ВИВЧЕННЯ ІНФОРМОВАНОСТІ ТА АВТОНОМІЇ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я (НА ПРИКЛАДІ КРОС-СЕКЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У М. ДНІПРО)
ARTICLE PDF

Ключові слова

громадське здоров’я
інформованість населення щодо стану здоров’я
автономія пацієнтів
артеріальна гіпертензія
мешканці міста Дніпро

Як цитувати

Крячкова, Л., Кротова, В., Кротова, Л., & Заярський, М. (2022). ВИВЧЕННЯ ІНФОРМОВАНОСТІ ТА АВТОНОМІЇ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я (НА ПРИКЛАДІ КРОС-СЕКЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ У М. ДНІПРО) . Клінічна та профілактична медицина, 2(20), 88-95. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.11

Анотація

Мета дослідження – на прикладі осіб з артеріальною гіпертензією (АГ) з’ясувати їх інформованість щодо наявності підвищеного артеріального тиску (АТ), дослідити питання їх автономії у прийнятті медичних рішень та визначити чинники, що впливають на ситуацію.

Матеріал і методи. Дослідження проводилося на підставі даних, отриманих під час проекту «May measurement month» Міжнародного товариства з артеріальної гіпертензії (2017-2019 рр.) до виконання якого долучалися співробітники та студенти Дніпровського державного медичного університету. Було проведено поперечне дослідження АТ серед 757 дорослих мешканців міста Дніпро. Наявність АГ визначалася згідно підходів зазначеного проєкту. Загальна інформація, дані щодо факторів ризику та здоров’язберігаючої поведінки визначалися за результатами опитування обстежених. Обробка даних проводилася з використанням стандартних статистичних засобів.

Результати. У дослідженні взяли участь 476 (62,9%) жінок та 281 (37,1%) чоловіків віком від 18 до 90 років. Артеріальну гіпертензію було виявлено у 31,8% (95% ДІ 28,5% – 35,3%) осіб. АГ частіше зустрічалася у осіб старших вікових груп. Серед керованих факторів ризику у обстежених найчастіше зустрічалися – підвищений ІМТ, паління, вживання алкогольних напоїв. Більше двох третин осіб з виявленим підвищеним АТ не знали про свій стан та не приймали відповідне лікування, в той же час майже половина хворих не досягли контролю АТ навіть приймаючи ліки. Лише 17,4% (95% ДІ 14,8% – 20,3%) осіб приймали відповідне антигіпертензивне лікування, що відповідає 54,8% виявлених випадків артеріальної гіпертензії.

Прийом показаних антигіпертензивних засобів, що є проявом автономії пацієнтів, їх свідомого рішення щодо додержання призначеного лікування, за даними дослідження залежить від віку хворих та наявності обтяжуючих стан здоров’я чинників: підвищеного ІМТ, перенесеного інфаркту міокарда та/або інсульту.

Висновки. За даними дослідження визначено факти, що свідчать про погану інформованість осіб з АГ щодо стану власного здоров’я та низьку схильність до прийняття рішень щодо його підтримки. Це обґрунтовує необхідність більш ретельного залучення населення до процесу медичного обслуговування із підвищенням рівня їх обізнаності та автономії, в тому числі й інформованості відносно можливостей у прийнятті медичних рішень щодо власного здоров’я.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(20).2022.11
ARTICLE PDF

Посилання

Vahdat, S., Hamzehgardeshi, L., Hessam, S., & Hamzehgardeshi, Z. (2014). Patient involvement in health care decision making: a review. Iranian Red Crescent medical journal, 16(1), e12454. https://doi.org/10.5812/ircmj.12454.

Fisher, K. A., Tan, A., Matlock, D. D., Saver, B., Mazor, K. M., & Pieterse, A. H. (2018). Keeping the patient in the center: Common challenges in the practice of shared decision making. Patient education and counseling, 101(12), 2195–2201. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.08.007.

Mirzoev, T., & Kane, S. (2017). What is health systems responsiveness? Review of existing knowledge and proposed conceptual framework. BMJ global health, 2(4), e000486. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000486

Kryachkova, L.V. (2016). Puti obespecheniya otzyvchyvosti systemy zdravookhraneniya k trebovanniyam, predyavlyaemym naselenyem (na primere Ukrainy) [Ways to providing system of health system’s responsiveness to population requirements (for example of Ukraine)]. Medical science notebooks. Of the Warsaw University Maria Skłodowskiej-Curie, 1(5), 137-157.

Guidelines and clinical protocol for the provision of medical care "Hypertension" (2012). Order of the Ministry of Health of Ukraine of 24.05.2012, 384, 7.

Tseluiko V.I. (2016) Sistolicheskaya arterial'naya gipertenziya v Ukraine: reali klinicheskoj praktiki po dannym issledovaniya SISTEMA [Systolic hypertension in Ukraine: the realities of clinical practice according to the study SYSTEM]. Hypertension, 12(46), 69-75.

Task Force for the management of COVID-19 of the European Society of Cardiology (2021). ESC guidance for the diagnosis and management of cardiovascular disease during the COVID-19 pandemic: part 2-care pathways, treatment, and follow-up. European heart journal, ehab697. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab697.

Beaney, T., Burrell, L. M., Castillo, R. R., Charchar, F. J., Cro, S., Damasceno, A., Kruger, R., Nilsson, P. M., Prabhakaran, D., Ramirez, A. J., Schlaich, M. P., Schutte, A. E., Tomaszewski, M., Touyz, R., Wang, J. G., Weber, M. A., Poulter, N. R., & MMM Investigators (2019). May Measurement Month 2018: a pragmatic global screening campaign to raise awareness of blood pressure by the International Society of Hypertension. European heart journal, 40(25), 2006–2017. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz300.

Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., Clement, D. L., Coca, A., de Simone, G., Dominiczak, A., Kahan, T., Mahfoud, F., Redon, J., Ruilope, L., Zanchetti, A., Kerins, M., Kjeldsen, S. E., Kreutz, R., Laurent, S., Lip, G., … ESC Scientific Document Group (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European heart journal, 39(33), 3021–3104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

Balanova Yu.A., Kontsevaya A.V., Shalnova S.A., Deev A.D., Kapustina A.V., Evstifeeva S.E., Muromtseva G.А., Imaeva A.E., Boytsov S.A. (2016). Life quality of persons with arterial hypertension in Russia — is there relation to treatment? (by data from populational study ESSE-RF). Russian Journal of Cardiology, 9, 7-13. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2016-9-7-13.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.