ПЕРИОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТАБОЛІЗМ У ПАЦІЄНТІВ З ТИРЕОТОКСИКОЗОМ, МОЖЛИВОСТІ ЙОГО КОРЕКЦІЇ
ARTICLE PDF

Ключові слова

тиреотоксикоз, дексмедетомідин, периопераційний енергомоніторинг, поточний метаболізм, цільовий метаболізм.

Як цитувати

Денисенко, А. І., & Черній, В. І. (2021). ПЕРИОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТАБОЛІЗМ У ПАЦІЄНТІВ З ТИРЕОТОКСИКОЗОМ, МОЖЛИВОСТІ ЙОГО КОРЕКЦІЇ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 36-48. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.05

Анотація

Резюме. У минулому, хірургія щитоподібної залози була найпоширенішою причиною виникнення тиреотоксичного кризу, але останнім часом, передопераційні препарати, які створюють еутиреоїдний стан перед операцією, дещо покращили результати лікування. Тому, анестезіологічне забезпечення таких оперативних втручань має дуже важливе значення.

Мета дослідження – оцінити можливості використання дексмедетомідину для периопераційної корекції метаболізму при загальному знеболюванні під час тиреоїдектомії у хворих тиреотоксикозом.

Матеріал і методи. Дослідження було проспективним, не рандомізованим. Для дослідження залучені 137 пацієнтів (53 чоловіки та 84 жінки, віком від 21 до 76 років) з тиреотоксикозом, яким були проведені планові тиреоїдектомії під загальним знеболюванням, з використанням інгаляційного анестетика севофлюрана та наркотичного анальгетика фентаніла в умовах низько-поточної штучної вентиляції легень. Периопераційний моніторинг був доповнений використанням непрямої калориметрії. Ступінь передопераційного ризику пацієнтів - ASA IІI-ІV. У групі І ( n=71), ситуаційно, при ЧСС> 90 уд./хв., внутрішньовенно вводився селективний β-адреноблокатор есмололу гідрохлорид (25-50 мкг×кг-1×хв-1), під контролем ЕКГ та показників гемодинаміки, до нормалізації ЧСС. У групі ІІ (n=66) - дексмедетомідин (0,1 мкг×кг-1×год.-1).

Результати. Вихідні показники метаболізму в обох групах були високі та складали, відповідно, 830±15 кал×хв-1×м-2 в групі І та 832±13 кал×хв-1×м-2 в групі ІІ, що значно перевищувало їх базальний рівень (p<0,01). На етапі індукції наркозу, в групі І виявлена депресія гемодинамічного профілю, ймовірно пов’язана з ефектом введення есмололу гідрохлориду, що призвело до зниження транспорту кисню без порушень метаболізму. На етапах мобілізації та видалення щитоподібної залози, в обох групах, спостерігалися прояви гіпердинамії та гіперметаболізму. Метаболізм у групі ІІ, на цих етапах відповідно, був нижчим, на 9,3% та на 10,1%, ніж в групі І. Ступіть порушення метаболізму, при цьому, в групі І складала - 42,8±2,3% і 32,6±1,8%, в групі ІІ – 31,2±1,6% і 22,3±1,2% (р<0,05). Рівень кортизолу крові був вищим, ніж в групі ІІ (р<0,05).

Висновки. Проведення периопераційного енергомоніторингу, з використанням непрямої калориметрії, дозволяє своєчасно виявляти порушення метаболізму та проводити відповідну патогенетичну корекцію. Використання дексмедетомідину в дозі 0,1 мкг×кг-1×год.-1 достатньо ефективне в якості внутрішньовенного ад'юванта при загальному знеболюванні під час тиреоїдектомії у хворих тиреотоксикозом.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.05
ARTICLE PDF

Посилання

Ross D. S., Burch H. B., Cooper D. S., Greenlee M. C., Laurberg P., Maia A. L., Rivkees S. A., Samuels M., Sosa J. A., Stan M. N., Walter M. A. (2016). 2016 American thyroid association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. Thyroid., 26 (10), 1343-1421. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0229

Bacuzzi A., Dionigi G., Guzzetti L., De Martino A. I., Severgnini P., Cuffari S. (2017). Predictive features associated with thyrotoxic storm and management. Gland. Surg., 6 (5), 546–551. https://dx.doi.org/10.21037%2Fgs.2017.07.01.

Kahaly G. J., Bartalena L., Hegedüs L., Leenhardt L., Poppe K., Pearce S. H. (2018). 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism. Eur. Thyroid. J., 7, 167–186. https://doi.org/10.1159/000490384.

Alexander E. K., Pearce E. N., Brent G. A., Brown R. S., Chen H., Dosiou C., Grobman W. A., Laurberg P., Lazarus J. H., Mandel S. J., Peeters R. P., Sullivan S. (2017). 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the Postpartum. Thyroid., 27 (3), 315-389. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0457.

Satoh T., Isozaki O., Suzuki A., Wakino S., Iburi T., Tsuboi K., Kanamoto N., Otani H., Furukawa Y., Teramukai S., Akamizu T. (2016). 2016 Guidelines for the management of thyroid storm from The Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society (First edition). Endocrine Journal, 63 (12), 1025-1064. https://doi.org/10.1507/endocrj.EJ16-0336.

