ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

онкологічні захворювання
якість медичних послуг
національний канцер-реєстр
програма медичних гарантій
воєнний стан

Як цитувати

Набок, А., & Паламар, Б. (2023). ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ . Клінічна та профілактична медицина, 3(25), 87-92. https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.12

Анотація

Резюме. В статті розглянуті актуальні питання надання онкологічної медичної допомоги в теперішній час. Вивчене діюче законодавство та проаналізовані сучасні підходи до структури та особливостей організації надання медичної допомоги при злоякісних новоутвореннях під час воєнних дій в Україні.

Вступ. Воєнний стан внаслідок нападу рф ускладнив доступ пацієнтів до необхідних медичних послуг та лікарських засобів. Найбільш проблемними в організації контролю раку у регіонах залишаються своєчасність виявлення хворих, адекватне стадіювання злоякісного процесу, реєстрація смертей, а також система диспансерного спостереження онкологічних хворих, без налагодження якої неможливо досягти успіхів у збільшенні виживаності хворих на рак. Високі рівні занедбаності візуальних злоякісних новоутворень у багатьох областях свідчать про те, що стоматологічна, гінекологічна та інші служби загальної лікарняної мережі цих регіонів не приймають активної участі у вирішенні проблеми своєчасної діагностики раку [1, 2, 4].

Під час війни Програма медичних гарантій продовжує працювати, а пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати лікування, яке забезпечує держава. Гарантії покривають медичну допомогу на кожному етапі лікування: діагностика, хімієтерапевтичне та радіологічне лікування, супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах, хірургія, реабілітація, паліативна допомога. Отримати медичну допомогу безоплатно пацієнт може за скеруванням лікаря [2, 11].

Аналіз онкоепідеміологічної ситуації в Україні у останні роки виявив значуще зменшення кількості як захворілих, так і померлих від раку порівняно з минулими роками. На кількісні характеристики захворюваності очевидно вплинула епідемія COVID-19 та воєнні дії в країні, які змінили організацію діагностичного процесу та можливість пацієнта дістатися до спеціалізованого закладу онкологічної допомоги [4].

Метою роботи Вивчити організацію медичної допомоги при онкологічних захворюваннях в період воєнного стану.

Матеріали та методи дослідження. Проведений аналіз нормативно-правової бази. Використані наступні методи: контент-аналіз, системний підхід і аналіз.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.3(25).2023.12
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Fundamentals of Ukrainian legislation on health care: the law of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

On state financial guarantees of medical care of the population: the law of Ukraine. Available from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172168.html.

Some issues of improving the health care system: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2010-%D0%BF#Text

National Chancery-Register of Ukraine: annual bulletins and other publications of the National Chancery-Register of Ukraine. Available from: http://www.ncru.inf.ua/

National cancer control strategy until 2030: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Available from: https://moz.gov.ua/article/news/nacionalna-strategija-kontrolju-onkologichnih-zahvorjuvan-do-2030-roku

On the approval of protocols for the provision of medical care in the specialty "oncology": Order No. 554 of 09/17/2007 of the Ministry of Health of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0554282-07#Text

On the creation and implementation of medical-technological documents on the standardization of medical care in the system of the Ministry of Health of Ukraine: order No. 751 dated 28.09.2012 of the Ministry of Health of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2001-12#Text

On the approval and implementation of medical and technological documents on the standardization of medical care for breast cancer: Order No. 396 of 06/30/2015 of the Ministry of Health of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0396282-15#Text

On the creation of the national cancer registry of Ukraine: order No. 10 of 01.22.1996 of the Ministry of Health of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010282-96#Text

On the system of oncology care for the population of Ukraine: Order No. 845 dated October 1, 2013 of the Ministry of Health of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-14#Text

On the approval of the Procedure for the development of the program of state guarantees of medical care for the population: order No. 1709 of 07/26/2019 of the Ministry of Health of Ukraine. Available from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33932.html

On the approval of the Procedure for providing primary medical care: Order No. 504 of 03/19/2018 of the Ministry of Health of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18#Text

Breast cancer: an adapted evidence-based clinical guideline. Available from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2015_396_akn_rmz.pdf

Breast cancer: unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care. Available from: https://dec.gov.ua/wp-content/uploads/images/dodatki/2015_396_RMZ/2015_396_YKPMD_RMZ.pdf

On the approval of Temporary measures in health care facilities to ensure their readiness to provide medical care to victims of the Russian Federation's military aggression against Ukraine: Order No. 374 dated 24.02.22 of the Ministry of Health of Ukraine. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0374282-22#Text

The procedure for implementing the program of state guarantees of medical care for the population in 2022: Resolution of the CMU No. 1440 dated 12.29.21 Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2021-%D0%BF#Text

On amendments to the resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 410 of April 25, 2018 and No. 1440 of December 29, 2021: Resolution of the CMU No. 529 of 05.03.22 Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-2022-%D0%BF#Text

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.