ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСОБЛИВОСТЯМИ АНАТОМІЇ СТРУКТУР ГЛОТКИ ТА РОЗВИТКОМ СИНДРОМУ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ СНУ У ДОРОСЛИХ.
ARTICLE PDF

Ключові слова

ронхопатія
синдром обструктивного апное сну
піднебінні мигдалики
увулопалатофарингопластика
полісомнографія

Як цитувати

Шевчук, Ю., & Дєєва, Ю. (2023). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСОБЛИВОСТЯМИ АНАТОМІЇ СТРУКТУР ГЛОТКИ ТА РОЗВИТКОМ СИНДРОМУ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ СНУ У ДОРОСЛИХ . Клінічна та профілактична медицина, (3), 33-38. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.04

Анотація

Мета дослідження: оцінити кореляцію між суб’єктивними вимірюваннями та об’єктивним об’ємом піднебінних мигдаликів у дорослих, а також перевірити вплив анатомії ротоглотки, індексу маси тіла, віку та тяжкості СОАС на фактичний об’єм мигдаликів. Крім того, ми оцінили вплив розміру мигдаликів на розвиток СОАС у дорослих.

Матеріали і методи: проведено проспективне дослідження 130 пацієнтів з ронхопатією та синдромом обструктивного апное сну. Пацієнтам проведено фізикальний огляд, нічна полісомнографія, шкала сонливості Епворта, індекс маси тіла (ІМТ, км/м2) та суб’єктивна оцінка хропіння за аналоговою шкалою від 1 (не має значення) до 10 (найгірше з можливих).

Результати: тканини глотки також виявляються пропорційними до розміру тіла як у пацієнтів з ронхопатією, так і у пацієнтів із ОАС, що свідчить про другорядну роль анатомії в патогенезі розвитку СОАС.Об’єм мигдаликів (p = 0,053), мав тенденцію корелювати зі ступенем тяжкості СОАС. Не було істотних відмінностей у середньому індексі апное-гіпопное (AHI) між пацієнтами з мигдаликами I (30,5), II (29,6) або III (38,2) ступеня гіпертрофії. Пацієнти з мигдаликами IV ступеня гіпертрофії мали вищий AHI (середнє значення 103,2), ніж пацієнти з I (p = 0,01), II (p = 0,01) або III (p = 0,03) ступенем гіпертрофії.

Висновки: У дорослих пацієнтів з ронхопатією і СОАС існує достовірна кореляція між клінічним ступенем гіпертрофії мигдаликів та об’єктивним об’ємом мигдаликів. Можливі зміни геометрії глотки, пов’язані з СОАС, не впливають на клінічну здатність визначити об’єм мигдаликів. Хоча об’єм мигдаликів корелює з AHI, з клінічної точки зору лише IV ступінь мигдаликів є прогнозом до розвитку важкого ступеня СОАС. Об’єм тканини глотки, ймовірно, відображає індекс маси тіла, а не СОАС.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.04
ARTICLE PDF

Посилання

Baudouin, R., Blumen, M., Chaufton, C., & Chabolle, F. (2019). Adult sleep apnea and tonsil hypertrophy: should pharyngoplasty be associated with tonsillectomy?. Sleep & breathing = Schlaf & Atmung, 23(3), 917–923. https://doi.org/10.1007/s11325-019-01864-w

Camacho, M., Li, D., Kawai, M., Zaghi, S., Teixeira, J., Senchak, A. J., Brietzke, S. E., Frasier, S., & Certal, V. (2016). Tonsillectomy for adult obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. The Laryngoscope, 126(9), 2176–2186. https://doi.org/10.1002/lary.25931

Chinnadurai, S., Jordan, A. K., Sathe, N. A., Fonnesbeck, C., McPheeters, M. L., & Francis, D. O. (2017). Tonsillectomy for Obstructive Sleep-Disordered Breathing: A Meta-analysis. Pediatrics, 139(2), e20163491. https://doi.org/10.1542/peds.2016-3491

Collins JA, Rudenski A, Gibson J, Howard L, O'Driscoll R. (2016). Relating oxygen partial pressure, saturation and content: the haemoglobin-oxygen dissociation curve. Breathe (Sheff), 11:194-201.

Friedman, N. R., Meier, M., Tholen, K., Crowder, R., Hoefner-Notz, R., Nguyen, T., Derieg, S., Campbell, K., & McLeod, L. (2022). Tonsillectomy for Obstructive Sleep-Disordered Breathing: Should They Stay, or Could They Go?. The Laryngoscope, 132(8), 1675–1681. https://doi.org/10.1002/lary.29909

Holmlund, T., Franklin, K. A., Levring Jäghagen, E., Lindkvist, M., Larsson, T., Sahlin, C., & Berggren, D. (2016). Tonsillectomy in adults with obstructive sleep apnea. The Laryngoscope, 126(12), 2859–2862. https://doi.org/10.1002/lary.26038

Hsu, Y. S., & Jacobowitz, O. (2017). Does Sleep Endoscopy Staging Pattern Correlate With Outcome of Advanced Palatopharyngoplasty for Moderate to Severe Obstructive Sleep Apnea?. Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 13(10), 1137–1144. https://doi.org/10.5664/jcsm.6756

Johnson DM, Soose RJ (2017) Updated nasal surgery for obstructive sleep apnea. Adv Otorhinolaryngol 80:66–73

Kotecha, B., & De Vito, A. (2018). Drug induced sleep endoscopy: its role in evaluation of the upper airway obstruction and patient selection for surgical and non-surgical treatment. Journal of thoracic disease, 10(Suppl 1), S40–S47. https://doi.org/10.21037/jtd.2017.10.32

Lavin JM, Smith C, Harris ZL, Thompson DM. (2019). Critical care resources utilized in high-risk adenotonsillectomy patients. Laryngoscope,129, 1229-1234.

Rashwan, M. S., Montevecchi, F., Cammaroto, G., Badr El Deen, M., Iskander, N., El Hennawi, D., El Tabbakh, M., Meccariello, G., Gobbi, R., Stomeo, F., & Vicini, C. (2018). Evolution of soft palate surgery techniques for obstructive sleep apnea patients: A comparative study for single-level palatal surgeries. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery, 43(2), 584–590. https://doi.org/10.1111/coa.13027

Rotenberg BW, Vicini C, Pang EB, Pang KP (2016) Reconsidering first-line treatment for obstructive sleep apnea: a systematic review of the literature. J Otolaryngol Head Neck Surg 45(1)

Sjöblom, H.M., Nahkuri, M., Suomela, M. et al. (2022). Treatment of sleep apnoea with tonsillectomy: a retrospective analysis using long-term follow-up data. Eur Arch Otorhinolaryngol 279, 3727–3732. https://doi.org/10.1007/s00405-022-07350-6

Smith, M. M., Peterson, E., & Yaremchuk, K. L. (2017). The Role of Tonsillectomy in Adults with Tonsillar Hypertrophy and Obstructive Sleep Apnea. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 157(2), 331–335. https://doi.org/10.1177/0194599817698671

Victores, A. J., Olson, K., & Takashima, M. (2017). Interventional Drug-Induced Sleep Endoscopy: A Novel Technique to Guide Surgical Planning for Obstructive Sleep Apnea. Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 13(2), 169–174. https://doi.org/10.5664/jcsm.6438

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.