ПРЕДИКТОРИ ТА ПРЕМОРБІДНІ СТАНИ РОЗВИТКУ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧОЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ, ЗОКРЕМА РАКУ ЕНДОМЕТРІЯ ТА РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
ARTICLE PDF

Ключові слова

предиктори, преморбідні стани, рак ендометрія, рак молочної залози, цукровий діабет 2 типу, інсулін, гіперплазія ендометрія, профілі PFAA.

Як цитувати

Петрук, А., Литвак, О., & Хабрат , А. (2021). ПРЕДИКТОРИ ТА ПРЕМОРБІДНІ СТАНИ РОЗВИТКУ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧОЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ, ЗОКРЕМА РАКУ ЕНДОМЕТРІЯ ТА РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ . Клінічна та профілактична медицина, (3), 75-83. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.09

Анотація

Мета дослідження: огляд нових потенційних діагностичних критеріїв предикторів та преморбідних станів розвитку онкозахворювань жіночої статевої сфери, зокрема раку ендометрія та раку молочної залози.

Матеріали та методи. В роботі були застосовані бібліографічний, інформаційно-аналітичний методи. Джерелами інформації були дані наукової літератури за темою дослідження, сучасні гайдлайни, огляд рандомізованих контрольованих досліджень.

Результати. Результати епідеміологічних досліджень свідчать про те, що підвищеним ризиком розвитку раку жіночої статевої системи є наявність ожиріння та ЦД 2 типу. Потенційними механізми їх зв’язку є гіперінсулінемія, гіперглікемія, хронічне запалення та інсулінорезистентність. Оскільки інсулін є основним регулятором метаболізму клітини та відноситься до тканинних факторів росту, гіперінсулінемія збільшує ризик розвитку раку. Гіперінсулінемія асоціюється зі збільшенням секреції андрогенів яєчниками і зниженням рівня протеїну, який зв'язує статеві гормони, що призводить до більш високої концентрації біологічно активних естрогенів, які також відомі як фактори ризику розвитку злоякісних пухлин жіночої статевої системи. В останні роки було виявлено, що при раку та ЦД 2 типу профілі PFAA є суттєво зміненими. Оскільки для синтезу ДНК, факторів росту пухлин, побудови нових кровоносних судин та дублювання всього їх вмісту в білках раковим клітинам потрібні певні амінокислоти, зміни профілів PFAA можуть використовуватись як біомаркери захворювань та розрізнення окремих типів раку на різних стадіях.

Висновки. В умовах зростання онкозахворюваності актуальним залишається питання ранньої діагностики та виявлення раку на до клінічних стадіях. Метаболізм білків при ракових станах залишається недостатньо зрозумілим і потребує додаткових досліджень з використанням більшого обсягу вибірки. Крім того, необхідно з'ясувати біологічні механізми, за допомогою яких амінокислоти можуть сприяти ризику та прогресуванню раку або іншим преморбідним станам. Визначення точного механізму, що лежить в основі змін у профілях PFAA, має великий потенціал для діагностики та лікування раку.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(17).2021.09
ARTICLE PDF

Посилання

ECIS-European Cancer Information System. Retrieved from https://ecis.jrc.ec.europa.eu

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I. et al. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin., 68: 394-424 .

Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. (2019). Retrieved from https://doi.org/10.1093/annonc/mdz173.

Autier, P., Boniol, M., La, Vecchia C., et al. (2010). Disparities in breast cancer mortality trends between 30 European countries: retrospective trend analysis of WHO mortality database. BMJ, 341: c3620.

European guidelines for breast cancer screening and diagnosis. Retrieved from https://publications.europa.eu/s/jPcX .

Gotzsche, P. C., Nielsen, M. (2011). Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev. 1: CD001877.

Lauby-Secretan, B., Scoccianti, C., Loomis, D., et al. (2015). Breast-cancer screening–viewpoint of the IARC Working Group. N Engl J Med., 372: 2353-2358.

Independent, U. K. (2012).The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review. Lancet, 380: 1778-1786.

