АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

стрес, емоційне вигорання, симптоми емоційного вигорання, емоційний інтелект, медичні працівники.

Як цитувати

Пилипенко, Н., & Сидоренко, О. (2021). АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Клінічна та профілактична медицина, (3), 49-58. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.06

Анотація

Мета роботи - представлені результати статистичного аналізу взаємозв'язків особливостей емоційного вигоряння і показників емоційного інтелекту у медичних працівників.

Матеріали і методи - в дослідженні взяло участь 4 групи респондентів (110 медичних працівників): лікарі хірургічного профілю, лікарі терапевтичного профілю, медсестри хірургічного профілю, медсестри терапевтичного профілю. Оцінка особливостей емоційного вигоряння і емоційного інтелекту проводилася за допомогою діагностичних методик емоційного вигоряння (В. В. Бойко), опитувальника емоційного вигоряння К. Маслач і С. Джексон (адаптація Н.Водопьянової) і методики емоційного інтелекту (Н.Холл). Дослідження складалося з двох етапів. Метою першого етапу було визначення рівня і особливостей прояву емоційного вигоряння медичних працівників за такими симптомами: (емоційне виснаження; деперсоналізація; редукція особистісних досягнень; «напруга» (переживання психотравмуючих обставин, незадоволеність собою, загнаність в клітку, тривога і депресія); «резистенція» (неадекватне виборче емоційне реагування, емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, редукція професійних обов'язків); «виснаження» (емоційний дефіцит, емоційна відстороненість, психосоматичні і психовегетативні порушення). Також була проведена оцінка рівня прояву емоційного інтелекту медичних працівників за такими показниками: емоційна обізнаність, управління емоціями, самомотивація, емпатія, розпізнавання емоцій інших людей. Другий етап дослідження був спрямований на визначення особливостей взаємозв'язку окремих показників емоційного вигоряння з окремими показниками емоційного інтелекту медичних працівників. Математичну обробку результатів дослідження проводили з використанням коефіцієнта кореляції Спірмена засобами комп'ютерної програми SPSS 17.

Результати дослідження і їх обговорення. Результати нашого дослідження показали, що: 1) у переважної більшості випробовуваних спостерігається високий і середній рівні редукції особистісних досягнень, а також сформована або знаходиться в стадії формування така фаза емоційного вигорання, як «резистенція» (неадекватне виборче емоційне реагування, емоційно-моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, редукція професійних обов'язків); 2) у половини випробовуваних спостерігається високий і середній рівні емоційного виснаження, деперсоналізації; 3) у чверті респондентів сформована така фаза емоційного вигорання, як «виснаження» (емоційний дефіцит, емоційна і особистісна відстороненість, психосоматичні і психовегетативні порушення). Виявлено такі рівні розвитку емоційного інтелекту у різних груп медичних працівників: а) високий і середній - у лікарів хірургічного профілю та лікарів терапевтичного профілю; середній - у медсестер хірургічного профілю; низький - у медсестер терапевтичного профілю.

Висновок. Медичні працівники з високим і середнім рівнем емоційного інтелекту мають низький рівень прояву симптомів емоційного вигорання (незадоволеності собою; відчуття загнаності в клітку; тривоги і депресії; редукції професійних обов'язків; емоційного дефіциту; особистісної відстороненості; психосоматичних і психовегетативних порушень), а також низький рівень розвитку фаз напруги, резистенції, виснаження, деперсоналізації і редукції особистісних досягнень.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.06
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Akindinova, I.A. (2001). Metody` psikhologicheskoj pomoshhi rabote s posledstviyami sindroma e`moczional`nogo vy`goraniya speczialistov pomogayushhikh professij [Methods of psychological assistance to work with the consequences of burnout syndrome for specialists in helping profession]. Psychological journal, 17, 4, 56–72.

Boyko, V.V. (1999). Sindrom e`moczional`nogo vy`goraniya v professional`nom obshhenii [Burnout syndrome in professional communication]. SPb., 105.

