КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В УКРАЇНІ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРАКТИКИ
ARTICLE PDF

Ключові слова

контроль надання медичної допомоги
аудит якості
сімейна медицина

Як цитувати

Височина, І., Башкірова, Н., & Аношко, А. (2022). КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В УКРАЇНІ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРАКТИКИ. Клінічна та профілактична медицина, (2), 60-65. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.07

Анотація

Резюме. В умовах реформи медичної галузі в Україні, актуально постало питання забезпечення ефективного контролю якості надання медичної допомоги та належної її організації в закладах охорони здоров’я, а насамперед  надавачів первинної медичної допомоги (ПМД). Сьогодні в Україні  контроль роботи лікарів загальної практики-сімейних лікарів (аудит) є безперервним процесом, метою якого є поліпшення якості медичної допомоги. Аудит характеризується системним підходом, проведення якого дозволяє виявити проблеми, провести оцінку досягнутого рівня якості, планування, впровадження та подальшого втілення змін, спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги.

Аудит роботи лікарів поділяють на професійний та адміністративний, а також на внутрішній та зовнішній. Аудит роботи лікарів загальної практики-сімейних лікарів, як правило, є комбінацією всіх цих типів.

Внутрішній контроль якості проводиться генеральним / медичним директором надавача ПМД та медичними радами закладу та поділяється на аудит структури, процесу та результату. Крім того виділяють форми внутрішнього аудиту роботи сімейних лікарів: самоконтроль та самооцінка якості, взаємне оцінювання між колегами, оцінка керівника надавача ПМД.

Зовнішній аудит надавача ПМД представлений позавідомчим, громадським та відомчим контролем. Суб’єктами контролю виступають вповноважені органи поза межами медичної установи. Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється органами державної виконавчої влади, клініко-експертними комісіями МОЗ України, громадськими організаціями. Фінансовий аудит здійснюється Національною службою здоров’я України та Управлінням аудиту та аналітики МОЗ України. Адміністративний аудит проводиться Управлінням аудиту та аналітики МОЗ України

Висновки. Загалом контроль за діяльністю лікарів загальної практики - сімейних лікарів є постійним процесом та передбачає системний підхід. Внутрішній аудит проводиться працівниками тієї ж професії, що надає унікальну можливість виявити невідповідність стандартам та змінити тактику перш ніж це призведе до несприятливих наслідків. Зовнішній аудит проводиться державними установами. Збалансоване застосування цих двох форм аудиту дозволяє досягти високої якості роботи лікарів. Лікарі загальної практики - сімейні лікарі повинні прагнути до якості та регулярного внутрішнього аудиту, як головного коригуючого чинника у реалізації якісної допомоги у сімейній медицині.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.07
ARTICLE PDF

Посилання

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy (2018, March 19). Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy №504 «Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pervynnoi medychnoi dopomohy». [ On approval of the Procedure for providing primary medical care: Order of the Ministry of Health of Ukraine]. Data onovlennia: 22.12.2020, Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18#n19 [In Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy (2012, September 28). Nakaz MOZ Ukrainy №752 «Pro poriadok kontroliu yakosti medychnoi dopomohy». [On the procedure for quality control of medical care: Order of the Ministry of Health of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1996-12 [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy (2021, October 20). Zakon Ukrainy 2801-XII «Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia» [Fundamentals of Ukrainian legislation on health care: Law of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 [In Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy (2016, February 05). Nakaz MOZ Ukrainy №69 «Pro orhanizatsiiu kliniko-ekspertnoi otsinky yakosti nadannia medychnoi dopomohy ta medychnoho obsluhovuvannia» [ On the organization of clinical and expert assessment of the quality of medical care and medical care: Order of the Ministry of Health of Ukraine] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-16#Text [In Ukrainian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy (2012, September 28,). Nakaz MOZ Ukrainy№751 «Pro stvorennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy v systemi Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy» [On the creation and implementation of medical and technological documents for the standardization of medical care in the system of the Ministry of Health of Ukraine: Order of the Ministry of Health of Ukraine] Data onovlennia: 02.11.2018 Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2001-12#Text [In Ukrainian].

Kabinetu Ministriv Ukrainy (2017, December 27). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №1101 «Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy» [On the establishment of the National Health Service of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Data onovlennia: 19.10.2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF#Text [In Ukrainian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.