрептококовий тонзиліт на тлі ВГЛ-6 інфекції, спостерігали зменшення рівня функціонування симпатичної ланки ВНС, але повного відновлення за всіма показниками не відбувалось, що свідчить про нестабільність процесів адаптації, виснаження парасимпатичного відділу ВНС, що приховує в собі можливість зриву адаптації, рецидиву хвороби та/або хронізації, розвитку вторинних порушень серцево-судинної системи.

Висновки.

Гострий період стрептококового тонзиліту супроводжується напруженням роботи симпатичного відділу ВНС, ступінь виразності якого не залежить від наявності супутньої герпес-вірусної інфекції. В періоді реконвалесценції стрептококового тонзиліту при наявності у дітей ВГЛ-6 інфекції не відбувається повного відновлення показників вегетативної реактивності, серед яких найбільш інформативними є ΔХ та ІН.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.04
ARTICLE PDF

Посилання

Oliver, J., Malliya, Wadu, E., Pierse, N., Moreland, N.J., Williamson, D.A., Baker M.G. (2018). Group A Streptococcus pharyngitis and pharyngeal carriage: A meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis., 12 (3), e0006335.

Martin, J. M. (2015). The Mysteries of Streptococcal Pharyngitis. Curr Treat Options Pediatr., 1 (2), C. 180-189. doi: 10.1007 / s40746-015-0013-9

Smiyan, O. I., Mozgova, Yu. A., Reznichenko, Yu. G., Visotsky, І. Yu. (2016). The standard of the heart-vascular system and vegetative regulation in children with chronic tonsillitis: monograph / for zag. V. A. Smiyanova and O. P. Moschich. State University, 94.

Skiba, O.O. (2016). Peculiarities of indicators of cardiointervalography in children of the small somatotype and type of vegetative regulation. Actual problems of current medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Dentistry Academy, 16, 2 (54), 182-187.

Kuleshov, O.V. (2016). Indicators of cardiointervalography in children with mitral valve prolapse. International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, 10, 2-3, 11-14.

Santalova, G.V., Plakhotnikova, S.V., Gasilina, E.S. (2019). Characteristics of adaptive capabilities in children with tonsillitis in acute infectious diseases. Science and innovation in medicine, 4, 1, 63-66. https://doi.org/10.35693/2500-1388-2019-4-1-63-66

Milashchenko, A.I., Mironov, V.A., Mironova, T.F., Andreev, A.N. (2018). High-resolution heart rate variability analysis in patients with chronic obstructive pulmonary disease. AIP Conference Proceedings, 2053, 030042. https://doi.org/10.1063/1.5084403

Timofeeva, E.P., Ryabichenko, T.I., Skosyreva, G.A., Kartseva, T.V. (2016). The autonomic nervous system in 15-17-year-old adolescents. Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii, Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics, 61 (4), 82-87. https://doi.org/10.21508/1027-4065-2016-61-4-82-87

Ovcharenko, L.S., Sheludko, D.N. (2018). Influence of factors of inflammation on indices of autonomic tone in children with recurrent diseases of the respiratory tract. Child health, 13, 3, 241-247.

Khmel'nitskiy, I.V., Gorbachev, V.I., Gorbacheva, S.M. (2016). Evaluation of the heart rhythm variability in anasthesiological practice. messenger of anesthesiology and resuscitation, 13 (1), 53-58. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2016-13-1-53-58

Smiyan, O. I., Mozgova, Yu. A., Reznichenko, Yu. G., Visotsky І. Yu. (2016). Stan of the heart-vascular system and vegetative regulation in children, ailments of chronic tonsillitis: monograph / for zag. V. A. Smiyanova and O. P. Moschich. Sumi: Sumy State University, 94.

Human Herpesvirus-6 Reactivation, Mitochondrial Fragmentation, and the Coordination of Antiviral and Metabolic Phenotypes in Myalgic Encephalomyelitis (2020). / Chronic Fatigue Syndrome. P. Schreiner, T. Harrer, C. Scheibenbogen, S. Lamer, A. Schlosser, RK. Naviaux and BK. Prusty. ImmunoHorizons., 4 (4), 201-215; DOI:https://doi.org/10.4049/immunohorizons.2000006

Mejía-Mejía, E. Budidha, K., Abay, T.Y., May, J.M., Kyriacou, P.A. (2020). Pulse Rate Variability (PRV) for the Assessment of Autonomic Responses. Front. Physiol. https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00779

Vakulenko, L.I. (2019). Vegetative status in children with chronic pyelonephritis at cob stages of chronic ailments nirok. Child health, 14 (2). http://www.mif-ua.com/archive/article/47706

Kaur, J., Young, B.E. Fadel, P.J. (2017). Sympathetic Overactivity in Chronic Kidney Disease: Consequences and Mechanisms. Int. J. Mol. Sci., 18 (8), doi: 10.3390 / ijms18081682

Smiyan, O. I., Mozgova, Yu. A., Reznichenko, Yu. G. Visotsky, І. Yu. (2016). Stan of the heart-vascular system and vegetative regulation in children, ailing chronic tonsillitis: monograph / for zag. V. A. Smiyanova and O. P. Moschich. Sumi: Sumy State University, 94.

Santalova, G.V., Plakhotnikova, S.V., Gasilina, E.S. (2019). Characteristics of adaptive capacities in children with tonsillitis in acute infectious diseasesScience and innovation in medicine, 4, 1, 63-66. https://doi.org/10.35693/2500-1388-2019-4-1-63-66

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.