ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІЧНИХ ТА НЕТЕРМІЧНИХ МЕТОДИК ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ПЕРВИННИМ ВАРИКОЗНИМ РОЗШИРЕННЯМ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК СТАДІЇ С2
ARTICLE PDF

Ключові слова

варикозне розширення вен, ендовенозна лазерна абляція, ендовенозна механохімічна абляція, ехоконтрольоване введення біоклею.

Як цитувати

Шапринський, В., Шапринський, В., & Семененко, Н. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІЧНИХ ТА НЕТЕРМІЧНИХ МЕТОДИК ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ПЕРВИННИМ ВАРИКОЗНИМ РОЗШИРЕННЯМ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК СТАДІЇ С2. Клінічна та профілактична медицина, 4(18), 45-50. https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(18).2021.07

Анотація

Мета роботи – поліпшення результатів хірургічного лікування пацієнтів із первинним варикозним розширенням поверхневих вен нижніх кінцівок із використанням термічних та нетермічних методик.

Матеріали та методи. Проліковано 56 хворих з первинним варикозом поверхневих вен стадії С2 у період з 2020 по 2021 рік на базі Хірургічного центру Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами з використанням термічного методу – ендовенозної лазерної абляції та нетермічних методик - введення біоклею, механохімічна ендовенозна абляція вен.

Результати. Причиною варикозного розширення в усіх пацієнтів був рефлюкс в різних сегментах підшкірних вен, для закриття якого використовувались методи термічної та нетермічної облітерації. Всім пацієнтам виконувались оперативні втручання під контролем ультразвукового сканування. У групі пацієнтів, яким виконували ендовенозну лазерну облітерацію рефлюкс не виявлено в жодному випадку. Тотальна облітерація стовбура у 38 пацієнтів (95%). У 2 пацієнтів відзначалось неспадіння ВПВ біля устя до 3 см, яке самостійно облітерувалось впродовж 1 місяця. У 3 (27,2%) пацієнтів, яким виконували механохімічну облітерацію рефлюкс був констатований у в/3 ВПВ через 3 місяці, але успішно усунутий пінною склерооблітерацією. У групі пацієнтів, яким виконували введення біоклею рефлюкс констатовано у 1 пацієнта (20%) на огляді через 3 місяці.

Висновки. Ендовенозна лазерна абляція залишається «золотим» стандартом лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Перевагою нетермічних методів (ехоконтрольованої механохімічної облітерації та введення біоклею) є відсутність термічного впливу на паравенозні структури, що нівелює можливість термічних ускладнень, а отже необхідність проведення тумісцентної анестезії. Використання клеєвої облітерації є обгрунтованим у пацієнтів, що мають ознаки короткої протяжності рефлюксу та має перевагу через відсутність необхідності компресії після операції. Нетермічні методи потребують подальших досліджень та ширшого впровадження в практику.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(18).2021.07
ARTICLE PDF

Посилання

Osmanov, R. R. (2016). A middle-term results of endovenous laser ablation for varicose disease of the lower extremities. Klin Khir., 2, 48-51.

Uthoff, H., Spinedi, L., Lattmann, T., Broz, P., Staub, D. (2016). Well-Tried, New Ones – update varicose vein treatment 2016. Praxis, 105(14), 813-9.

Leung C. C., Carradice D., Wallace T., Chetter I. C. (2016). Endovenous laser ablation versus mechanochemical ablation with ClariVein(®) in the management of superficial venous insufficiency (LAMA trial): study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 17(1), 421-31.

Ammollo R.P., Petrone A., Giribono A. M., Ferrante, L del Guercio,1Early Results of Mechanochemical Ablation with Flebogrif® in great Saphenous Vein Insufficiency: does Polidocanol Concentration Affect Outcome? (2020). Transl Med UniSa, Jan-Apr, 21, 47–51. PMCID: PMC7039266

Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki, Karol Terlecki, Stanislaw Przywara, Janusz Rybak, Marek Ilzecki (2016). Application of endovenous mechanochemical ablation (MOCA) with Flebogrif™ to treat varicose veins of the lower extremities: a single center experience over 3 months of observation. Acta Angiologica, 22(4),137-142 DOI: 10.5603/AA.2016.0012

Tamana Alozai Eline Huizing Michiel Schreve Michael C.Mooij Clarissa J.van Vlijmen, Willem Wisselink, Çağdaş Ünlü. A systematic review and meta-analysis of mechanochemical endovenous ablation using Flebogrif for varicose veins: A summary of evidence. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2021.05.010

Ciostek, P., Kowalski, M., Woźniak, W., Miłek, T., Myrcha, P., Migda, B. (2015). Phlebogriffe a new device for mechanochemical ablation of incompetent saphenous veins: a pilot study. Phlebol Rev, 23, 72-77.

Soliman, M. D., Ahmed, H. (2019). Mechano-chemical endo-venous ablation of varicose veins with Flebogrif occlusion catheter. Med J Cairo Univ, 87, 3749-3754.

Lajos, P., Weiss, R., Weber, J., Marin, M., Faries, P. (2017). Use of compression wraps immediately after venous closure: does it matter? J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 5, 164-165

Lane, T., Bootun, R., Dharmarajah, B., et al. (2017). A multi-centre randomised controlled trial comparing radiofrequency and mechanical occlusion chemically assisted ablation of varicose veins - final results of the venefit versus clarivein for varicose veins trial. Phlebology, 32(2),89–98. doi:10.1177/0268355516651026

Tal M. G., Dos Santos S. J., Marano J. P., Whiteley M. S. (2015). Histologic findings after mechanochemical ablation in a caprine model with use of clariVein. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord., 3(1), 81–85. doi:10.1016/j.jvsv.2014.07.002

Boersma, D., van Haelst, STW, van Eekeren, RRJP, et al. (2017). Macroscopic and histologic analysis of vessel wall reaction after mechanochemical endovenous ablation using the clariVein OC device in an animal model. Eur J Vasc Endovasc Surg, 53(2), 290–298. doi: 10.1016/j.ejvs.2016.11.024

Van Eekeren, RRJP, Boersma, D., Konijn, V., JPPM, D. V., Reijnen, MMJP. (2013). Postoperative pain and early quality of life after radiofrequency ablation and mechanochemical endovenous ablation of incompetent great saphenous veins. J Vasc Surg., 57(2), 445–450.

Belramman ,A., Bootun, R., Tang, T. Y., Lane, T.R.A, Davies, A.H. (2018). Mechanochemical ablation versus cyanoacrylate adhesive for the treatment of varicose veins: study protocol for a randomised controlled trial. Trials., 19(1), 1–8. doi:10.1186/s13063-018-2807-0

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.