ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ З ПИТАНЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
ARTICLE PDF

Ключові слова

безперервна професійна освіта лікарів
ішемічна хвороба серця
лікування
коморбідність

Як цитувати

Ласиця, Т., Мороз, Г., & Гідзинська, І. (2022). ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ З ПИТАНЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ . Клінічна та профілактична медицина, 1(19), 4-10. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.01

Анотація

Мета: узагальнити сучасні підходи щодо підготовки лікарів з питань коморбідності та мультиморбідності, розробити та запровадити в Навчальному центрі “Інститут післядипломної освіти” Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ»ДУС) навчальний модуль «Коморбідність у хворих на ішемічну хворобу серця: сучасні вимоги до лікування».

Матеріали і методи. Проведено аналіз та узагальнення сучасної наукової літератури з питань лікування ІХС у пацієнтів з коморбідністю та підготовки лікарів щодо ведення пацієнтів з мультиморбідними станами. Опитано 60 лікарів за результатами запровадження навчального модуля.

Результати та обговорення. Сучасні наукові дослідження обгрунтовують  доцільність впровадження як очних короткотривалих тренінгів та майстер-класів, так і дистанційної форми навчання для оптимізації підготовки лікарів з питань лікування хворих з коморбідними та мультиморбідними станами. В Навчальному центрі “Інститут післядипломної освіти” ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС розроблено та запроваджено навчальний модуль «Коморбідність у хворих на ІХС: сучасні вимоги до лікування», визначені основні теоретичні питання та практичні навички, які слід опанувати лікарям, відпрацьовано методологію подання матеріалу під час очної та дистанційної форми навчання. Навчальний процес включає лекції (в тому числі з використанням дистанційної форми освіти), та практичні заняття з аналізом конкретних клінічних випадків.

Висновки. Запровадження безперервної професійної освіти лікарів з питань лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідною патологією, з використанням дистанційного навчання та майстер-класів, що базуються на аналізі конкретних клінічних випадків позитивно оцінили 94,3±3,9% питаних. Оптимальний формат післядипломної освіти лікарів є важливою проблемою та потребує подальших досліджень.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(19).2022.01
ARTICLE PDF

Посилання

Lasytsia T.S., Moroz H.Z., Hidzynska I.M. (2020) Medyko-sotsiolohichne obhruntuvannia optymizatsii bezperervnoi profesiinoi osvity likariv z pytan likuvannia khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia z komorbidnoiu patolohiieiu. [Medico-sociological substantiation of optimization of continuous professional education of doctors on treatment of patients with coronary heart disease with comorbid pathology] Clinical and preventive medicine. 1(11), 10-17. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(11).2020.01

Diachuk D.D., Moroz H.Z., Hidzynska I.M., Lasytsia T.S. (2019) Multymorbidnist yak klinichna problema. [Multimorbidity in clinical practice (Review)] Ukrainian Journal of Cardiology. 1, 94-104. https://doi.org/10.31928/1608-635X-2019.1.94104

Nesen A.O., Chernyshov V.A., Shkapo V.L., Valentynova I.A. (2019) Khronichni neinfektsiini zakhvoriuvannia: aktsent na multymorbidni patolohichni stany ta kardiovaskuliarnyi ryzyk. [Chronic non-communicable diseases: emphasis on multimorbidity and cardiovascular risk] Ukrainian Therapeutic Journal, 1, 25-32. http://doi.org/10.30978/UTJ2019-1-25

Moroz G Z., Hidzynska I. M., Kravchenko A. M, Lasytsia T. S., Dzіzinska O.O. (2020) Сomorbidity in patients with chronic coronary syndromes: prevalence and assessment. Wiadomości Lekarskie tom LXXIII, nr 3, 462-465. https://wiadlek.pl › archive › WLek202003110

Andolsek K., Rosenberg M. T., Abdolrasulnia M., et. al. (2013) Complex cases in primary care: report of a CME-certified series addressing patients with multiple comorbidities. Int J Clin Pr. 67(9), 911–7. DOI: 10.1111/ijcp.12175

Knuuti J, Wijns W, Saraste A et al. (2020) 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC) Eur Heart J. 41(3), 407-477. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz425

Multimorbidity care model: Recommendations from the consensus meeting of the Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle (JA-CHRODIS) (2018) Health Policy. 122(1), 4-11. DOI: 10.1016/j.healthpol.2017.09.006

Multimorbidity: clinical assessment and management. Institute for Health and Care Excellence: NG56. London, 2016. URL: https://www.nice.org.uk/guidance/ng56

Multimorbidity: Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: World Health Organization, 2016. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252275/9789241511650-eng.pdf?sequence=1

Sarah Maguire, ,Karena Hanley, Kevin Quinn, John Sheeran, Paul Stewart (2015) Teaching multimorbidity management to GP trainees: a pilot workshop Educ Prim Care. 26(6), 410–15. https://doi.org/10.1080/14739879.2015.1101848

Cliona Lewis, Emma Wallace, Lorraine Kyne, Walter Cullen, Susan M. Smith (2016) Training Doctors to Manage Patients with Multimorbidity: A Systematic Review Journal of Comorbidity. 6(2), 85–94. https://doi.org/10.15256/joc.2016.6.87

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.