American Cancer Society: Detailed Guide: Endometrial Cancer: What are the Risk Factors for Endometrial Cancer?( 2021). Atlanta, Ga: American Cancer Society. Retrieved from https://www.cancer.org/cancer/endometrial-cancer.html

PDQ Screening and Prevention Editorial Board. Endometrial Cancer Screening (PDQ®): Health Professional Version (2021). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Yatabe, J., Yatabe, M.S., Ishibashi, K., Nozawa, Y., Sanada, H. (2013). Early detection of colon cancer by amino acid profiling using AminoIndex Technology: a case report. Diagn Pathol, 8: 203.

Lackey, D.E., Lynch, C.J., Olson, K.C., Mostaedi, R., Ali, M., Smith, W.H. et al. (2013). Regulation of adipose branched-chain amino acid catabolism enzyme expression and cross-adipose amino acid flux in human obesity. Am J Physiol Endocrinol Metab, 304: E1175–E1187.

Shah, S.H., Crosslin, D.R., Haynes, C.S., Nelson, S., Turer, C.B., Stevens, R.D. et al. (2012). Branched-chain amino acid levels are associated with improvement in insulin resistance with weight loss. Diabetologia, 55: 321–330.

Wurtz, P., Soininen, P., Kangas, A.J., Rönnemaa, T., Lehtimäki, T., Kähönen, M. et al. (2013). Branched-chain and aromatic amino acids are predictors of insulin resistance in young adults. Diabetes Care, 36: 648–655.

Huang, J., Plass, C., Gerheauser, C. (2011). Cancer chemoprevention by targeting the epigenome. Curr Drug Targets, 12: 1925–1956.

Vissers, Y. L., Dejong, C.H., Luiking, Y.C., Fearon, K.C., Meyenfeldt, M.F., Deutz, N.E. (2005). Plasma arginine concentrations are reduced in cancer patients: evidence for arginine deficiency? Am J Clin Nutr , 81: 1142–1146.

Gu, Y., Chen, T., Fu, S., Sun, X., Wang, L., Wang, J. et al. (2015). Perioperative dynamics and significance of amino acid profiles in patients with cancer. J Transl Med, 13: 35.

Poschke, I., Mao, Y., Kiessling, R., Boniface, J. (2013). Tumor-dependent increase of serum amino acid levels in breast cancer patients has diagnostic potential and correlates with molecular tumor subtypes. J Transl Med, 11: 290.

Miyagi, Y., Higashiyama, M., Gochi, A., Akaike, M., Ishikawa, T., Miura, T. et al. (2011). Plasma free amino acid profiling of five types of cancer patients and its application for early detection. PLoS One, 6: e24143.

Korangath, P., Teo, W.W., Sadik, H., Han, L., Mori, N., Huijts, C.M. et al. (2015). Targeting glutamine metabolism in breast cancer with aminooxyacetate. Clin Cancer Res, 21: 3263–3273.

Cheng, T., Sudderth, J., Yang, C., Mullen, A.R., Jin, E.S., Mates, J.M. et al. (2011). Pyruvate carboxylase is required for glutamine-independent growth of tumor cells. Proc Natl Acad Sci USA , 108: 8674–8679.

Tai, E.S., Tan, M.L.S., Stevens, R.D., Low, Y.L., Muehlbauer, M.J., Goh, D.L.M. et al. (2010). Insulin resistance is associated with a metabolic profile of altered protein metabolism in Chinese and Asian-Indian men. Diabetologia, 53: 757–767.

Barnes, T., Bell, K., DiSebastiano, K.M., Vance, V., Hanning, R., Russell, C. et al. (2014). Plasma amino acid profiles of breast cancer patients early in the trajectory of the disease differ from healthy comparison groups. Appl Physiol Nutr Metab, 39: 740–744.

American Cancer Society: Detailed Guide: Endometrial Cancer: What are the Risk Factors for Endometrial Cancer? Atlanta, Ga: American Cancer Society, 2005. Retrieved from https://www.cancer.org/cancer/endometrial-cancer.html.

Wang,. TJ., Larson, M.G., Vasan, R.S., Cheng, S., Rhee, E.P., McCabe, E. et al. (2011). Metabolite profiles and the risk of developing diabetes. Nat Med, 17: 448–453.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.