Vashhenko, I`.V., Lezheni`na, L.M. (2008). Ponyattya «emoczi`jnogo vigorannya» v psikhologi`yi [Understanding the "emotional vigorannya" in psychology]. Psychological perspectives: Collection of Science Practitioners of the Volynsky National University to Lesia Ukrayinka. Lucz`k: Vid-vo VNU, 1, 15-25.

Draga, T. M., Myalyuk, O. P., Krinicz`ka, I`. Ya. (2017). Ososblivosti` sindromu emoczi`jnogo vigorannya u medichnikh praczi`vniki`v [ Specificity to the syndrome of emotional vigoranny in medical practitioners]. Nursing, 3, 48-51.

Kobyakova ,O.S., Deev, I.A., Kulikov, E.S., Pimenov, I.D., Khomyakov, K.V. (2016). E`moczional`noe vy`goranie u vrachej i mediczinskie oshibki. Est` li svyaz`? [Burnout in doctors and medical errors. Is there a connection?]. Social aspects of population health, 1, 5-18.

Kuzneczova, O.A., Lepekhin, N.N. (2008). Psikhologicheskie osobennosti sindroma vy`goraniya u vrachej anesteziologov-revmatologov [Psychological features of burnout syndrome in anesthesiologists-rheumatologists]. Modern problems in the study of burnout syndrome in specialists of communication professions / Kursk: Kursk. gos. un-t, 220-227.

Lyubi`na, L.A., Timofi`yeva, M.P., Osipenko, V.A. (2018). Emoczi`jna kompetentni`st` yak pokaznik psikhologi`chnogo zdorov'ya osobistosti` majbutni`kh li`kari`v [Emotional competence as an indicator of psychological health]. Psychological journal, 5 (15), 81-97.

Lyusin, D.V., Ushakov, D.V. (2009). Soczial`ny`j i e`moczional`ny`j intellekt: Ot proczessov k izmereniyam [Social and Emotional Intelligence: From Processes to Measurements ]. Izd-vo Institut psikhologii RAN, 5-9.

Maksimenko, S.D., Khaustova, E.A. (2013). Teoretiko-metodologicheskij genezis vy`goraniya u mediczinskikh rabotnikov [Theoretical and methodological genesis of burnout in healthcare workers]. Problems of current psychology, 19, 7-23.

Manyanina, T.V. (2010). E`moczional`ny`j intellekt v strukture psikhologicheskoj kul`tury` lichnosti : avtoref. dis. kand. psikholog. nauk. [Emotional intelligence in the structure of the psychological culture of a personality]. Barnaul, 22.

Metodika diagnostiki e`moczional`nogo vy`goraniya V. V. Bojko [ Burnout diagnostic technique]. Retrieved from: https://psytests.org/boyko/burnout.html

Nosenko, E.L., Kovriga, N.V. (2003). Emoczijnij intelekt: konczeptualizacziya fenomenu, osnovni funkczii [Emotional intellect: conceptualization of the phenomenon, basic functions]. Kiev: Vishha shkola, 126.

Oprosnik «Professional`noe (e`moczional`noe) vy`goranie». Metodika K. Maslach i S. Dzhekson. [Questionnaire "Professional (emotional) burnout". Methodology K. Maslach and S. Jackson]. Retrieved from: https://psycabi.net/testy/391-oprosnik-professionalnoe-emotsionalnoe-vygoranie-pv-metodika-k-maslach-i-s-dzhekson-adaptatsiya-n-vodopyanova-e-starchenkova-testy-dlya-diagnostiki-sindroma-pv

Pilipenko, N.G. (2020). Osoblivosti` emoczi`jnogo vigorannya u medichnikh praczi`vniki`v [Peculiarities of the emotsionny vygorannya at medical workers] Integral development of the specialty and support: psychological and sociological vimir: materials of the 2nd international scientific and practical conference: Naczi`onal`nij uni`versitet «Odes`ka yuridichna akademi`ya». Odesa: Vidavnichij di`m «Gel`vetika», 316.

Hall's emotional intelligence test [Hall's emotional intelligence test]. Retrieved from: https://psylab.info/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.