ПОЛІМОРФІЗМ РЕЦЕПТОРА АНГІОТЕНЗИНУ ІІ ПЕРШОГО ТИПУ (A1166C AT1R) ЯК ФАКТОР, ЩО УСКЛАДНЮЄ ПЕРЕБІГ COVID-19
ARTICLE PDF

Ключові слова

рецептор ангіотензину ІІ першого типу
SARS-CoV-2
COVID-19
поліморфізм
ген

Як цитувати

Ваценко, А., & Коваль, Т. (2023). ПОЛІМОРФІЗМ РЕЦЕПТОРА АНГІОТЕНЗИНУ ІІ ПЕРШОГО ТИПУ (A1166C AT1R) ЯК ФАКТОР, ЩО УСКЛАДНЮЄ ПЕРЕБІГ COVID-19. Клінічна та профілактична медицина, (3), 6-11. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.01

Анотація

Актуальність: гостра респіраторна хвороба COVID-19 продовжує нести загрозу для здоров'я людей в усіх куточках світу. Визначення нових предикторів тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є необхідним для попередження нових спалахів та зниження рівня летальності серед населення.

Мета дослідження - проаналізувати поширеність і вплив поліморфізму рецептора ангіотензину ІІ першого типу (A1166C at1r) на тяжкість перебігу COVID-19.

Матеріали і методи: нами було проведено дослідження «випадок-контроль» за участі 151 пацієнта, яким було встановлено діагноз COVID-19 та які перебували на стаціонарному лікуванні у КП «ПОКІЛ» ПОР та КП «3-я МКЛ ПОР» з квітня 2020 року по березень 2021 року. Діагноз було встановлено на підставі обстеження пацієнтів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та виявленням у матеріалі назофарингельного зішкрібу РНК вірусу SARS-CoV-2.

У кожного із пацієнтів було виділено один із трьох генотипів гена at1r (rs5186): АА, АС та СС. Розподіл генотипів був наступним: AA – 58 чоловік (38,4%), АС – 70 (46,4%), СС – 23 (15,2%).

Група здорових осіб мала такий розподіл генотипів: АА – 42 особи (51,2%), АС – 28 осіб (34,1%) та СС – 12 осіб (14,7%). З метою визначення впливу поліморфізму гена at1r на перебіг COVID-19, пацієнти (n=151) були розподілені на 2 групи залежно від носійства С-алелю.

Результати: комбінований генотип АС+СС достовірно частіше зустрічався в групі з тяжким (р=0,011) та тяжким +критичним (р=0,003) перебігом у порівнянні з контрольною групою. Пацієнти з комбінованим генотипом АС+СС достовірно частіше були госпіталізовані до стаціонару як із середньотяжким (p=0,016) так і з тяжким та критичним перебігом захворювання (p=0,016). Пацієнти з комбінованим генотипом АС+СС достовірно частіше потребували оксигенотерапії (67,7%), по відношенню до пацієнтів з АА-генотипом (44,8%), р=0,005. Вони частіше знаходились на підтримці з використанням лицевої маски - 49 (52,7%).

Висновки: поліморфізм рецептора ангіотензину ІІ першого типу (A1166C at1r) є фактором, що впливає на тяжкість перебігу COVID-19. Пацієнти з комбінованим генотипом АС+СС достовірно частіше мають тяжкий перебіг захворювання та потребують кисневої підтримки.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.01
ARTICLE PDF

Посилання

Gupta, K., Kaur, G., Pathak, T., & Banerjee, I. (2022). Systematic review and meta-analysis of human genetic variants contributing to COVID-19 susceptibility and severity. Gene, 844, 146790. https://doi.org/10.1016/j.gene.2022.146790

Carabelli, A.M., Peacock, T.P., Thorne, L.G. et al. (2023). SARS-CoV-2 variant biology: immune escape, transmission and fitness. Nat Rev Microbiol. , 21, 162–177. https://doi.org/10.1038/s41579-022-00841-7

Li, B., Yang, J., Zhao, F. et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol ., 2020, 109, 531-538 DOI: 10.1007/s00392-020-01626-9.

Guo, T., Fan, Y., Chen, M. et al. (2020). Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA cardiology, 5, 1-8 DOI: 10.1001/jamacardio.2020.1017.

Zhou, F., Yu, T., Du, R. et al. (2020). Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet , 395, 1054-1062 DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3

Kaidashev, I., Shlykova, O., Izmailova, O., Torubara, O., Yushchenko, Y., Tyshkovska, T., Kyslyi, V., Belyaeva, A., Maryniak, D. (2021). Host gene variability and SARS-CoV-2 infection: A review article. Heliyon., Aug, 7(8), e07863. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07863.

Kaidashev, I., Izmailova, O., Shlykova, O., Kabaliei, A., Vatsenko, A., Ivashchenko, D., Dudchenko, M., Volianskyi, A., Zelinskyy, G., Koval, T., & Dittmer, U. (2023). Polymorphism of tmprss2 (rs12329760) but not ace2 (rs4240157), tmprss11a (rs353163) and cd147 (rs8259) is associated with the severity of COVID-19 in the Ukrainian population. Acta bio-medica : Atenei Parmensis, 94(1), e2023030. https://doi.org/10.23750/abm.v94i1.13543

Möhlendick, B., Schönfelder, K., Breuckmann, K., Elsner, C., Babel, N., Balfanz, P., Dahl, E., Dreher, M., Fistera, D., Herbstreit, F., Hölzer, B., Koch, M., Kohnle, M., Marx, N., Risse, J., Schmidt, K., Skrzypczyk, S., Sutharsan, S., Taube, C., Westhoff, T.H., Jöckel, K.H., Dittmer, U., Siffert, W., Kribben, A. (2021). ACE2 polymorphism and susceptibility for SARS-CoV-2 infection and severity of COVID-19. Pharmacogenet Genomics., Oct 1, 31(8), 165-171. doi: 10.1097/FPC.0000000000000436.

Lan, J., Ge, J., Yu, J., Shan, S., Zhou, H., Fan, S., Zhang, Q., Shi, X., Wang, Q., Zhang, L., Wang, X. Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor. Nature., 2020 May, 581(7807), 215–220. doi: 10.1038/s41586-020-2180-5.

Dalil Dhumad, G. et al. (2022). Evaluating IL6/D-dimer serum levels and genotypes of rs5186 (A1166C) in AGTR1 angiotensin II receptor type 1 gene as prognostic biomarkers for COVID-19 disease outcome in the Iraqi population. Journal of Emergency Medicine, Trauma & Acute Care., 3, 10.

Izmailova, O., Shlykova, O., Vatsenko, A., Ivashchenko, D., Dudchenko, M., Koval, T., Kaidashev, I. (2022). Allele С (rs5186) of at1r is associated with the severity of COVID-19 in the Ukrainian population. Infect Genet Evol., 98, 105227. doi: 10.1016/j.meegid.2022.105227.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.