Osuna P. M., Udovcic M., Sharma M. D. (2017). Hyperthyroidism and the Heart. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal, 13 (2), 60–63. http://europepmc.org/article/PMC/5512680.

Sundaresh V., Brito J. P., Thapa P., Bahn R. S., Stan M. N. (2017). Comparative Effectiveness of Treatment Choices for Graves' Hyperthyroidism: A Historical Cohort Study. Thyroid., 27 (4), 497-505. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0343

Bajwa S. J. S., Sehgal V. (2013). Anesthesia and thyroid surgery: The never ending challenges. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17 (2), 228–234. https://doi.org/10.4103/2230-8210.109671.

Palace. M. R. (2017). Perioperative Management of Thyroid Dysfunction. Health Services Insights, 10. Article first published online: February 20. https://doi.org/10.1177%2F1178632916689677.

Vadivelu N., Mitra S., Schermer E., Kodumudi V., Kaye A. D., Urman R. D. (2014). Preventive analgesia for postoperative pain control: a broader concept. Local. Reg. Anesth., 7, 17-22. https://doi.org/10.2147/LRA.S62160.

Guidelines on the Management of Postoperative. Pain Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. (2016). The Journal of Pain, 17, (2) February, 131-157. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2015.12.008.

Chernіy V. І., Denysenko A. І. (2020). Dosvіd vikoristannya deksmedetomіdinu pri operativnikh vtruchannya u khvorikh tireotoksikozom [Experience of dexmedetomidine use in surgical interventions in patients with thyrotoxicosis.]. Pain, Anaesthesia & Intensive Care, Ukraine, 3 (92), 40-48. http://jpaic.aaukr.org/article/view/211474.

Scott-Warren V. L., Sebastian J. (2016). Dexmedetomidine: its use in intensive care medicine and anaesthesia. BJA Education, 16 (7), 242–246. https://doi.org/10.1093/bjaed/mkv047.

Wang K., Wu M., Xu J., Wu C., Zhang B., Wang G., Ma D. (2019). Effects of dexmedetomidine on perioperative stress, inflammation, and immune function: systematic review and meta-analysis. Br. J. Anaesth., 123 (6), 777-794. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.07.027.

Tang C., Xia Z. (2017). Dexmedetomidine in perioperative acute pain management: a non-opioid adjuvant analgesic. Journal of Pain Research, 10, 1899-1904. https://doi.org/10.2147/JPR.S139387

Buget M. I., Sencan B., Varansu G., Kucukay S. (2016). Anaesthetic Management of a Patient with Thyrotoxicosis for Nonthyroid Surgery with Peripheral Nerve Blockade. Case Rep. Anesthesiol., Article ID 9824762, 3 pages. https://doi.org/10.1155/2016/9824762

Cherniy V., Denysenko A. (2020). Current possibilities of use of indirect calorimetry in perioperative energy. Clinical and Preserving Medicine, Ukraine. 2 (12), 79-89. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.05

. Sposib peryoperatsiynoho enerhomonitorynhu patsiyentiv [Method of perioperative energy monitoring of patients] (2020). / Denysenko A.I., Cherniy V.I.; zayavnyk i patentovlasnyk Derzhavna naukova ustanova «Naukovo-praktychnyy tsentr profilaktychnoyi ta klinichnoyi medytsyny» Derzhavnoho upravlinnya spravamy. Pat. 141889 Ukrayina. MPK A61V5/083 (2006.01).. u2019 11465; zayavl. 27.11.2019; nadruk. 27.04.2020, Byul. №8. 5.

Siggaard-Andersen O., Gøthgen I. H., Wimberley P. D., Fogh-Andersen N. (1990). The oxygen status of the arterial blood reviser; relevant oxygen parameters for monitoring the arterial oxygen availability. Scand. J. Clin. Lab. Invest., 50, 203, 17-28 https://doi.org/10.3109/00365519009087488.

Mads Siggaard–Andersen & Ole Siggaard-Andersen. (1995). Oxygen status algorithm, version 3, with some applications. Acta Anaesthesiologica Scand., 39, 107, 13-20. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.1995.tb04324.x.

Mosteller R. D. (1987). Simplified calculation of body-surface area. N. Engl. J. Med., 317 (17), 1098. https://doi.org/10.1056/nejm198710223171717.

Merry A., Cooper J., Soyannwo O., et al. (2010). International Standards for a Safe Practice of Anesthesia. Can. J. Anaesth., 57 (11), 1027–1034. http://dx.doi.org/10.1007/s12630-010-9381-6

Izmereniye serdechnogo vybrosa krovi [Measurement of cardiac output] (2002). / Zabolotskikh I.B. Stanchenko I.A.. Skopets A.A. Pat. RF. MPK A61V5/029. Rossiyskiy tsentr funktsionalnoy khirurgicheskoy gastroenterologii; podacha zayavki: 12.04.2000; publikatsiya patenta 10.08.2002.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.