ПЕРІОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТАБОЛІЗМ У ХВОРИХ ГОСТРИМ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ТА СПОСОБИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ
ARTICLE PDF

Ключові слова

периопераційний енергомоніторинг
поточний метаболізм
базальний метаболізм
цільовий метаболізм
порушення метаболізму

Як цитувати

Черний, В. І., & Денисенко, А. І. (2022). ПЕРІОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТАБОЛІЗМ У ХВОРИХ ГОСТРИМ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ТА СПОСОБИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ. Клінічна та профілактична медицина, (2), 26-35. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.03

Анотація

Актуальним являється вивчення змін метаболізму у пацієнтів гострим калькульозним холециститом (ГКХ) при лапароскопічних холецистектоміях та пошуки способів їх корекції.

Мета дослідження. Вивчити періопераційний метаболізм у пацієнтів  ГКХ та оцінити можливості його корекції.

Матеріал і методи. Дослідження було проспективним, не рандомізованим. Досліджено 129 пацієнтів ГКХ, віком 36-84 років, (54 чоловіків, 75 жінок), яким проводилася лапароскопічна холецистектомія. Передопераційний ризик ASA II-ІV. Загальне знеболення з використанням інгаляційного анестетика севофлюрана та наркотичного анальгетика фентаніла в умовах низько-поточної штучної вентиляції легень. Періопераційна інтенсивна терапія проводилася згідно з Міжнародними стандартами безпечної анестезіологічної практики WFSA (World Federation of Societies of Anesthesiologists, 2010). В групі І (n=61) проводився ретроспективний енергоаудит за протоколами знеболювання історій хвороб та розрахунками непрямої калориметрії з визначенням поточного метаболізму (ПМ) та базального метаболізму (БМ). В групі ІІ (n=68), операційний моніторинг був доповнений використанням непрямої калориметрії з визначенням ПМ, БМ, цільового метаболізму (ЦМ) та ступені порушення метаболізму (СПМ = 100×(ЦМ-ПМ)/ЦМ)%, а інтенсивна терапія доповнена додатковою інфузійною терапією та глюкокортикоїдами, з урахуванням динаміки змін метаболізму.

Результати. Вихідні показники метаболізму, в обох групах, були без порушення і значно перевищували базальний рівень (в групі І – на 30,5%, в групі ІІ – на 28,8%)  та мали значення: в  групі І - 749±12 кал×хв-1×м-2, у групі ІІ - 756±13 кал×хв-1×м-2. В обох групах, на етапі зворотного положення Тренделенбурга, накладанні пневмоперитонеума та початку операції, були суттєві порушення метаболізму зі зниженням його до базального рівня. У пацієнтів групи І спостерігалось повільне відновлення ПМ, значення якого на момент пробудження лишалось на 7,6% нижчим від вихідного (р<0,05). У пацієнтів групи ІІ, на фоні посиленої інфузійної терапії та введення глюкокортикоїдів, відновлення ПМ було більш інтенсивним і, на момент пробудження, його значення перевищувало відповідне значення групи І на 10,4 % (р<0,05). При цьому, ЦМ та СПМ були не високі та не відрізнялись від вихідних значень. Пацієнти групи ІІ, порівняно з групою І, швидше пробуджувалися та переводилися в палату, а нудота і блювота у них була в 2,7 раз рідше: 7,35% у групі ІІ і 19,7% у групі І (р<0,05). Через 6 та 12 годин після пробудження, відчуття болі за шкалою ВАШ у групі ІІ, було нижчим, ніж в груп І, відповідно, на 24,3% та 34,4% (р < 0,05).

Висновки. Періопераційний енергомоніторинг робить більш безпечним проведення лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів з ГКХ. Додаткове визначення цільового метаболізму та ступеню порушення метаболізму дозволяє ефективніше будувати периопераційну інтенсивну терапію.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.03
ARTICLE PDF

Посилання

Pisano, M., Allievi, N., Gurusamy, K. et al. (2020). 2020 World Society of Emergency Surgery updated guidelines for the diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis. World. J. Emerg. Surg., 15 (61), 1-26. https://doi.org/10.1186/s13017-020-00336-x.

Pissetti, V. C., Nunes, R. D., Zomer, M. T., et al. (2017). Fast-track surgery in intestinal deep infiltrative endometriosis. J. Endometriosis Pelvic Pain Disorders, 9 (4), 263–269. https://doi.org/10.5301%2Fjeppd.5000308.

Thorell, A., MacCormick, A. D., Awad, S., Reynolds, N., Roulin, D., Demartines, N., Vignaud, M., Alvarez, A., Singh, P. M., Lobo, D. N. (2016). Guidelines for Perioperative Care in Bariatric Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations. World J. Surg., 40 (9), 2065-2083. https://doi.org/10.1007/s00268-016-3492-3.

Smirnova, L. M. (2016). Bioenergeticheskaya nedostatochnost anesteziologicheskogo obespecheniya [Bioenergetic insufficiency of anesthetic management]. Pain, Anaesthesia & Intensive Care, 4 (77), 59-65. [in Russian]. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(77).2016.94332.

Boytsova, O. N. (2017). Personifikatsiya perioperatsionnogo biomonitoringa [Personification of Perioperative Biomonitoring]. Patologiya, 14 (2), 40, 188-192. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2017.2.109663.

Boytsova, O. N. (2018). Energostrukturnyy status pri perioperatsionnoy sedoanalgezii [Energy Structural Status in Perioperative Sedoanalgesia]. Aktualnі pitannya farmatsevtichnoї і medichnoї nauki ta praktiki, 11 (2), 27. 197-203. [in Russian]. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apfimntp_2018_11_2_14.

Chernіy, V. І., Denysenko, A. І. (2021). Kontsentratsiia kortizolu krovi, hemodynamika ta metabolizm patsiientiv z vtorynnym hiperparatyreozom, mozhlyvosti peryoperatsiinoi korektsii. Pain, Anaesthesia & Intensive Care, 3 (96), 54-63. [in Ukrainian] https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(96).2021.242148.

Denysenko, A. І., Chernіy, V. І. (2021). Peryoperatsiinyi metabolizm u khvorykh na vtorynnyi hiperparatyreoz i sposoby yoho korektsii [Perioperative metabolism in patients with secondary hyperparathyroidism and methods for its correction]. Patologiya, 18 (3), 53, 321-327. [in Ukrainian] https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.3.238811.

Chernіy, V. І., Denysenko, A. І. (2020). Suchasnі mozhlivostі vikoristannya nepryamoї kalorimetrії u pіslyaoperatsіynomu energomonіtoringu [Modern possibilities of using indirect calorimetry in postoperative energy monitoring]. Clinical and Preventive Medicine, 2 (12), 79-89. [in Ukrainian] https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.05.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.